Τρίτη 30 Ιουνίου 2009

Η ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 'ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ'


Με τη δικαιολογία ότι το φορτηγό πλοίο Αρίων, ελληνικού νηολογίου, προσπαθούσε να φτάσει χωρίς άδεια στη Γάζα, που τελεί υπό αποκλεισμό από τον ισραηλινό στρατό κατελήφθη από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Το πλοίο αυτό δραστηριοποιείται από το διεθνές κίνημα "Ελευθερώστε τη Γάζα". "Οι ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις κατέλαβαν το φορτηγό πλοίο Αρίων, ελληνικού νηολογίου, το οποίο προσπαθούσε να φτάσει χωρίς άδεια στη Γάζα", αναφέρεται στην ανακοίνωση των ισραηλινών δυνάμεων, στην οποία γίνεται λόγος για το πλήρωμα και τους επιβάτες που τελούν υπό κράτηση.
Προηγουμένως το πλοίο, που δεν πειθάρχησε στις εντολές των Ισραηλινών να αλλάξει πορεία και να κάνει μεταβολή, χρειάστηκε να περικυκλωθεί από πέντε σκάφη του ισραηλινού ναυτικού, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στο λιμάνι του Ασντόντ, στο νότιο Ισραήλ.To ελληνικό ΥΠΕΞΑπαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση σχετικά με τη σύλληψη του σκάφους "Αρίων", ο Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Γρηγόρης Δελαβέκουρας , είπε τα εξής : "Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν κάθε νόμιμη δραστηριότητα μη κυβερνητικών οργανώσεων πρέπει να είναι ελεύθερη. Ταυτόχρονα είχαμε ενημερώσει εγκαίρως για τους σοβαρούς κινδύνους ασφαλείας που ενέχει η σχεδιαζόμενη προσπάθεια διέλευσης από τη θαλάσσια κλειστή στρατιωτική ζώνη που έχει καθορίσει το Ισραήλ στα ανοιχτά της Γάζας.
Μόλις πληροφορηθήκαμε τη σύλληψη του ελληνικής σημαίας σκάφους «Αρίων», στο οποίο δεν επιβαίνουν Έλληνες πολίτες, προβήκαμε σε διάβημα προς την ισραηλινή πλευρά με το οποίο ζητάμε την άμεση απελευθέρωση του σκάφους, του πληρώματος και των επιβατών. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το θέμα προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες".

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥΣ


Ο Πάπας Βενέδικτος ο 16ος το Σάββατο δέχθηκε την Τριμελή Αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Αποστολικό Μέγαρο του Βατικανού σε ιδιωτική ακρόαση, παρουσία Καρδιναλίων και στελεχών της Αγίας Έδρας.Αφορμή της συναντήσεως ήταν η συμμετοχή της Αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στις εορταστικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στις 26 με 29 Ιουνίο.

Ποντίφικας αναφέρθηκε και στην Κοινή Επιτροπή του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών, η οποία συνέρχεται τον προσεχή Οκτώβριο στην Κύπρο, πιθανόν και με την παρουσία του ιδίου του Πάπα, τονίζοντας ότι «η Κοινή Επιτροπή που θα συνέλθει τον Οκτώβριο θα αντιμετωπίσει ένα κρίσιμο ζήτημα για τις σχέσεις Ανατολής και Δύσης είναι: Ο ρόλος του Επισκόπου Ρώμης στην κοινωνία της Εκκλησίας κατά την διάρκεια της πρώτης χιλιετίας».

Τό Βατικανό αναδεικνύει τον Θεολο­γικό Διάλογο μέσον παραπλανήσεως του Ορθοδόξου πληρώματος και αλλοιώσεως του εκκλησιολογικού του φρονήματος.
Ενώ η Ουνία ενισχύεται από το Βατικανό και οι Ουνίται χαίρουν της αποδοχής Ορθοδόξων προκαθημένων, ο Θεολογικός Διάλο­γος συνεχίζεται, αναβαλλομένης για το μέλ­λον τής συζητήσεως επί του ακανθώδους προβλήματος της Ουνίας (Συνέλευσις Βελιγραδίου, 2006). Οι συνειδήσεις των Ορθοδόξων αμβλύνονται και μετακινείται το πρόβλημα από την εκκλησιολογία στην κοινω­νιολογία. Η κρυστάλλινη Ορθόδοξος Εκκλησιολογία οσημέραι υποχωρεί και παραχω­ρεί την θέσι της στην θολή και γέμουσα συγκρητισμού εκκλησιολογία των «αδελφών εκκλησιών».

Οι οικουμενισταί Ορθόδοξοι θεολόγοι είναι πρόθυμοι να υποστηρίξουν καινοφανείς απόψεις για θεολογικά ζητή­ματα που έχουν από αιώνων απαντηθή ορι­στικά και αμετάκλητα από τους Αγίους Πατέρας κατά αδιαμφισβήτητο τρόπο. Επί­καιρα χαρακτηριστικά παραδείγματα τέ­τοιων απόψεων είναι μεταξύ άλλων: η με­τονομασία τής αιρέσεως του Filioque σε «δια­φορετική θεολογική προσέγγισι που δεν θί­γει την ουσία τού δόγματος», ο χαρακτη­ρισμός των δογματικών, ηθικών και λειτουργικών παραμορφώσεων του Ρωμαιοκαθολικισμού ως «νόμιμης ποικιλομορφίας», η προβολή του παπικού Πρωτείου εξουσίας ως Πρωτείου δήθεν διακονίας. Πέραν τούτου ο ευσεβής Ορθόδοξος λα­ός βομβαρδίζεται από τα μέσα ενημερώσε­ως με μηνύματα «καταλλαγής» και με εικό­νες «αμοιβαίας αναγνωρίσεως», με αποτέ­λεσμα να αμβλύνεται το Ορθόδοξο φρό­νημα του λαού που μέχρι τώρα λειτουργούσε ως ισχυρό ανάχωμα στις κοσμοκρατορικές επιδιώξεις του παπισμού. Εν ονόματι του Θεολογικού Διαλόγου γίνονται ανεπίτρε­πτες και κατά παράβασιν των Ιερών Κα­νόνων συμπροσευχές και λατρευτικές εκδη­λώσεις, μέχρι του απαραδέκτου λειτουργι­κού ασπασμού εν μέση Ορθοδόξω Λει­τουργία και της «ευλογίας» του Ορθοδόξου ποιμνίου υπό του Πάπα. Επιστέγασμα και κορύφωσι των κανονικών παραβάσεων απετέλεσε η κατά τον παρελθόντα μήνα Μάϊον, Κυριακήν της Σαμαρείτιδος, ανα­πάντεχος μυστηριακή διακοινωνία (intercommunion) του ρουμάνου επισκόπου Βανάτου κ. Νικολάου μετά των εν Ρουμα­νία Ουνιτών, γεγονός που προεκάλεσε την έντονη διαμαρτυρία των εν Ρουμανία και Αγίω Όρει ρουμάνων μοναχών προς την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ρουμανίας και την σοβαρότατη ανησυχία όλων των Ορθοδόξων για τον στόχο, στον οποίο απέβλεπε η σκανδαλώδης αυτή πράξις.
Εν τέλει με κείμενα όπως της Ραβέννας (2007), γεμάτα με σκόπιμες ασάφειες και θεολογικές σοφιστείες, ο Θεολογικός Διά­λογος Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών κινείται ήδη προς μία ουνιτικού τύπου αναγνώρισι του παπικού Πρωτείου.

Είναι χα­ρακτηριστική η συνέντευξις του Καρδινα­λίου Walter Kasper, προέδρου του παπικού Συμβουλίου για την προώθησι της ενότητος των Χριστιανών, την οποία σχολιάζει το γαλλόφωνο περιοδικό S.O.P.: «"Στην Δύσι γνωρίσαμε την ανάπτυξι που κατέληξε στην Β' Βατικάνειο σύνοδο με τον καθορι­σμό του πρωτείου εξουσίας και του αλαθήτου του πάπα, μία ανάπτυξι την οποία οι Ορθόδοξοι δεν δέχθηκαν ποτέ. Χρειά­ζεται συζήτησις πως να ερμηνεύσουμε αυτές τις διαφορετικές εξελίξεις (που επήλθαν) πάνω στα θεμέλια της πρώτης χιλιετίας". Θα πρέπει ακόμη να σκεφθούμε, είπε (ο Kasper), για το πως θα λειτουργήση το πρωτείον του Ρώμης, ενώ πρέπει να γίνη σαφές ότι υπάρχουν ήδη "δύο Κώδικες του Κα­νονικού Δικαίου" στο εσωτερικό τής κα­θολικής Εκκλησίας: "ένας για την λατινι­κή Εκκλησία, και άλλος για τις ανατολικές Εκκλησίες που βρίσκονται σε πλήρη κοι­νωνία με την Ρώμη".

"Συμφώνως προς τους κώδικες αυτούς, το πρωτείο ασκείται με δια­φορετικό τρόπο στην λατινική Εκκλησία από αυτόν (που ισχύει) για τις ανατολικές Εκκλησίες. Δεν θέλουμε να επιβάλουμε στους Ορθοδόξους το σύστημα που επι­κρατεί σήμερα στην λατινική Εκκλησία. Στην περίπτωση της αποκαταστάσεως της πλήρους κοινωνίας, πρέπει να βρεθή ένας νέος τύπος πρωτείου για τις ορθόδοξες "Εκκλησίες", πρόσθεσε».

ΠΡΩΤΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ bloggers


Δεν υπάρχει απόρρητο για τους blogers, σύμφωνα με γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Γιώργου Σανιδά, ο οποίος θεωρεί ότι χωρίς άδεια της Αρχής Διασφάλησης και Απορρήτων Επικοινωνιών, μπορούν να εντοπίζονται τα στοιχεία του προσώπου που κρύβεται στο δια-δίκτυο, εφόσον υπάρχει καταγγελία.
Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με γνωμοδότηση του προς τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος θεωρεί ότι το απόρρητο των επικοινωνιών, αν τελείται αδίκημα, όπως αυτό της εξύβρισης ή της συκοφαντικής δυσφήμησης, δεν καλύπτει την επικοινωνία μέσω του δια-δικτύου και τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο συνδρομητών και τηλεφωνικούς αριθμούς.
Σύμφωνα με τον κ. Σανιδά οι εισαγγελικές, ανακριτικές και προανακριτικές Αρχές δικαιούνται να ζητούν από τους παρόχους της επικοινωνίας, μέσω του δια-δικτύου τα ηλεκτρονικά ίχνη μιας εγκληματικής πράξης τα στοιχεία του προσώπου στο οποίο αντιστοιχεί το ηλεκτρονικό ίχνος, χωρίς να χρειάζεται να προηγηθεί άδεια της Αρχής.

ΜΕΙΩΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟ


Η μείωση της στρατιωτικής θητείας στην Ελλάδα επηρεάζει άμεσα και την κυπριακή άμυνα. Ο πρώην υπουργός Άμυνας Φοίβος Κλόκκαρης και άλλοι ειδικοί επί στρατιωτικών θεμάτων δηλώνουν ανήσυχοι για την εξέλιξη στα αμυντικά θέματα της Ελλάδας. Η αντίδραση του ελλαδικού Τύπου είναι ενδεικτική της πορείας που ακολουθήθηκε για τη μείωση της στρατιωτικής θητείας στην Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία, για να συγκρατήσει την πτώση των ποσοστών της, προβαίνει σε μια σειρά απο κινήσεις και μία εξ αυτών είναι η μείωση της στρατιωτικής θητείας στο μίνιμουμ του χρόνου εκπαίδευσης. Στρατιωτικοί κύκλοι, ακόμη και από τους πλέον πιστούς στην κυβερνώσα παράταξη της Ελλάδας, επισημαίνουν ότι η Εθνική Άμυνα χάνει το βάθος της.

