Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

Αυτή είναι η πραγματική και δραματική κατάσταση της χώρας σε μία και μόνο πρόταση*