Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

Αυτό που δεν κάνει ολόκληρη η Ευρώπη και θα το πληρώσει με πολύ αίμα

Islamic terror cell taken down by Spetsnaz in Moscow

*