Μπορεί να υπήρχε, λένε, σχεδιασμός για σταδιακή μετατροπή του ελληνικού στρατού σε ημιεπαγγελματικό μικρότερου κόστους, αλλά ο σχεδιασμός άρχισε να υλοποιείται χωρίς τα βασικά προαπαιτούμενά του. Αντί να προσληφθούν δέκα χιλιάδες οπλίτες μακράς διάρκειας για ν' αναπληρώσουν τα κενά της μείωσης των κληρωτών, προσλήφθηκαν μόνο 1500. Πολλές μονάδες προκαλύψεως έχουν αποδυναμωθεί και υπάρχει άμεση ανάγκη σύντμησης μονάδων. Στην αεροπορία και στο ναυτικό διατηρείται η 12μηνη θητεία, αλλά εκεί οι ένοπλες δυνάμεις έχουν από καιρό προσλάβει μόνιμα στελέχη που καλύπτουν τα κύρια οπλικά συστήματα. Ενώ η Νέα Δημοκρατία στα πρώτα χρόνια που ανέλαβε την εξουσία εκπόνησε πρόγραμμα εξοπλισμών ύψους 27 δισεκατομμυρίων ευρώ, βάσει του τελευταίου σχεδιασμού το πρόγραμμα περιορίζεται στα 16 δισεκατομμύρια.
Εξοπλιστικά προγράμματα στην αεροπορία, στο ναυτικό και στο στρατό ξηράς έχουν συρρικνωθεί σε μια χρονική περίοδο που το έθνος αντιμετωπίζει σφαιρικά αυξημένα προβλήματα. Τίθεται ακόμη θέμα εθνικής επιβίωσης όταν η κακή κατάσταση στην οικονομία δεν μπορεί να διατηρήσει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Στρατιωτικοί κύκλοι στην Αθήνα και στη Λευκωσία εκφράζουν αγωνία για την πορεία της σύγκρουσης εξουσίας στο κλεινόν άστυ. Ενώ η Τουρκία διατηρεί ισχυρές ένοπλες δυνάμεις 700.000 υπό τα όπλα, η Ελλάδα έχει μειώσει τις στρατιωτικές της δυνάμεις σε 120.000 άντρες και γυναίκες. Όπως καταγγέλλουν σε αθηναϊκές εφημερίδες ειδικοί επι στρατιωτικών θεμάτων, η υποβάθμιση της στρατιωτικής υποδομής είναι διάχυτη. Έχουν περικοπεί ασκήσεις για εξοικονόμηση αναλωσίμων. Υπάρχουν σχηματισμοί που έχουν ελλείψεις ακόμη και σε σφαίρες. Η ευρύτερη υποβάθμιση της εθνικής άμυνας επηρεάζει άμεσα και την Κύπρο. Είναι γνωστό ότι μόνη η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να συγκρατήσει αποτρεπτικά τους σχεδιασμούς της Τουρκίας.
Καθημερινά στο Αιγαίο αλλά και στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου και στον εναέριο χώρο πυκνώνουν οι τουρκικές προκλήσεις και η αμφισβήτηση των εθνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.Με τη μείωση της θητείας στην Ελλάδα, χωρίς αναπλήρωση με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, η αριθμητική και άλλη ισχύς του ελληνικού στρατού μειώνεται σημαντικά. Η άτυπη συμμαχική σχέση Ελλάδας και Κύπρου έχει αυτόχρημα περιοριστεί. Αυτό, σύμφωνα με τους ειδικούς, αντικατοπτρίζεται και στη διαπραγματευτική προσπάθεια. Χωρίς ανασχέσεις, χωρίς αποτρεπτική άμυνα, οι υποχωρήσεις έναντι της Τουρκίας είναι αναπόφευκτες. Θυσιάζεται, δηλαδή, εθνική κυριαρχία έναντι πρόσκαιρων πολιτικών κερδών αμφιβόλου, όμως, διαχρονικότητας. Η εκλογική ήττα ενός κομματικού σχηματισμού δεν ανακόπτεται με κινήσεις πανικού και αυτό δείχνουν τα πράγματα. Η ανησυχητική κατάσταση στον Ελληνικό Στρατό έχει σοκάρει και τους Κυπρίους επιτελείς. Βλέπουν ότι η κοινή ισχύς των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και των κυπριακών μειώνεται ως σύνολο. Την ίδια ώρα αυξάνονται οι πιέσεις για αναλόγου τύπου κινήσεις στην Κύπρο. Δηλαδή, λένε όσοι γνωρίζουν καλά τα στρατιωτικά θέματα, σε μια εποχή που το Κυπριακό πηγαίνει στην τελική του φάση για συμφωνημένο πλαίσιο λύσης, σε μια εποχή που η Κύπρος εκδηλώνει πρόθεση να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στη θάλασσα, η μητέρα πατρίδα αυτοπαραιτείται από την αμυντική της αναβάθμιση.Ακριβώς όπως έγινε και στη Μικρασία. Επήλθε κόπωση προσπάθειας και νομοτελειακά ήρθε η ήττα και υποδούλωση.
Το θέμα απασχολεί στους διαδρόμους τούς επιτελείς και τους ειδικούς επι στρατιωτικών θεμάτων των πολιτικών κομμάτων.Είναι, όμως, καιρός το θέμα να τεθεί σε εθνικό επίπεδο και να εκφραστούν οι κυπριακές ανησυχίες γιατί, διαφορετικά, οι όποιοι σχεδιασμοί γίνονται τοπικά θα πέσουν στο κενό.Το σύστημα ασφαλείας που θα καλύψει την Κύπρο μετά τη λύση του Κυπριακού απαιτεί ισχυρές ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Διαφορετικά, τον κύριο ρόλο στο νέο σύστημα ασφαλείας θα αναλάβουν οι άλλοι ενδιαφερόμενοι στην περιοχή.Στο Υπουργείο Άμυνας ωριμάζει η σκέψη για αναζήτηση άλλων συμπληρωματικών συμμαχιών, για να εξισορροπηθεί η πολύ ανησυχητική εξέλιξη στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.ΣΗΜΕΡΙΝΗΑΔΩΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2009

ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΕΡΧΕΤΑΙ


ΤΙΡΑΝΑ, Αλβανία – Ο υπουργός Εσωτερικών Μπουγιάρ Νισάνι λέει ότι η Αλβανία εξέδωσε 1 εκατομμύριο νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες από τον Ιανουάριο και ότι οι υπόλοιπες θα βρίσκονται στα χέρια των πολιτών πριν τις χρειαστούν για να ψηφίσουν στις κοινοβουλευτικές εκλογές της 28ης Ιουνίου. Ο Νισάνι είπε την Κυριακή (31 Μαΐου) ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο το μέτρο να αποτύχει. Στους ψηφοφόρους θα επιτραπεί να ψηφίσουν προσκομίζοντας ισχύον διαβατήριο ή ηλεκτρονική ταυτότητα, πράγμα που καθιστά τη διαδικασία έκδοσης ακόμα πιο κρίσιμη.

Με ένα φορητό ηλεκτρονικό φάκελο που δυνητικά θα καταγράφει τις συναλλαγές τού κατόχου του με δημόσιες και άλλες υπηρεσίες είναι εφοδιασμένες οι νέες έξυπνες κάρτες, που από πολλά κράτη του εξωτερικού επιχειρήθηκε να αντικαταστήσουν τις συμβατικές ταυτότητες. Οι ταυτότητες ηλεκτρονικής μορφής αποτελούν τον πλέον σύγχρονο και προηγμένο τύπο ηλεκτρονικής κάρτας. Δεν διαθέτουν την πεπαλαιωμένη (τεχνολογικά) μαγνητική λωρίδα που βρίσκεται στις πιστωτικές κάρτες η στις κάρτες αναλήψεως μετρητών) ούτε τον γραμμωτό κώδικα (bar code).
Οι παλαιές κάρτες απλώς αποθήκευαν έναν ορισμένο όγκο πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή, πληροφορίες που παρέμεναν οι ίδιες έπειτα από κάθε χρήση. Κάθε υπολογισμός ή πράξη γινόταν εκτός κάρτας από τον μηχανισμό ανάγνωσης. Το περιεχόμενο τούς ήταν στατικό: «Φορτίζονταν» άπαξ και περιείχαν σταθερή ποσότητα πληροφοριών. Οι νέες ηλεκτρονικές κάρτες απέχουν από τις πρόδρομές τους όσο η σφεντόνα από το περίστροφο. Ο ισχυρός, δεδομένου του μεγέθους τούς, μικροεπεξεργαστής που είναι ενσωματωμένος και ολόκληρο το λειτουργικό τους σύστημα, τις καθιστά ικανές: •Να «αντιδρούν» στα εξωτερικά γεγονότα (συναλλαγές του ανθρώπου με το κράτος και άλλες υπηρεσίες). •Να «αποφασίζουν» για το πού θα αποθηκευθούν τα δεδομένα στη μνήμη τούς. •Να «επιλέξουν» υπό ποιες περιστάσεις θα μεταβιβάσουν τα δεδομένα σε συσκευές αναγνώρισης.
Η έξυπνη ηλεκτρονική κάρτα είναι ένας ζωντανός και αμφίδρομος σύνδεσμος μεταξύ του κατόχου της και οποιουδήποτε δημοσίου ή άλλου οργανισμού θελήσει να απορροφήσει ή εισαγάγει στοιχεία στη μνήμη της μέσω μηχανών ανάγνωσης, οι οποίες θα αποτελούν προαπαιτούμενο της συναλλαγής και εν πολλοίς -βεβαίως- θα τη διευκολύνουν. Μία έξυπνη κάρτα μπορεί να περιέχει τρεις τύπους μνήμης με διακριτές λειτουργίες, αρκετές από αυτές δεν είναι πάντα προσβάσιμες στον κάτοχο της. Α. Τη νεκρή μνήμη (RΟΜ) Τα δεδομένα που περιέχει αυτή αποθηκεύθηκαν εκεί κατά την κατασκευή της και δεν μπορούν να αλλοιωθούν. Β. Τη ζωντανή μνήμη (RAΜ), Είναι η μνήμη που διατηρεί τα δεδομένα μόνον όταν η κάρτα είναι συνδεδεμένη με μηχανισμό ανάγνωσης. Γ. Τη νεκρή προγραμματιζόμενη μνήμη (ΕΡRΟΜ): είναι η μνήμη της οποίας το περιεχόμενο μπορεί να μεταβληθεί και περιέχει το λειτουργικό σύσιημα της κάρτας.
Η τελευταία μνήμη (ΕΡRΟΜ) υποδιαιρείται σε άλλες τρεις μικρότερες ζώνες. 1.Την ανοικτή ζώνη, στην οποία περιέχονται δεδομένα που ο καθένας μπορεί να δει (όνομα κατόχου, διεύθυνση). 2.Τη ζώνη εργασίας, η πρόσβαση στην οποία ελέγχεται από τον μικροεπεξεργαστή και μπορεί να περιέχει κάθε είδους προσωπικά δεδομένα σχετικά με ΤΟΝ κάτοχο της κάρτας, οικονομικές συναλλαγές, στοιχεία υγείας, ποινικού μητρώου, γενικές πληροφορίες, λεπτομέρειες για τις συναλλαγές του με διάφορες υπηρεσίες, ή -όπως επίσης φοβούνται οι πολέμιοι της- ακόμη και στοιχεία ιδεολογικών ή άλλων προτιμήσεων. 3. Την κρυμμένη ζώνη, η οποία είναι εμπιστευτική και ελεγχόμενη από μία σειρά οδηγιών ασφαλείας που περιέχονται στον μικροεπεξεργαστή και δεν είναι προσβάσιμες στον κάτοχο της.
Το συνολικό μέγεθος της νεκρής προγραμματιζόμενης μνήμης του μικροεπεξεργαστή στη συγκεκριμένη ταυτότητα θα ισοδυναμεί με 16.000 χαρακτήρες. Κάθε γράμμα ισοδυναμεί με ένα χαρακτήρα. Έτσι, εάν ο υποθετικός κάτοχος μιας ηλεκτρονικής ταυτότητας λέγεται φέρ’ ειπείν «George Orwell», απομένουν στην κάρτα 15.988 χαρακτήρες όπου μπορούν να χωρέσουν άλλες πληροφορίες. Η μνήμη αυτή είναι μάλιστα επεκτάσιμη καθιστώντας την κάρτα έναν πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο. Ένας φάκελος, όμως, που θα είναι ευάλωτος στην ηλεκτρονική πειρατεία, πόσο μάλλον όταν οι ηλεκτρονικοί τρομοκράτες έχουν στο παρελθόν διασπάσει τα συστήματα μεγάλων εταιρειών και τραπεζών. Η λειτουργία του μικροκυκλώματος αυτού είναι, σχηματικά, τριών ειδών: •Εγγραφή δεδομένων στη μνήμη • Μεταβίβαση με διάφορους τρόπους σε τερματικά ή συσκευές ανάγνωσης •Επεξεργασία δεδομένων από υπολογιστές που αναγιγνώσκουν τη μνήμη. Οι αφανείς ζώνες πληροφοριών για τον κάτοχο δημιουργούν την τεχνική δυνατότητα εγγραφής στοιχείων και πληροφοριών για τις οποίες ο κάτοχος της δεν γνωρίζει τίποτα...

