Σάββατο 2 Απριλίου 2022

Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της ανάλυσης εγγράφων που σχετίζονται με τις στρατιωτικές βιολογικές δραστηριότητες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σχεδίαζαν επίθεση με βιολογικά όπλα