Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

Οι Αλβανοί βαφτίζουν "Αλβανικά", Ελληνικά εδάφη στα σχολικά βιβλία γεωγραφίας

Βαφτίζουν »Αλβανικά»,

Ελληνικά εδάφη στα σχολικά βιβλία γεωγραφίας στην Αλβανία
Βαφτίζουν δικά τους: Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα, Καστοριά, Φλώρινα, Κόνιτσα…