Η ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ


Διαβάστε το άκρον άωτον του ρατσισμού
"Η φυλή μας είναι η κυρίαρχη φυλή (που εξουσιάζει). Είμαστε οι θεοί σε αυτόν τον πλανήτη. Είμαστε τόσο διαφορετικοί από τις κατώτερες φυλές όσο διαφέρουν αυτές από τα έντομα. Στην πραγματικότητα, σε σύγκριση με την φυλή μας, οι άλλες φυλές είναι κτήνη και ζώα αγέλη βοδιών στην καλύτερη περίπτωση. Οι άλλες φυλές θεωρούνται ως ανθρώπινα περιττώματα. Το πεπρωμένο μας είναι να εξουσιάζουμε τις κατώτερες φυλές. Την επίγεια βασιλεία μας θα διαφεντεύει ο ηγέτης μας με μία ράβδο σιδήρου. Οι μάζες θα γλείφουν τα πόδια μας και θα μας υπηρετούν σαν να είναι σκλάβοι μας."
Menachem Begin (Πρωθυπουργός Ισραήλ 1977-1983)
Σημείωση Αντιπληροφόρησης
: Το παρακάτω απόσπασμα σίγουρα ακούγεται ακραίο,για να προέρχεται απο έναν πρώην Πρωθυπουργό χώρας.Ο Μεναχίμ Μπεγίν όμως πριν γίνει Πρωθυπουργός του Ισραήλ και πριν δημιουργηθεί το Ισραήλ ήταν μέλος της εβραϊκής τρομοκρατικής οργάνωσης "Stern",η οποία ήταν η πρώτη τρομοκρατική οργάνωση στον Κόσμο.Μάλιστα.Οι Εβραίοι ήταν οι πρώτοι τρομοκράτες,ενω σήμερα αγωνίζονται "ενάντια στην τρομοκρατία".Συγκεκριμένα το παρακάτω είναι απόσπασμα απο φυλλάδιο πολιτικού περιεχομένου της τρομοκρατικής συμμορίας "Stern" και γράφτηκε απο τον Μεναχίμ Μπεγίν περίπου το 1946,λίγο πριν ξεκινήσει η οργάνωση μια σειρά δολοφονιών άοπλων αντιπάλων,που ήταν ενάντια στην ίδρυση του Εβραϊκού κράτους του Ισραήλ.Τοτε οι Εβραίοι έβαζαν βόμβες στους Αγγλους που βρίσκονταν στην Παλαιστίνη.Σήμερα οι λαοί τάσσονται υπέρ του Ισραήλ στην μάχη κατα της τρομοκρατίας.Τους έχουν αποκρύψει όμως οτι οι Εβραίοι ήταν οι πρώτοι διδάξαντες την τρομοκρατία στην σύγχρονή της μορφή...Αυτή είναι ακόμη μια τρανή απόδειξη οτι όλα είναι θέμα γνώσης και πληροφόρησης.Οταν δεν γνωρίζεις όλη την αλήθεια μοιάζεις με σπουργίτι που μπαίνει σε ένα δωμάτιο απο το παράθυρο και επειδή δεν γνωρίζει πως να βγεί κτυπάει απο τοίχο σε τοίχο στην προσπάθειά του να ελευθερωθεί.

<<ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΙ>> ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ


Ο Βοσκόπουλος επιθυμεί να γίνει ηγέτης μεγάλου Βαλκανικού ανθελληνικού μετώπου Σε ανοιχτή πρόταση προς τους Τσάμηδες της Αλβανίας προχώρησε το «Ουράνιο Τόξο» του γνωστού Βοσκόπουλου, για προστασία, αλλά και για κοινή προώθηση των ανθελληνικών θέσεών τους! Η πρόταση έγινε σε lobby ξενοδοχείου στην Αλβανία και ουσιαστικά σηματοδοτεί μία νέα περίοδο επιθέσεων κατά της Ελλάδας, από τους γνωστότατους μισέλληνες που προσπαθούν να βρούνε συμμαχίες κατάλληλες για να «αναδείξουν το πρόβλημα» αλλά και την φασιστική νοοτροπία της Ελλάδας!Στο βίντεο που ακολουθεί, διακρίνεται ο έντονος ανθελληνισμός, αλλά κυρίως η τάση ανάδειξης του «Ουράνιου Τόξου» ως ισχυρής δύναμης που επιθυμεί να ηγηθεί μίας συντονισμένης πολύπλευρης προσπάθειας εναντίον της Ελλάδας.
Η «διόγκωση» των θεμάτων, αλλά και η αύξησης της αριθμητικής δύναμης που επιθυμεί να αποκτήσει ο Βοσκόπουλος, προσθέτοντας στην ανθελληνική του ατζέντα και το θέμα της «Τσαμουριάς», είναι ένα στοιχείο στο οποίο αξίζει να σταθεί με σοβαρότητα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και ολόκληρη η κυβέρνηση της χώρας.Η «αναβάθμιση» και ο κυρίαρχος ρόλος που επιδιώκεται, αποσκοπεί κυρίως στην δημιουργία ενός μεγαλύτερου μετώπου και η εμφάνιση στα διεθνή φόρα ως μίας ισχυρής απαίτησης μίας μεγάλης μερίδας ανθρώπων, των οποίων τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν καταπατηθεί ιστορικά από την Ελλάδα, η οποία τους υπέκλεψε και τις περιουσίες.Κλέφτες ήταν και κλέφτες θα μείνουν, έστω και αν για την κλοπή την οποία επιχειρούν διαστρεβλώνουν την ιστορία και την παρουσιάζουν εμφανιζόμενοι ως θύματα και όχι ως θύτες. Η κοινή πρακτική που δείχνουν να βρίσκουν οι δύο πλευρές (Ουράνιο Τόξο και Τσάμηδες) εναντίον της Ελλάδας, αποσκοπεί στην υφαρπαγή περιουσιών (δηλαδή κινούνται ξεκάθαρα για τα χρήματα) εκ μέρους των Τσάμηδων, αλλά και της σοβαρότερης προώθησης των «καταπιεσμένων Μακεδόνων» εκ μέρους του Βοσκόπουλου που θέλει να γίνει και συντονιστής αυτής της οργανωμένης επίθεσης προς την Ελλάδα.
«Διαθέτουμε μία καλή ομάδα δικηγόρων», είναι το επιχείρημα που στέλνει το μήνυμα στους Τσάμηδες πως δεν χρειάζεται να ξοδευτούν σε αυτή την κίνηση που σχεδιάστηκε και που ψάχνει πρόθυμους συμμάχους κατά του Ελληνισμού. Τα ανιστόρητα των «τσάμηδων» φυσικά τα έχει κρίνει ήδη η ιστορία, αλλά η φρικαλεότητα την οποία προσδοκούν να περάσουν προς τη διεθνή κοινότητα είναι ο κύριος εχθρός της Ελλάδας, η οποία θα πρέπει να αποδείξει τα αυταπόδεικτα (τομέας στον οποίο το Ελληνικό ΥΠΕΞ δεν έχει και τις καλύτερες επιδόσεις) προκειμένου να καταρρίψει τα αίσχη με τα οποία κατηγορείται ως χώρα. Το κέρδος του Βοσκόπουλου στην προκειμένη περίπτωση θα είναι ένα ακόμη λιθαράκι στο βουνό των αθλιοτήτων που σκορπά, εις βάρος των Ελλήνων, όποτε του δοθεί ευκαιρία. Ο ρόλος του «νταβατζή» του ανθελληνισμού, που προσδοκά να παίξει μέσω της «αύξησης ισχύος» του, ο επίσημος εχθρός των Ελληνικών συμφερόντων, καταδεικνύει και την αποφασιστικότητά του να αναβιβασθεί σε προσωπικότητα και σε μορφή ηγέτη όλων εκείνων που εργάζονται συστηματικά και απεργάζονται σχέδια και πρακτικές κατά των συμφερόντων της Ελλάδας.
Ο αφελής Βοσκόπουλος, ξαφνικά μεταλλάσσεται σε σοβαρό διεκδικητή συνεχών και αυξανόμενων ποσοτικά και ποιοτικά ενεργειών που αποσκοπούν στο να πληγεί το κύρος της Ελλάδας, μέσω της γνωστότατης Γκαιμπελικής μεθόδου, αλλά και μέσω της «ένωσης» με τους «τσάμηδες», ο ανθελληνικός ρόλος των οποίων είναι γνωστός και καταγεγραμμένος ιστορικά. Η δράση όμως αυτών, αλλά και όλων εκείνων που κινούνται συστηματικά κατά της Ελλάδας, ουσιαστικά στηρίζεται από την ανυπαρξία πολιτικής ικανής να διαγράψει όχι μόνο τις ενέργειες αλλά και τα σχέδιά τους. Οι ευθύνες, όλων των Ελληνικών κυβερνήσεων, είναι τραγικές και ουσιαστικά η «μη αντίδραση» ισχυροποιεί σειρά γελοίων, ανιστόρητων αλλά και πολλές φορές οργανωμένων (από πού άραγε;) δράσεων, οι οποίες συνεχίζονται επί σειρά δεκαετιών «πείθοντας» με την εμμονή τους μικρή μερίδα πολιτικών (στο εξωτερικό) οι οποίοι δεν είναι γνώστες της ιστορίας της περιοχής ή άλλων που εύκολα συντάσσονται σε ενέργειες που αποσκοπούν στο να πλήξουν κυριαρχικά ή άλλα δικαιώματα της Ελλάδας.
Η τραγικότητα της ανυπαρξίας ικανής εξωτερικής πολιτικής στην παραγωγή ενός σοβαρού άξονα ισχυρών θέσεων, ικανών να κατακρημνίσουν πρακτικές ανθρώπων, οι οποίοι εργάζονται με μόνο γνώμονα την αποδόμηση της ιστορίας προς όφελος των ιδίων (ή των εργοδοτών τους!) ουσιαστικά αποτελεί έναν «άτυπο σύμμαχο» όλων αυτών των ανθελληνικών δράσεων, οι οποίες και εντείνονται τα τελευταία χρόνια με ιδιαίτερη αυξητική δυναμική αλλά και θράσος, αφού δεν βρίσκουν ουσιαστική αντίσταση. Δυστυχώς, θα πρέπει να γίνει γνωστή η θέση αλλά και η στάση που πρόκειται να κρατήσουν κάποιοι πολιτικοί που βρέθηκαν σε συγκεντρώσεις «Τσάμηδων» μέσα στη χώρα μας, προκειμένου να γνωρίσουμε ίσως και το γιατί υπάρχει αυτή η «χαλαρή πολιτική αντιμετώπιση» του ζητήματος της «Τσαμουριάς» και των γελοιοδέστατων επιχειρημάτων και απαιτήσεών τους.Με στοιχεία που παρατίθενται από το βιβλίο «Δια πυρός και σιδήρου» μπορεί ο αναγνώστης να γνωρίσει τα περί «τσάμηδων» αλλά και την δράση που ανέπτυξαν στον Ελλαδικό χώρο και πως η Ελλάδα πλήρωσε αυτόν τους τον μισελληνισμό.Υπάρχει Αλβανικό έθνος;Οι ιστορικοί λέγουν όχι, διότι οι ομάδες και οι εθνότητες που συναποτελούν το σύγχρονο αλβανικό λαό εντός και εκτός των αλβανικών συνόρων καμία σχέση φυλετική ή γλωσσική δεν είχαν μεταξύ τους μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνος, οπότε και οι «μεγάλες δυνάμεις» αποφάσισαν να «δημιουργήσουν» ένα έθνος για να το χρησιμοποιούν στα σχέδια τους στα Βαλκάνια.
Τότε εκδόθηκε και το λεξικό της αλβανικής γλώσσας, ώστε όλες οι συμπεριλαμβανόμενες ομάδες να αναγκασθούν να έχουν την ίδια επίσημη γλώσσα.Ποιοι χρησιμοποιούν τους «Αλβανούς» σήμερα;Οι Αλβανοί είναι ο μοχλός πίεσης και αναταραχής στα Βαλκάνια. Οι χρήστες του μοχλού είναι τα τσιράκια της σκοτεινής πλευράς του σιωνισμού, όπως η CIA, η NSA κτλ. Ο ίδιος ο κ. Μίλλερ πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, σχετικά πρόσφατα, δήλωσε ότι «δεν τελείωσαν οι ΗΠΑ με τα Βαλκάνια»…!Ποιοι είναι οι Τσάμηδες ή Τουρκοτσάμηδες ή Αλβανοτσάμηδες;Τσαμουριά κατ’ αρχήν ονομάζεται η περιοχή περί τον Θύαμι ή Καλαμά ποταμό. Το όνομα λέγεται ότι παραφράστηκε και έγινε από Θύαμις….Τσίμαις….Τσιάμης….Τσάμης που είναι και το όνομα του περί του Θυάμι κατοίκου.Επεκτάθηκε τελικά αυτό το όνομα (Τσαμουριά) για όλη την ευρύτερη περιοχή της Θεσπρωτίας.Στις αρχές λοιπόν της Τουρκοκρατίας στην Ήπειρο ( το 1430 κατελήφθησαν τα Ιωάννινα), πολλοί από τους Χριστιανούς εξισλαμίσθηκαν είτε υποκύπτοντας στο μαχαίρι είτε πρόθυμα, και από τότε, έχουμε τους Μουσουλμάνους Τσάμηδες και τους Χριτιανούς Τσάμηδες. Με την πάροδο του χρόνου Τσάμηδες επικράτησε να ονομάζονται μόνο οι Μουσουλμάνοι Τσάμηδες.Ο διαχωρισμός αυτός διαιώνισε μια έχθρα ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τους Μουσουλμάνους να είναι επιθετικοί και εκδικητικοί, αφού και η Τουρκική ηγεσία τους έδινε αυτή τη δυνατότητα. Έτσι αυτοί ονομάστηκαν Τουρκοτσάμηδες (γενίτσαροι ουσιαστικά), όπως και οι εξισλαμισθέντες Αλβανοί που ονομάσθηκαν Τουρκαλβανοί.

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΑΚΜΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ


Το άρθρο του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμου έχει ως εξής:
Πόσα μπορεί να καταλάβει ένας ταξιδιώτης κατά τη διάρκεια του 8ήμερου ταξιδιού του στη Ρωσία του Μedvedev;Πόσα μπορεί να δει ένας προσκυνητής στην Ορθόδοξη Ρωσία του Πατριάρχου Κυρίλλου;
Πόσο μπορεί ο Έλληνας να αντέξει αυτήν την σύγκριση (όχι την ποσοτική βέβαια);
Μια αχανής χώρα με τεράστιο πρωτογενή πλούτο, που ήδη, ενεργειακά ελέγχει την Ευρώπη.Ένας δυναμικός λαός, με άριστη κουλτούρα, που διψά αναδρομικά τα 80 χρόνια που του έκλεψαν.Μια Εκκλησία που προπονείται για άλματα ώστε να κερδίσει τον δρόμο που της έκλεισαν. Μια Πίστη που γεμίζει τα πνευμόνια της με το πνευματικό οξυγόνο που της στέρησαν.
Τα παραπάνω, δικαιολογούν την «μανία» των Ρώσων να κατακτήσουν τον κόσμο. Που σήμερα βολιδοσκοπεί, βάζει σημάδια, χαράζει τα ίχνη που θα κινήσει να βρει αύριο.Σκορπίζει φήμες, μετράει τις αντιστάσεις, επιδεικνύει τον πλούτο της, προσφέρει δώρα, προβάλει την ιστορία της, αξιοποιεί την αγιολογία της, εξάγει σπάταλα έμψυχο δυναμικό της και δεν φοβάται επαναστάσεις αφού τις εζησε τραγικά στο σώμα της. Δεν μιλάει περιφρονητικά για το προεπαναστατικό παρελθόν της. Αγιοποίησε τους τελευταίους Ρομανώφ και τους εναπέθεσε στο οικογενειακό τους μαυσωλείο στην Αγία Πετρούπολη.Όπως ο ίδιος ο Στάλιν αποκατέστησε τα βομβαρδισμένα από τους ναζιστές τσαρικά ανάκτορα και τους προσέδωσε την σημερινή τους χρυσοποίκιλτη μορφή, ἐτσι και το κεχριμπαρένιο δωμάτιο, του θερινού παλατιού Τσάρκογιε Σέλο, εγκαινιάσθηκε προ τριετίας.Έκτισε σε 4 μόλις χρόνια τον μεγαλόπρεπο Ναό του Σωτήρος στη Μόσχα και αποδέχθηκε το δωρισμένο από τον Πάπα μαρμαρόχρυσο κιβώριο.Ο Δήμαρχος της Μόσχας προσέφερε δώρο, τους τόννους του χρυσού που κάλυψε τους τρούλλους του.
Οι Ναοί επιστρέφονται στην Εκκλησία και λειτουργούνται κατάμεστοι.
Η ευσέβεια του λαού δεν σκανδαλίζεται, ελλείψει πουριτανισμού, γεγονός που καταδεικνύει ιδιοπροσωπία που γνωρίζει να αμαρτάνει και να μετανοεί, εν γνώσει του νοήματος και των δύο αυτών παραμέτρων της σωτηρίας.
Πόσο δίκιο είχε ο Ντοστογιέφσκυ; «Ο Ρώσος θα είναι ή άγιος ή παλιάνθρωπος. Καλός άνθρωπος δεν μπορεί να είναι».Πόσο αντέχουμε κατάματα τη σύγκριση της ελλαδικής και της ρωσικής Εκκλησίας (για να περιορισθώ στο διακριτό ρόλο μου) σήμερα;Απαξιώσαμε την Ιστορία μας. Χάσαμε το φιλότιμό μας. Εξαφανίσθηκε η ευγένειά μας.
Σκυλεύθηκε στα «παράθυρα» η αξιοπρέπειά μας. Πετροβολήθηκε η Πίστη μας. Πετάχτηκαν στους δρόμους τα ιερά μας. Στα μοναστήρια μας, η εκκλησιολογική επιδίωξη κορυφώνεται στην επισκοπο-κατηγορία.
Στην πολιτική μας, η Πίστη εξαντλείται στις δηλώσεις του πλατύσκαλου στο Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών, κατά την Κυριακή της Ορθοδοξίας.Στα σχολεία μας καλλιεργείται η απόρριψη της ζωής, πριν ανθίσει. Στα εκκλησιαστικά σχολεία επωάζονται ιεροκατήγοροι, πριν χειροτονηθούν.
Στη Βουλή, νομοθετούνται όσα είναι ευχάριστα κι όχι χρήσιμα για τους ψηφοφόρους. Η Κοινωνία μεγαλώνει όχλο κι όχι πολίτες.Τα ήθη χαράσονται από τους τραγουδιστές και τους ηθοποιούς που θεωρούνται οι «πνευματικοί» άνθρωποι της Χώρας. Οι δημοσιογράφοι εκβιάζουν τις συνειδήσεις και σπιλώνουν τους οικονομικά φειδωλούς.
Οι "αθάνατοι" της Ακαδημίας Αθηνών, πέθαναν, αλλά επειδή είναι γέροι δεν τους το λένε για να μη στενοχωρηθούν. Οι Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι πουλήθηκαν στα παζάρια της «εδρας» και στις φατρίες των ισχυρών συναδέλφων τους.Εθνική πολιτική δεν υπάρχει για κανένα ζήτημα, αλλά και μόνη η χρήση του επιθέτου «εθνικός» αποτελεί μομφή.Τα Προγράμματα των Κομμάτων είναι παντελώς άγνωστα στους πολίτες που διδάσκονται να ψηφίζουν συναισθηματικά.Η υγεία, στα χέρια μεγαλογιατρών και ιατροφαρμακευτικών εταιρειών, γίνεται πολύ ακριβή υπόθεση και απλησίαστη για το λαό. Η ιδιωτική εκπαίδευση, η μόνη καταξιωμένη, αποτελεί προνόμιο των ελαχίστων.
Οι Τράπεζες εκμαυλίζουν το λαό με δάνεια. Το Κράτος κλέβει τους πολίτες του και εκείνοι το ανταγωνίζονται επάξια στο ίδιο σπόρ, το οποίο μάλιστα θεωρείται «ευφυία».Οι δημόσιοι υπάλληλοι για να δουλέψουν απαιτούν bonus, ενώ ο μισθός τους είναι πάντοτε ελάχιστος.(Λίγο πριν την πτώση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, στο ανάκτορο του Yildiz στην Πόλη αναρτήθηκε η εξής μαρμάρινη πινακίδα: "Το ταμείο του Πατισάχ είναι θάλασσα κι όποιος δεν πίνει απ' αυτό είναι χοίρος".)
Καιρός ν’ αρχίσουν οι ζαλόγγιοι χοροί. Οι στιχουργοί ας γράψουν θρηνητικά τραγούδια, ξόδια για χαμένες ευκαιρίες, υπολήψεις, εκκλησίες και πατρίδες.

Η ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ


Το πράγμα όμως πηγαίνει ακόμη βαθύτερα από το πολιτικό παρασκήνιο... Υπάρχει ένα πανίσχυρο όργανο που συντονίζει όλη τα τεκταινόμενα της κρυφής ιεραρχίας για τον έλεγχο και τη χειραγώγηση των μαζών. Έχει στους κόλπους του ειδικούς σης "ψυχικές επιθέσεις" και τα ψυχοτρόπα ναρκωτικά, σπεσιαλίστες στις δολοφονίες με δηλητήριο, στελέχη μυστικών υπηρεσιών και τραπεζίτες εξειδικευμένους στο "ξέπλυμα" μαύρου χρήματος.Ο John Coleman θυμάται, από την εποχή που ήταν στις Μυστικές Υπηρεσίες, ότι «οι ηγέτες των ξένων κυβερνήσεων αναφέρονταν σ' αυτή την πανίσχυρη οργάνωση με τον όρο "οι μάγοι". Ο Στάλιν επινόησε τη δική του φράση για να την περιγράψει: "οι μαύρες δυνάμεις". Άλλοτε τους αποκαλούσε "η οικογένεια".
Πρόκειται για την Επιτροπή των 300 ή τους "Ολύμπιους", όπως είναι ο εσωτερικός τους τίτλος, και έργο της είναι ο συντονισμός όλων των "σκοτεινών", παράνομων και ημινόμιμων δραστηριοτήτων της παγκόσμιας ελίτ και των Ιδρυμάτων μέσω των οποίων προωθείται η Νέα Παγκόσμια Τάξη. Επιβλέπει το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και όπλων, τα μυστικά πειράματα, τις εγκαταστάσεις για το νοητικό έλεγχο των μαζών, τις εταιρείες μεταλλαγμένων τροφίμων Μonsanto-Cargill κ.ά., την ηλεκτρονική πλύση εγκεφάλου μέσω των ΜΜΕ κ.λ.πΦαίνεται ότι έχει ιδιαίτερη σχέση με τις "μαύρες" αριστοκρατικές οικογένειες της Αγγλίας και τη μασονική ιεραρχία του αγγλοσαξονικού κατεστημένου της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ - επίσης με τις οικογένειες των Skull and Bones (τους WASPs) και των Illuminati. Ελέγχει εκατοντάδες άλλες οργανώσεις (π.χ. το Ινστιτούτο Tavistock), πίσω από τις οποίες κρύβεται επιμελώς..Μια ομάδα "αποσυρμένων" Βρετανών μυστικών πρακτόρων που χαρακτήρισαν την ιεραρχία των συνωμοτών "Force Χ", ισχυρίστηκαν ότι διαθέτει μια υπερμυστική υπηρεσία που έχει διεισδύσει στην" ΚGB, την υπηρεσία του Βατικανού, τη CΙΑ, την ΟΝΙ, την DGSE, τις αμερικανικές στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες, ακόμα και την πιο μυστική από όλες τις βορειοαμερικανικές υπηρεσίες, το Office of National Reconnaissance.
Η καλύτερη πηγή πληροφόρησης για τις δραστηριότητες των Ολυμπίων είναι ο δρ. John Coleman o οποίος σαν πρώην κατάσκοπος είχε την ευκαιρία να επεξεργαστεί πολλά έγγραφα υψηλής διαβάθμισης τόσο των Βρετανικών όσο και των Αμερικανικών μυστικών Υπηρεσιών. Έχει αποκαλύψει εκτός των άλλων και το σχέδιο για την χειραγώγηση της κοινής γνώμης που άρχισε το Royal Institute for International Affairs κατόπιν εντολής των 300 μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.Η πρώτη και κύρια δουλειά του CFR, κατ' εντολήν της Επιτροπής των 300, ήταν να ολοκληρώσει τον έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στις ΗΠΑ οι Ροκφέλερ ελέγχουν άμεσα τον Τύπο. Ο Ηenry Luce, που πέθανε πρόσφατα, χρηματοδοτείτο από αυτούς για να στήσει έναν αριθμό περιοδικών εθνικής κυκλοφορίας ανάμεσα στα οποία ήταν τα "Life", "Time", "Fortune" κ.λπ.. Οι Ροκφέλερ επίσης άμεσα ή έμμεσα χρηματοδοτούσαν το "Look Magazine" και μια αλυσίδα εφημερίδων σε ολόκληρη την αμερικανική επικράτεια.. Ένας άλλος συνιδρυτής του CFR o Eugene Myer, αγόρασε τις “Washington Post”, “Newsweek”, “Weekly Magazine” και άλλες περιοδικές εκδόσεις. Στους Lehmans, Goldman-Sachs, Kuhn-Loebs και Warburgs το CFR ανέθεσε την αποστολή ελέγχου της κινηματογραφικής βιομηχανίας, του Χολλυγουντ, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης.

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΨΕΥΤΟ'ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος υπογραμμίζει «Οφείλομεν δε πάντες να ενθυμούμεθα ότι ημείς φέρομεν την ευθύνην δια την πρόκλησιν της οικολογικής κρίσεως, τόσον συλλογικώς, ως ανθρώπινον γένος, όσον και προσωπικώς, ο καθείς από ημάς. Ήγγικε λοιπόν η ώρα να ξεφύγουμε από την πορείαν της αυτοκαταστροφής. Ήγγικεν η Ώρα της Γης!Καλούμεν τους πάντας, ανεξαρτήτως θρησκείας και εθνικότητος, να συμμετάσχουν εις την «Ώραν της Γης», πρωτοβουλίαν της διεθνούς περιβαλλοντικής οργανώσεως WWF, η οποία έχει εξελιχθή πλέον εις παγκόσμιον συλλογικήν δράσιν δια την προστασίαν του ενός και μόνου πλανήτου μας.
Για άλλη μια φορά ο οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι εσκεμμένα εκτός θέματος περά από την πραγματικότητα για το σημερινό ποιόν της Ορθοδοξίας. Σύμμαχος των προβλημάτων και των επιθέσεων που δέχεται το ποίμνιο μας, μας δίνει την αίσθηση της συγκάλυψης, με το να ασχολείται με θέματα και γεγονότα πέραν της αρμοδιότητας του.Με το πρόσχημα της καταστροφής του πλανήτη, πραγματοποιούνται συναντήσεις που καταλήγουν σε συμπροσευχές και θεωρίες περί πραγματοποίησης μίας οικουμενικής θρησκείας με αρχηγό τον Πάπα και υφιστάμενο το κύριο όργανο του πρώτου, τον Βαρθολομαίο.Όπως έχουμε αναφέρει και σε παλαιότερα θέματα υπάρχουν άλλοι φορείς που ασχολούνται με την καταστροφή του πλανήτη. Έχουμε ανάγκη από έναν Οικουμενικό Πατριάρχη εδώ και χρόνια που θα υποστηρίζει τα λεγόμενα της παραδόσεως της Ορθοδοξίας και τις αποφάσεις των επτά συνόδων, χωρίς να διασπούν με τις κινήσεις τους πιστούς και τα Ορθόδοξα κράτη.
Οι επικίνδυνα διαμορφωμένες ραγδαίες κλιματολογικές αλλαγές στον πλανήτη μας και η γεωμετρική αύξηση του φαινομένου του θερμοκηπίου αναγκάζουν όλες τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα. Η καθυστερημένη όψιμη στροφή, ωστόσο, του ανθρώπου προς το περιβάλλον άνευ της ένθερμης πίστης στο Θεό καθίσταται εκ των πραγμάτων υποκριτική, ιδιοτελής και ανούσια. Ως εκ τούτου οδηγεί σε αποφάσεις βεβιασμένες και λανθασμένες που καλλιεργούν μία υποτυπώδη περιβαλλοντολογική συνείδηση, η οποία ανεδείχθη τελευταία ως «μόδα». Υπό το καθεστώς μάλιστα μίας πλήρους ελεγχόμενης πίεσης που ασκείται από εξαρτημένους οικολόγους από το σύστημα της ανομίας οι ασεβείς και άθεες κυβερνήσεις δήθεν αναγκάζονται να αλλάξουν τα δεδομένα, με ημίμετρα που προκαλούν τον γέλωτα και αποσκοπούν στον καθησυχασμό της κοινής γνώμης.
Η αλήθεια είναι όμως, πως στην ουσία πράττουν το αντίθετο. Και αυτό γιατί δείχνουν στο όνομα του εύκολου κέρδους και της ευημερίας των αριθμών ανοχή στον ανεξέλεγκτο βιομήχανο και στον ατίθασο έμπορο τροφίμων που μολύνουν την ατμόσφαιρα, ντοπάρουν τις τροφές και πράττουν ότι είναι δυνατόν να τους αυξήσει το κέρδος!Για να καταστεί κάποιος αληθινός κατά κυριολεξία οικολόγος οφείλει να μάθει πρωτίστως τι είναι ο τριαδικός Θεός και αφού το μάθει να ακολουθεί τις εντολές και τη διδασκαλία Του. Μία από τις σπουδαιότερες μάλιστα εντολές είναι ο σεβασμός στον πλησίον. Αυτό το στοιχείο σε αναδεικνύει σε πραγματικό οικολόγο και προπαντός σε καλό και αληθινό άνθρωπο. Ο σεβασμός αυτός ακόμη αιχμαλωτίζει την σατανική εγωπάθεια του σύγχρονου ανθρώπου αφού καλλιεργεί την ανιδιοτέλεια, τη θυσία και την ταπείνωση, στοιχεία απαραίτητα για σωστή ανάπτυξη μιας περιβαλλοντολογικής συνείδησης.

ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΦΑΚΕΛΩΜΑΤΑ


Αθήνα: Την παρακολούθηση των πολιτών σε 24ωρη βάση με κάμερες σε συνεχή λειτουργία σε όλους τους δημόσιους χώρους, καθώς και τη δημιουργία διεθνούς τράπεζας DΝΑ με γενετικό υλικό από κατηγορουμένους ακόμη και για απλά πλημμελήματα, προωθεί τάχιστα η κυβέρνηση.Η σχετική τροπολογία έχει κατατεθεί ήδη στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αλλά, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές που επικαλούνται Τα Νέα, η γνωμοδότησή της δεν θα επηρεάσει την πορεία των ρυθμίσεων σε περίπτωση που θα κριθούν αντισυνταγματικές. Στην πρώτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στην Αρχή σημειώθηκε έντονος προβληματισμός καθώς στις διατάξεις της τροπολογίας δεν προβλέπονται εγγυήσεις της εισαγγελικής αρχής. Παράλληλα ανάβει «πράσινο» φως σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή, ακόμη και σε ΝΠΔΔ και όχι μόνον στην Αστυνομία, να εγκαθιστά και να λειτουργεί κλειστό σύστημα παρακολούθησης. Όσον αφορά το υλικό που θα συλλέγεται από τις κάμερες, θα διατηρείται τουλάχιστον για μια εβδομάδα, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα να κρατείται για επτά ημέρες επιπλέον ώστε να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο σε περίπτωση διάπραξης αδικήματος. Τα νέα μέτρα, που αναμένεται να προωθηθούν προς ψήφιση στη Βουλή εν μέσω θέρους, είναι βέβαιο πως θα προκαλέσουν θύελλα αντιδράσεων από φορείς και μεμονωμένους πολίτες.Πηγή: news.in.grΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

ΡΩΣΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ


Μόσχα - Το κοσμικό ανθρωπιστικό μοντέλο της κοινωνίας δεν πρέπει να επιβάλλεται σ’ όλο τον κόσμο ως το μόνο σωστό και προοδευτικό, -πιστεύει ο πρωθιερέας
πρωθιερεύς κ. Βσέβολοντ Τσάπλιν.«Το κοσμικό σχέδιο, μου φαίνεται, έχει εξαντλήσει τον εαυτό του. Δεν δίνει στο λαό τη ζωτική δύναμη, δεν είναι σε θέση να παρακινήσει τους ανθρώπους στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δεν είναι σε θέση να διδάξει τους ανθρώπους αυταπάρνηση, αυτοθυσία », - δήλωσε ο επικεφαλής του Συνοδικού Τμήματος για την αλληλεπίδραση Εκκλησίας και Κοινωνίας, πρωθιερεύς Βσέβολοντ Τσάπλιν στη διάσκεψη της Μόσχας, αφιερωμένης στο θέμα των σχέσεων της θρησκείας και του κράτους.
Σύμφωνα με τον π. Βσέβολοντ, τα δημογραφικά δεδομένα των ψυχολογικών και κοινωνιολογικών ερευνών «επιβεβαιώνουν πειστικά ότι η κοσμική ιδεολογία δεν επιτρέπει στην κοινωνία να έχει πολλά πλεονεκτήματα που έχει η κοινωνία με υψηλό βαθμό θρησκευτικού κινήτρου».«Σήμερα, υπάρχουν αρκετά παραδείγματα σύμφωνα με τα οποία μια κοινωνία στην οποία υπάρχουν θρησκευτικά κίνητρα, αποδείχνεται όχι λιγότερο, αλλά περισσότερο αποτελεσματική από μια κοινωνία βασισμένη στην κοσμική ταυτότητα (το σύστημα αξιών - Σύνταξη)», - σημείωσε.
«Επιπλέον, συνέχισε ο π. Βσέβολοντ,- σήμερα βλέπουμε ότι το έργο των «πολιτικών θρησκειών»,των «πανανθρώπινων αξιών»,η υποστήριξη της προτεραιότητας των αξιών της επίγειας ζωής πάνω από τις αξίες που συνδέονται με τους τελικούς στόχους της ύπαρξης, το πιθανότερο, έμεινε χωρίς επιτυχία για τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων και της Δύσης».
Ο πατέρας Βσέβολοντ τόνισε ακόμη ότι «η ύπαρξη διαφορετικών ιδεολογικών ομάδων, διάφορων μοντέλων της κοινωνίας, της οικογένειας, της τοπικής κοινότητας, που βασίζονται σε διαφορετικές κοσμοθεωρίες και για τα οποία η κοσμοθεωρία είναι σημαντικότατη, είναι επίσης μια πραγματικότητα».Επίσης είναι πεπεισμένος ότι είναι ανάγκη να στρέφουμε την προσοχή μας σε μια τέτοια εξέλιξη της κοινωνίας, αλλά και το «να την αγνοήσουμε θα ήταν αρκετά απερίσκεπτο τόσο για τους πολιτικούς όσο και για την πνευματική ελίτ».
Κατά την άποψή του, σήμερα πρέπει «να ξεφύγουμε από τις προσπάθειες ενοποίησης της ανθρωπότητας»,από τον καθορισμό ενός από τα μοντέλα της κοινωνίας, του κράτους, των σχέσεων του κράτους, της κοινωνίας και της θρησκείας ως μόνο ορθό, να ξεφύγουμε από όλα αυτά προς μια κατάσταση στην οποία τα διαφορετικά μοντέλα της κοινωνίας, της οικογένειας και των τοπικών κοινοτήτων «αναγνωρίζονται εξίσου σημαντικά».
«Σε όλο τον κόσμο, και εδώ, στη Ρωσία, υπάρχουν κοινότητες που ζουν σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο, ο οποίος , γι αυτούς, είναι ο υπέρτατος νόμος. Για τον ορθόδοξο άνθρωπο η νόρμα του θρησκευτικού δικαίου είναι πάνω απ'όλα, και αυτός δεν πρέπει να αρνιέται την εκτέλεση αυτής της νόρμας, ακόμη και υπό την απειλή του θανάτου.Περί αυτού συνηγορεί και η εμπειρία των νεομαρτύρων και ομολογητών της Ρωσίας, και η εμπειρία των πρώτων αιώνων του χριστιανισμού. Για τους οπαδούς του ιουδαϊκού νόμου, αυτός ο νόμος είναι σημαντικότατος», - σημείωσε ο πατέρας Βσέβολοντ.
Ταυτόχρονα, συνέχισε, μόνο για τη «μειοψηφία του πληθυσμού του πλανήτη, το κυριότατο είναι οι προτεραιότητες της παρούσας επίγειας ζωής, υλικής ύπαρξης, καθημερινής ψυχολογικής άνεσης και όλων εκείνων που είναι στο επίκεντρο των ανθρωπιστικών ιδεολογιών».
«Το κοσμικό-ανθρωπιστικό μοντέλο της κοινωνίας είναι ένα από τα μοντέλα, είναι ένα από τα συστήματα του δικαίου, και δεν μπορούν πλέον οι οπαδοί αυτού του συστήματος να εξηγήσουν με σαφήνεια για ποιο λόγο ακριβώς αυτό πρέπει να είναι γενικό,», - θεωρεί ο ιερέας.Σύμφωνα μ' αυτόν, η σημερινή οικονομική κρίση προκάλεσε αμφιβολίες για το τελευταίο επιχείρημα των υποστηρικτών της κοσμικότητας, την αιώνια, δήθεν, οικονομική αποτελεσματικότητα του.
Εν κατακλείδι, ο πρωθιερεύς Βσέβολοντ Τσάπλιν εξέφρασε την άποψη ότι ούτε ένα από τα μοντέλα της κοινωνικής οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ορθόδοξης ή της Ισλαμικής, δεν πρέπει να είναι πλατφόρμα για διάλογο.«Η πλατφόρμα για το διάλογο σήμερα είναι η προθυμία των αντιπροσώπων διαφόρων μοντέλων για να συζητήσουν το μέλλον χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς να «κολλάνε ρετσινιές» σύμφωνα με περισσότερη ή λιγότερη προοδευτικότητα, και ούτω καθεξής», - συνόψισε ο εκπρόσωπος της Ρωσικής Εκκλησίας.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΓΚΕ'Ι'


H Ιερά Σύνοδος της Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας εξέφρασε την έντονη αντίδραση της,
όσον αφορά την διεξαγωγή προγραμματισμένης πορείας ομοφυλοφίλων στην Σόφια.
Η Βουλγαρική Ορθόδοξη Εκκλησία αναφέρει πως στις 27 Ιουνίου όπου θα διεξαχθεί στην Σόφια η παρέλαση των ομοφυλοφίλων, η Ιερά Σύνοδος, Κληρικοί της Βουλγαρικής Εκκλησίας καθώς και χιλιάδες πιστοί, θα διαμαρτυρηθούν έντονα για την αναίσχυντη και επαίσχυντη αυτή πορεία, η οποία μπορεί να προκαλέσει τρομερές συνέπειες στην κοινωνία και ιδιαίτερα στην νεολαία.
Ακόμη η Ιερά Σύνοδος της Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, καλεί την εξουσία να απαγορεύσει την παρέλαση αυτή, την οποία αποκαλεί«Σόδομα», διότι οι πολίτες δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε τέτοιες παρελάσεις και σύμφωνα με τον Απόστολο «και μη συγκοινωνείτε τοις έργοις τοις ακάρποις του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε» (Εφεσ 5.11).
Η Εκκλησία της Βουλγαρίας, θεωρεί ότι τέτοιου είδους συγκεντρώσεις είναι αντίθετες με την ορθή στάση, διότι είναι επικίνδυνες και καταστρέφουν τα θεμέλια του δημοσίου ήθους.
Επίσης το φοιτητικό συμβούλιο της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Σόφιας «Άγιος Κλήμης της Αχρίδας», ορθόδοξοι χριστιανοί, κληρικοί και οι αδελφότητες των ορθόδοξων ναών της πρωτεύουσας, οργάνωσαν στη Σόφια λιτανεία και προέβαλαν αιτήματα για απαγόρευση της προγραμματισμένης για την 27η Ιουνίου παρέλασης ομοφυλόφιλων.
Τέλος οι οργανωτές από την πλευρά τους δήλωσαν, ότι δεν είναι κατά του δικαιώματος αυτοδιάθεσης κάθε ανθρώπου, αλλά δεν θεωρούν ότι «η δήλωση δημοσίως και ιδιαίτερα η ξεδιάντροπη επίδειξη της ομοφυλοφιλίας είναι υγιεινή για την κοινωνία».

Κυριακή 28 Ιουνίου 2009

MOSSAD KAI CIA ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ

Χτύπησε τον Σιωνισμό και την πληρώνει με ανατροπή...CIA πίσω από την Ιρανική εξέγερση
Η Τουρκική εφημερίδα, Yeni Şafak με τον τίτλο "400 εκατομμύρια δολάρια για τη βελούδινη επανάσταση" δημοσιεύει την είδηση ότι οι ΗΠΑ το 2006 ανέθεσαν στην πράκτορα της CIA Jillian Burns σχέδιο ανατροπής του Ιρανικού Ισλαμικού καθεστώτος. Σύμφωνα με την είδηση της εφημερίδας, η Burns μετά από την προετοιμασία των απαραίτητων οικονομικών και επικοινωνιακών διασυνδέσεων του σχεδίου διορίστηκε στην Ουάσιγκτον, στην υπηρεσία της CIA για το Ιράν, ακόμα η είδηση αναφέρει πως είχαν εξασφαλιστεί κονδύλια ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων για την υλοποίηση της ανατροπής.Άλλες πληροφορίες φέρουν οπαδούς του καθεστώτος του Σάχη στο Ιράν, να διαδηλώνουν με σημαίες της δυναστείας των Pahlavi με τον γνωστό λέοντα, υποκινούμενοι από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Σημειώνεται πως η κόρη του Σάχη της Περσίας, ζει και εργάζεται στην Ουάσινγκτον σε μεγάλο ίδρυμα στρατηγικών αναλύσεων, το οποίο αποτελεί την «δεξαμενή σκέψης» των Ρεπουμπλικάνων.

http://spynews-gr.blogspot.com/2009/06/cia_27.html

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2009

ΤΟΥΡΚΑΛΑΔΕΣ ‘ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ’


Επτά επικίνδυνες και ανησυχητικές στρατιωτικές τακτικές εφαρμόζει με επιμονή το τελευταίο διάστημα η Άγκυρα σε Αιγαίο και Έβρο, με στόχο να ενισχύσει τις διεκδικήσεις της κατά της Ελλάδας και να επιβάλει την ατζέντα της στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η καταγραφή των νέων αμιγώς στρατιωτικού χαρακτήρα προκλήσεων, που χαρακτηρίζονται από ένταση, έκταση και συστηματικότητα, έγινε από έμπειρους επιχειρησιακούς αξιωματικούς των Γενικών Επιτελείων στο πλαίσιο συνολικής ανάλυσης τόσο των δεδομένων της διπλής άσκησης Θαλασσόλυκος και Έφες που έγινε στο Αιγαίο πριν από μερικές εβδομάδες, όσο και σειράς άλλων πρόσφατων ενεργειών.
Οι 7 κινήσεις που προβληματίζουν το Ελληνικό Πεντάγωνο για το τι ενδεχομένως σκαρώνει η Τουρκία είναι: 1Οι αυξανόμενες υπερπτήσεις ελληνικών νησιών- που πλέον γίνονται πάνω από τρία κατοικημένα νησιά- σε χαμηλό ύψος και πολλές φορές με σχηματισμούς κρούσης. 2.Η επιθετική αναγνώριση- αναχαίτιση ελληνικών μαχητικών στο κέντρο του Αιγαίου, με συχνότερο πλέον ρυθμό. 3.Ο προσανατολισμός των ασκήσεών τους - όπως οι τελευταίες Θαλασσόλυκος και Έφες- όχι πλέον σε διάταξη εικονικού αεροναυτικού αποκλεισμού κάποιου νησιού του Ανατολικού Αιγαίου όπως πρόσφατα, αλλά στη δημιουργία αντίστοιχου «τείχους» κατά μήκος του 25ου Μεσημβρινού ανατολικά του οποίου υποστηρίζουν με ανεδαφικούς ισχυρισμούς ότι πρέπει να έχουν τον έλεγχο στις πτήσεις και στην έρευνα και διάσωση.
4.Η υλοποίηση- πάλι στο πλαίσιο της τελευταίας άσκησης- ταχείας και προστατευόμενης αερομεταφοράς ενός πλήρως εξοπλισμένου τάγματος Ειδικών Δυνάμεων με 52 ελικόπτερα. 5.Η τάση να αντιδρούν όλο και συχνότερα τελευταία οι Τούρκοι πιλότοι κατά τη διαδικασία αναγνώρισης- αναχαίτισης και να επιδιώκουν εμπλοκή σε (εικονικές) αερομαχίες κατά τις οποίες και πολλές φορές φθάνουν στα άκρα. 6Οι δύο «έφοδοι» μέχρι το Σούνιο και το Κάβο Ντόρο τουρκικών πολεμικών πλοίων εντός του 2009 που ενεργοποίησαν, λόγω της προκλητικότητας, την «κόκκινη γραμμή» επικοινωνίας. 7.Η αντικατάσταση- σχετικά πρόσφαταμεγάλου μέρους του αρματικού δυναμικού της στον Έβρο και γενικότερα την Ανατολική Θράκη, από άλλα πιο σύγχρονα άρματα με νέου τύπου πυρομαχικά. Έμπειροι στρατιωτικοί εκτιμούν ότι η κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας ενδέχεται να σχετίζεται με την προσπάθεια της Άγκυρας να προκαλέσει, μέσω ενός σεναρίου έντασης, έναν ελληνοτουρκικό διάλογο με ατζέντα που θα έχει καθορίσει, εν πολλοίς, με απειλές, εκβιασμούς και ίσως τετελεσμένα. Όπως επίσης, με την προσπάθειά της να επιβάλει σε ΝΑΤΟϊκό επίπεδο τις δίκες της απόψεις όσον αφορά τη δομή διοίκησης και τον έλεγχο στην περιοχή του Αιγαίου.

ΞΕΧΝΟΥΝ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΔΟΓΜΑ


Σε χθεσινή συνεδρία της Kοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας, επισημάνθηκε από τον Υπουργό Άμυνας Κώστα Παπακώστα, ότι έχει συναφθεί στρατιωτική συμφωνία με την Ελλάδα, η οποία αναβαθμίζει και δρομολογεί το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει σε επίπεδο διεθνούς δικαίου.Βάσει αυτού, είναι απόλυτα φυσικό, οι Αρχές της Δημοκρατίας, σε περίπτωση σοβαρής παρενόχλησης, να ζητήσουν την παρουσία και του Ελληνικού Στόλου στις υποθαλάσσιες έρευνες. Το θέμα άπτεται της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημάνθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας Γιαννάκη Ομήρου, η οποία θα κληθεί να καλύψει την Κύπρο στην καθ’ όλα νόμιμη προσπάθειά της για την ανόρυξη υδρογονανθράκων. Η ενάσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας δεν επηρεάζεται, ούτε συνδέεται με την εξέλιξη των συνομιλιών για το Κυπριακό. Στην περίπτωση που η Κυπριακή Δημοκρατία αξιοποιήσει τα πετρέλαια που βρίσκονται στον υποθαλάσσιο χώρο της, τότε το όφελος θα μπορεί να διαχυθεί στο σύνολο των Κυπρίων. Η συζήτηση του κρίσιμου αυτού θέματος θα συνεχιστεί.ΑΔΩΝΗ ΠΑΛΛΙΚΑΡΙΔΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ

Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ 'ΧΤΥΠΑ' ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΜΒΡΥΑΟ Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ' και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα θα συναντηθούν για πρώτη φορά τον Ιούλιο, μετά το τέλος της Συνόδου των G8 στη Λ' Ακουίλα, όπως ανακοίνωσε χθες το Βατικανό.Η συνάντηση θα γίνει στο Βατικανό το απόγευμα της 10ης Ιουλίου, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Βατικανού.Ο Μπαράκ Ομπάμα έχει εκφραστεί υπέρ του δικαιώματος στις αμβλώσεις και της έρευνας στα βλαστοκύτταρα, θέσεις που έχουν προκαλέσει την αντίδραση του Βατικανού, όπως και πολλών θρησκευόμενων Αμερικανών πολιτών, καθολικών και προτεσταντών.Ειδικότερα, το ζήτημα της έρευνας στα βλαστοκύτταρα αναμένεται να τεθεί στη συνάντηση το Αμερικανού προέδρου με τον Πάπα Βενέδικτο.
Το 2001, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β' είχε ζητήσει από τον προκάτοχο του Μπαράκ Ομπάμα, τον Τζορτζ Μπους, να μην επιτραπεί η έρευνα σε αυτό το πεδίο.
Ωστόσο, σε μία από τις πρώτες αποφάσεις του, ο Μπαράκ Ομπάμα ήρε τον Μάρτιο πολλούς από τους περιορισμούς χρηματοδότησης, κίνηση που συνάντησε την αντίδραση του Βατικανού.

Η ΜΟΣΧΑ ΚΡΑΤΑ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ


H Μόσχα αντιτίθεται στις καθολικές ορέξεις του οικουμενικού πατριαρχείου προσανατολίζοντας τα πιστεύω της πάντα στα βάθη της παραδόσεως της ορθοδοξίας. Το παρασκήνιο της κόντρας είναι αρκετά μεγάλο μακριά από τα ΜΜΕ. ο λόγος φυσικά η μη αφύπνιση του ορθόδοξου πληρώματος και η υποταγή σε μια νέα εποχή και μια νέα θρησκεία υπό την ηγεσία του αιρεσιάρχη πάπα.
Μόσχα - Πρώτη προτεραιότητα για το Πατριαρχείο Μόσχας είναι η ενότητα τόσο της Ρωσικής Εκκλησίας όσο και της παγκόσμιας ορθοδοξίας, σύμφωνα με τον νέο επικεφαλής των Διεθνών Σχέσεών του,
Αρχιεπίσκοπο Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίωνα, ο οποίος αναγνωρίζει την ύπαρξη «σοβαρών διαφωνιών» με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά σε σαφώς χαμηλότερους τόνους απ' ό,τι τα τελευταία χρόνια.
Μιλώντας στην «Ε» με αφορμή τις διορθόδοξες διαβουλεύσεις για το θέμα της Διασποράς, που ολοκληρώθηκαν πριν από μερικές μέρες στο Σαμπεζύ της Ελβετίας, ο Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίωνας χαιρέτισε την προσωπική επικοινωνία των Πατριαρχών Βαρθολομαίου και Κυρίλλου, υπογραμμίζοντας ότι «και οι δύο Εκκλησίες επιθυμούν την αδερφική συνεργασία και ελπίζω ότι αυτό θα βοηθήσει να υπερβούμε τις υπάρχουσες διαφωνίες και να εδραιώσουμε την πανορθόδοξη ενότητα».
Με δηλώσεις του στο περιοδικό «Φομά» ο στενός συνεργάτης του Πατριάρχη Κύριλλου διευκρίνισε ειδικότερα ότι το θέμα της υπαγωγής όλων των ορθοδόξων διασπορών διεθνώς στο Οικουμενικό Πατριαρχείο επανέρχεται τακτικά από πλευράς Κωνσταντινουπόλεως από τη δεκαετία του 1920 και η Μόσχα δεν έχει αντίρρηση στη δημιουργία σε Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία επισκοπικών συνελεύσεων υπό τους ιεράρχες του Φαναρίου, οι οποίες όμως «μπορούν να έχουν μόνο συντονιστικό-συμβουλευτικό ρόλο, καθώς ο ιεράρχης της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν μπορεί να είναι υφιστάμενος του ιεράρχη του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, διότι δίνει λόγο μόνο στη δική του Ιερά Σύνοδο».
Θετικά βήματα
Παρά τα προβλήματα, ο Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίωνας θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης είχε παραστεί στα τέλη της περασμένης χρονιάς στην εξόδιο ακολουθία στη Μόσχα για τον μακαριστό Πατριάρχη Αλέξιο, όπως επίσης και την περσινή απόφαση των επικεφαλής των κατά τόπους ορθοδόξων Εκκλησιών να επαναλάβουν την προετοιμασία νέας Μεγάλης Οικουμενικής Συνόδου, για την οποία γίνονται και οι σχετικές διαβουλεύσεις.
Σύμφωνα με τον υπάρχοντα προγραμματισμό ο νέος Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος θα αρχίσει τον κύκλο των καθιερωμένων επισκέψεών του στις τοπικές Εκκλησίες από το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον Ιούλιο.
Σε ερώτησή μας για τις αλληλοκατηγορίες του παρελθόντος μεταξύ των δύο Πατριαρχείων για «εθνικισμό», «πανσλαβισμό» και διεκδίκηση από τη Μόσχα καθεστώτος «τρίτης Ρώμης», το κατά παράδοση «Νο 2» της ρωσικής Εκκλησίας χαρακτήρισε τις διαφωνίες αναπόφευκτες, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο.
Επέμεινε, όμως, ότι «η ρωσική ορθόδοξη Εκκλησία ποτέ δεν επεδίωξε την ηγεμονία στον ορθόδοξο κόσμο, αν και συχνά παρείχε τη βοήθειά της στους αδερφούς της σε άλλες χώρες, γι' αυτό και οι κατηγορίες εναντίον μας δεν έχουν ιστορική θεμελίωση».Ένα από τα θέματα που έχουν προκαλέσει στο παρελθόν σοβαρές τριβές μεταξύ Μόσχας και Φαναρίου είναι και το εκκλησιαστικό ζήτημα στην Ουκρανία, όπου έχουν εμφανιστεί μη αναγνωρισμένες ορθόδοξες Εκκλησίες, ενώ η «πορτοκαλί» διακυβέρνηση της χώρας προσπάθησε να προωθήσει τη δημιουργία αυτοκέφαλης Εκκλησίας, που δεν θα υπάγεται πλέον στο Πατριαρχείο Μόσχας, αλλά ενδεχομένως στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Αυτοκέφαλο Κίεβο
Και ο αρχιεπίσκοπος Ιλαρίωνας συνεχίζει: «Οπως και οι πιστοί στη Ρωσία θεωρούν ως ύψιστης σημασίας τη διατήρηση της ενότητας του Αγίου Ρους (σ.σ. ή Αγίου Ρως, δηλαδή του πρώτου ρωσικού κράτους με έδρα το Κίεβο), του κοινού πνευματικού και πολιτιστικού πεδίου, το οποίο δημιουργήθηκε ως συνέπεια της ιστορικής επιλογής του αγίου ισαπόστολου πρίγκιπα του Κιέβου Βλαδίμηρου».
Ξεκαθαρίζει μάλιστα ότι ακόμη και αν προκύψει τέτοιο θέμα, το αυτοκέφαλο στην ουκρανική Εκκλησία δεν μπορεί παρά να το παραχωρήσει μόνο το Πατριαρχείο Μόσχας, τμήμα του οποίου αποτελεί ως σήμερα η Εκκλησία του Κιέβου, όπου και γεννήθηκε ιστορικά τόσο η σύγχρονη Ρωσία όσο και η ορθοδοξία της.
Στα 43 του χρόνια ο αρχιεπίσκοπος Ιλαρίωνας, συνθέτης εκτός των άλλων συμφωνικής μουσικής με εκκλησιαστική θεματολογία και μεταφραστής από τα ελληνικά πατερικών κειμένων, είναι από τα πιο νέα και ταλαντούχα στελέχη της Ρωσικής Εκκλησίας, «δεξί χέρι» του Πατριάρχη Κυρίλλου, ο οποίος τον προσκάλεσε από τη Βιέννη, όπου είχε την ευθύνη των επαφών με διεθνείς οργανισμούς, για να αναλάβει την «εκκλησιαστική διπλωματία», που χειριζόταν ο ίδιος επί πολλά χρόνια.

ΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Οι αρχές του Ουζμπεκιστάν εξάρθρωσαν δίκτυο που συνδέεται με μυστηριώδη αμερικανο-τουρκική ισλαμική σέχτα και που επίσης έχει άρωμα CIA.Πέντε άτομα καταδικάστηκαν εντός του Μαρτίου από 8 έως 12 χρόνια και εκτίουν τις ποινές σε στρατόπεδο αναγκαστικής εργασίας για «υποστήριξη τουρκικού ριζοσπαστικού θρησκευτικού κινήματος και δημιουργία πανικού στον πληθυσμό».
Είναι οι Ουζμπέκοι υπήκοοοι Αμπντούλ Ντανταχάνοβ, Μπακρόμ Ιμπραχίμοβ, Νταβρόν Καμπίλοβ, Ροβσανμπέκ Φαβόγεβ και Μπότιρμπεκ Εσκουζίγεβ.Ο 32χρονος Ντανταχάνοβ σπούδασε στο Fairfield University του Κονέκτικατ ως υπότροφος του “Open Society Institute” του Τζορτζ Σόρος.Οι πέντε Ουζμπέκοι συνελήφθησαν σε επιχείρηση της κυβέρνησης εναντίον του τουρκικού μουσουλμανικού κινήματος “Nurcilar” πεποιθήσεων Sufi, που έχει σχέσεις με την ισλαμική οργάνωση του Φετουλάχ Γκιουλέν από την Πενσυλβάνια.Το “Nurcilar” που αποκαλείται και “Nursi” είναι ιδιαίτερα ενεργό στο πλαίσιο λειτουργίας του «Ισλαμικού Ινστιτούτου» της Τασκένδης και άλλοι οπαδοί του υπό την καθοδήγηση του Γκιουλέν είχαν συλληφθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2009.Σύμφωνα με στοιχεία η «μαντράσα» του Γκιουλέν που αναπτύσσει ιδιαίτερη δράση και στις Κουρδικές περιοχές της Τουρκίας και του Ιράκ, χρηματοδοτείται από τη CIΑ ενώ δρα παράλληλα με τους pan-Turkish/Eurasianist (Σόρος) στόχους της Ergenekon.
Άλλωστε ο διαβόητος τριπλός πράκτορας (CIA/Mossad/MIT) ραββίνος Τουντσάϊ Γκιουνέϊ που είχε την πιο βαθειά ανάμιξη στη συνωμοσία της Ergenekon και που σήμερα ζει στον Καναδά, ήταν επίσης στενά συνδεδεμένος με τον Φετουλάχ Γκιουλέν.Σε μετρήσεις που έγιναν στην Τουρκία έχει διαφανεί ότι το 1/3 των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η σέχτα του Μεγάλου Χότζα, Φετουλάχ Γκιουλέν, αποτελεί μέρος ευρύτερου κινήματος που έχει ως στόχο να πάρει τον έλεγχο του τουρκικού κράτους.Μετά την αθώωσή του στην Τουρκία το 2006 για απόπειρα ανατροπής του κοσμικού κράτους μέσω της οργάνωσής του, δικαστήριο της Πενσυλβάνια αρνήθηκε να χορηγήσει μόνιμη παραμονή στον Γκιουλέν.Ο δημόσιος κατήγορος από το U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) είχε παρουσιάσει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η οργάνωση του Γκιουλέν χρηματοδοτείτο από σκοτεινά κέντρα της Σαουδ. Αραβίας, του Ιράν, της Τουρκίας και από τη CIA.Οι αμερικανικές αρχές είχαν προσπαθήσει για επτά ολόκληρα χρόνια να απελάσουν τον Γκιουλέν στην Τουρκία, όμως αιφνιδίως απεσύρθη κάθε διαφωνία για την παραμονή του στις ΗΠΑ.Τον Οκτώβριο 2008 του παραχωρήθηκε πράσινη κάρτα με απόφαση Εφετείου και παρέμβαση της CIA, μετά από σκεπτικό που τον χαρακτήριζε ως «αλλοδαπό εξαιρετικής ικανότητας».
Οι κατηγορίες και τα μέτρα των Αμερικανών κατά του Αλ Καντί (φίλος και του Ερντογάν) αποσύρθηκαν με μυστηριώδη τρόπο, όπως και όλες οι αποφάσεις που είχε λάβει σε βάρος του Σαουδάραβα η Ε.Ε. για χρηματοδότηση της Αλ Κάϊντα και της τρομοκρατίας,Τα βιβλία του Γκιουλέν έχουν μεταφραστεί και στα Αλβανικά ενώ το FBI παρακολουθούσε τη δράση του, παράλληλα με την ηλεκτρονική παρακολούθηση που έκανε στις δραστηριότητες των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών στις ΗΠΑ, πριν, στη διάρκεια και μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001.Η πράκτορας της CIA Βάλερι Πλέϊμ που ξεσκεπάστηκε από το Λ. Οίκο και τον Τσένυ για να διασυρθεί μέσω του Λίμπι από ημέτερους δημοσιογράφους και η διερμηνέας του FBI Σίμπιλ Έντμοντς, είχαν την Τουρκία υψηλά στη λίστα των δραστηριοτήτων τους.Η Πλέϊμ ερευνούσε και τουρκικά παράνομα δίκτυα διακίνησης όπλων και ραδιενεργών ουσιών των οποίων οι υψηλές διασυνδέσεις στην Ουάσιγκτον, στο Στέϊτ Ντιπάρτμεντ και στο Πεντάγωνο διατηρούσαν στενές επαφές με στελέχη της Ergenekon στην Τουρκία.Η υπόθεση Ντανταχάνοβ στο Ουζμπεκιστάν δεν είναι η μοναδική που συνδέεται με τον Σόρος, τον Γκιουλέν και το κίνημα “Nurcilar”.Τα ιδρύματα του Σόρος δραστηριοποιούνται και σε άλλες χώρες όπου η οργάνωση του Γκιουλέν έχει σημαντική επιρροή, όπως Καζακστάν, Κιργιστάν, Αζερμπαϊτζάν, Τουρκμενιστάν και στις αυτόνομες ρωσικές μουσουλμανικές περιοχές Ταταρστάν, Μπασκορτοστάν, Νταγκεστάν και Καρατσάϊ-Τσερκεσία.Στην Τουρκία συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση συνωμοσίας της Ergenekon και οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν επιδρομές στο αρχηγείο της Ένωσης Εργατών Μετάλλου, στην Eurasia TV (ART) στην Άγκυρα και στο γραφείο του καθηγητή Ερχάν Γκοκσέλ, προέδρου του Κέντρου Πολιτικών Ερευνών Verso.Ο Γκοκσέλ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο επικεφαλής της μονάδας πληροφοριών της αστυνομίας στην Κωνσταντινούπολη, Ραμαζάν Ακιουρέκ, είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του και τον καταδιώκει.Σύμφωνα με τον Γκοκσέλ ο Ακιουρέκ έχει ανάμιξη στη δολοφονία του δημοσιογράφου αρμενικής καταγωγής Χραντ Ντινκ (Ιανουάριος 2007) και ο αυτουργός της δολοφονίας Ντογκού Περιντσέκ που είναι κρατούμενος και για την υπόθεση Ergenekon, είχε αποκαλύψει το 2007 ότι ο Ακιουρέκ είναι ισλαμιστής και οπαδός του Φετουλάχ Γκιουλέν.Ο Φετουλάχ Γκιουλέν παίρνει μέρος σε διεθνείς διαθρησκειακές συνόδους και έχει συναντηθεί κατά καιρούς με όλους τους θρησκευτικούς ηγέτες.

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2009

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΡΩΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ


Αντίθετα με την Ελλάδα η Ρωσία έχει μάθει από τα λάθη της και αναγεννιέται μέσα από τα ερείπια που άφησε ο κουμμουνισμός, το κλασικό εργαλείο του Σιωνισμού.

Ο π.Βλαντιμίρ διδάσκει τα παιδία Μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και την επιστροφή της Ορθοδοξίας στην δημόσια ζωή της Ρωσίας, πολλές τοποθεσίες της Ρωσίας θεσπίζουν όλο και πιο πολύ ότι για να λάβουν κατάλληλη εκπαίδευση τα δημόσια σχολεία, τα παιδία πρέπει να μουσκευτούν με τους τρόπους της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.Αυτό συμπεριλαμβάνει την εκμάθηση των παραδόσεων της Εκκλησίας, αλλά και τον ρόλο που είχε η Εκκλησία στην ιστορία. Το νέο αυτό πρόγραμμα διδασκαλίας απεικονίζει την συνεχή προσπάθεια του Ρωσικού Έθνους, να δείξει τη σημαίνει η Ορθοδοξία μετά τα υπολείμματα του Κουμμουνιστικού κράτους.Οι αντίθετοι μ΄ αυτό το νόμο δηλώνουν πως « Η ρωσική ορθόδοξη ηγεσία αποδυναμώνει το συνταγματικό χωρισμό της εκκλησίας και του κράτους με το προσυλητισμό στα δημόσια σχολεία».Η Ρωσική Εκκλησία όμως απαντάει πως οι κατηγορίες αυτές είναι αβάσιμες, και ότι η διδασκαλία δεν είναι απόλυτα Θρησκευτική αλλά Πολιτιστική.Μερικές περιοχές έχουν αποδεχτεί τον Θρησκευτικό τρόπο διδασκαλίας, και άλλες έχουν το δικαίωμα οι γονείς να αποκρίνουν τα παιδιά την ώρα της θρησκευτικής διδασκαλίας κάτι που γίνεται σπάνια.

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας κ. Βλαντιμίρ Πούτιν δέχθηκε επίθεση από ομάδα επιστημόνων για τον θρησκευτικό τρόπο διδασκαλίας των παιδίων, όμως ο κ. Πούτιν έχει φωτογραφηθεί πολλές φορές από δημοσιογράφους να φορά τον Σταυρό του αλλά και να παρευρίσκεται σε Θείες Λειτουργίες και να επισκέπτεται το Άγιο Όρος.Ο κ. Πούτιν έδειξε από την αρχή που ανήκει και έτσι δήλωσε πως «οι επιθέσεις αυτές πρέπει να απομονωθούν», και άφησε αυτό το ζήτημα στο περιθώριο.Μην ξεχνάμε πως η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία κατά την διάρκεια της αυτοκρατορικής Ρωσίας, χειρίστηκε την τεράστια επιρροή της ως επίσημη θρησκεία, και ουσιαστικά όλα τα παιδιά πήραν μια ρωσική ορθόδοξη σειρά μαθημάτων γνωστή ως νόμος του Θεού.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ"Και συ Δανιηλ, εμφραξον τους λογους και σφραγισον το βιβλιο εως καιρου συντελειας, εως διδαχθωσι πολλοι και πληθυνθη η γνωσις" (Δανιηλ ιβ΄,4).

Ένα απο τα σημεία των καιρών οπως διαβάζουμε και παραπάνω, τα οποία θα προηγηθούν της Δευτέρας Παρουσίας θα είναι και η αύξηση της γνώσεως. Τα έσχατα χρόνια και λίγο πριν το τέλος η γνώση θα αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό όσο δεν θα παίρνει άλλο. Οι αρχαίοι έλεγαν οτι όποιος την κατέχει έχει και την δύναμη... όσο πιο πολύ κάποιος κατέχει τόσο πιο δυνατός είναι...και αυτό φίλοι μου είναι ένας από τους μεγαλύτερους πειρασμούς του ανθρώπου.
Αυτό άλλωστε το έχουμε διαβάσει και στην ιστορία περι απαγορευμένου καρπού (Γεν.β΄,17) ο οποίος συμβόλιζε την γνώση την οποία και θέλησε ο άνθρωπος να αποκτήσει χωρίς να είναι ακόμη έτοιμος με αποτέλεσμα να εκδιωχτεί απο τον Παράδεισο. Όσον αφόρα το σήμερα το μονό που με λύπη μου διαπιστώνω είναι οτι ζούμε σε μια σύγχρονη Βαβέλ.
Όπως και τότε οι άνθρωποι θέλησαν να φράσουν το Θεό με τον πολιτισμό και τα δημιουργήματα τους, και ανέβαιναν, ανέβαιναν...απο ματαιοδοξία και υπερηφάνεια για να τον προκαλέσουν...έτσι λοιπόν γίνετε και σήμερα.
Με την τεχνολογία, με την εξέλιξη στην ιατρική, με τους επιστήμονες να το παίζουν "δημιουργοί" κοινοποιώντας ανθρώπους που σύντομα θα τους δούμε να ξεπηδάνε απο τα εργαστήρια τους (αν ήδη δεν έχει γίνει), με την αύξηση της γνώσεως που πλέον παρέχεται δωρεάν και απλόχερα προς όλους, ο άνθρωπος τείνει να φθίση το Θεό, να τον αντικαταστήσει και να του δηλώσει οτι μπορεί και μόνος του να καταφέρει τα πάντα...και έτσι πέφτουμε και πάλι στο ίδιο λάθος.
Το αποτέλεσμα στην Βαβέλ ήταν να αρχίσουν να μιλούν οι άνθρωποι διαφορετικές γλώσσες, ενώ πριν μιλούσαν την ιδία. Το αποτέλεσμα ήταν επίσης να αρχίσουν να πολεμούν μεταξύ τους ενώ πριν ήταν ενωμένοι. Βαβυλώνα τότε, Βαβυλώνα και σήμερα ..μια σύγχρονη Βαβυλώνα..."η μεγάλη Βαβυλώνα" (Αποκ. ιζ΄,5) Κοιτάξτε γύρω σας... ζούμε σε ενα πληροφοριακό χάος...βομβαρδιζόμαστε απο πληθώρα πληροφοριών, γνώσης αλλα και παραπληροφόρησης απο την τηλεόραση, το ραδιόφωνο
, τις εφημερίδος και κυρίως απο το χαοτικό και ανεξέλεγκτο internet...
Ακούμε για ενα πράγμα ενα εκατομμύριο διαφορετικές απόψεις και το μυαλό μας μπερδεύεται, χάνεται στην μαύρη θάλασσα της γνώσης γιατί αυτή δεν είναι ουσιαστική, δεν μας προσφέρει τίποτα μιας και δεν κατασταλάζουμε τελικά σε μια θέση. Και αυτό αγαπητοί μου ειναι μεγάλο κακό γιατι ετσι ο άνθρωπος γίνεται ευάλωτος σε πληροφορίες που μπορεί να έχουν σαν στόχο την πλάνη του. Ειδικά οι νέοι άνθρωποι που δεν έχουν διαμορφώσει ακόμη άποψη για κάποια πραγματα, αποτελουν την "ευπαθη" ομαδα σε αυτή την πλάνη. Και αυτούς προσπαθεί να προσβάλει η Νέα Τάξη, οι παγκοσμιοποίησης των λαών και οι υποδουλωτές των ελεύθερων ανθρώπων.
Σας δίνω απλά και μονό το παράδειγμα των εφημερίδων, που πλέον εκτός από τα νέα, παίρνεις και ταινίες, ένθετα απο τα οποία μαθαίνεις για ενα σωρο αλλά πράγματα...από απόκρυφα ευαγγέλια μέχρι το πως σχηματιστικέ ο κόσμος μας. Πλέον τα ξέρουμε όλα, λύσαμε τα μυστικά της ύπαρξης μας, κατέχουμε την γνώση, είμαστε και εμείς μικροί Θεοί αφού σαν κατέχοντες παύουμε πλέον να πιστεύουμε στο Θεό. Ο Άγιος Νείλος ο Μυροβλύτης μας λεει τα εξής: "Όταν πλησίαση ο καιρός της ελεύσεως του Αντίχριστου...έρχεται ο κόσμος να γινεται αγνώριστος... θελει δε δώσει πονηρών σοφιών εις τον ταλαίπωρων ανθρώπων, να εφεύρει, να ομιλεί ο εις προς τον άλλον, από την μια ακρών της γης εως την άλλην, τότε θα πέτονται στον αέρα ως πτηνά και διασχίζοντες τον βυθό της θαλάσσης ως ιχθύες..
Και τόσον θα προϊδέαση την επιστήμη κατά φαντασιών ο πονηρός, ώστε αποπλανείσαι τους ανθρώπους και μη πιστεύουν εις την υπήρξαν του Τρισυπόστατου Θεού" Πόσο δίκιο λοιπόν ειχε ο Άγιος Νείλος... δεν βλέπεται οτι αυτά συμβαίνουν τώρα; Δεν χρειάζεται ο άνθρωπος να κατοικήσει στο διάστημα για να πούμε οτι τότε θα κατέχουμε την γνώση, δεν χρειάζεται να πούμε οτι όταν βρεθεί το φάρμακο για το AIDS, τότε θα κατέχουμε την γνώση... Ο άνθρωπος είδε παραμέρισε τον Θεό και προχωρεί μόνος του θωρώντας τον εαυτό του Θεό... και αυτή ένιαι η πλανώ στην οποία έχεα πέσει. Υπάρχει μια λαϊκή παροιμία που λέει: "όταν το μυρμήγκι βγάλει φτερά και πετάξει, ήλθε το τέλος του...
" Και το τέλος μας πλησιάζει... δεν το λέω εγώ... οι επιστήμονες ήδη μας έκρουσαν, όχι τον κώδωνα, αλλά τις καμπάνες σχετικά με την ραγδαία αλλαγή του κλίματος, στα νέα δεν μαθαίνουμε τίποτα καλό πλέον, αγανάκτηση παντού... τι άλλο θέλουμε να δούμε για να μετανοήσουμε; Με πόνο καρδιάς τα λέω αυτά γιατί και εγώ ο ίδιος δεν είμαι καλύτερος απο εσάς...θα ήθελα να είμαι καλύτερος Χριστιανός και να επισκέπτομαι την Εκκλησία της περιοχής μου συχνότερα, θα ήθελα να κάνω νηστεία όποτε απαιτείται, θα ήθελα να προσεύχομαι καθημερινά, θα ήθελα να νιώσω όπως και εσείς στην ψυχή μου ηρεμία και ας έρχεται καταιγίδα...όπως και σεις. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας... μην βλέπετε πολύ τηλεόραση.. όπως είπε και ο Γέρων Παϊσιος "τα νέα να τα μαθαίνετε απο το ραδιόφωνο", μην ψάχνεστε διαρκώς και αναζητάτε απαντήσεις σε κάθε τι παράξενο... η απάντηση που ψάχνετε βρίσκεται στο λόγο του Θεού, την Παλαιά και Καινή Διαθήκη.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ


Είναι γνωστό ότι μακράς προοπτικής στόχος της τουρκικής πολιτικής είναι η αναθεώρηση του status quo στην περιοχή μας που περιλαμβάνει την Κύπρο, τη Θράκη και το Αιγαίο.Όσοι πιστεύουν ότι οι επιδιώξεις της Άγκυρας περιορίζονται σε «τεχνικές» διευθετήσεις (όπως είναι το εύρος του εναέριου χώρου της Ελλάδας κ.λπ.) εθελοτυφλούν. Οι στρατηγοί επιδιώκουν την αλλαγή της πολιτικής γεωγραφίας στην περιοχή μας με τον ακρωτηριασμό της Ελλάδας.Το τουρκικό κατεστημένο θεωρεί ότι η Συνθήκη της Λωζάννης αδίκησε το τουρκικό έθνος και ότι οι γεωπολιτικές συνθήκες της εποχής μας δεν έχουν καμία ομοιότητα με τις συνθήκες της εποχής των Βενιζέλου - Ατατούρκ (Λόγος του Οζάλ στις 19 Ιουνίου 1988 στη Βουλιαγμένη).Έχουν καταστρώσει λοιπόν ένα μακράς προοπτικής στρατηγικό σχέδιο το οποίο προωθούν με βραδύ ρυθμό αλλά σταθερά, χρησιμοποιώντας πολιτικά και στρατιωτικά μέσα.
Η ένταξη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ έδωσε τη δυνατότητα στην Άγκυρα να χρησιμοποιήσει τους μηχανισμούς του για να επιταχύνει τον βηματισμό της διότι οι στρατηγικές βλέψεις των ΗΠΑ, που είναι η κυρίαρχη δύναμη στην Ατλαντική Συμμαχία, συμπίπτουν σε σημαντικό βαθμό με τους στόχους της Άγκυρας.Η προσπάθεια της Τουρκίας να μεταβάλει το καθεστώς του Αιγαίου έχει ως προτεραιότητα στον τουρκικό σχεδιασμό την αποδιάρθρωση της ελληνικής παρουσίας στον χώρο αυτό.Η ενότητα του ηπειρωτικού κορμού της χώρας μας με το νησιωτικό σύμπλεγμα του Αιγαίου διασφαλίζεται με την ευθύνη μας για την αεράμυνα, την αρμοδιότητα στην έρευνα και διάσωση και την εναέρια κυκλοφορία (FIR Αθηνών).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ


Στη φωτογραφία ο κ. Παπούλιας καταθέτει στεφάνι στο «Μνημείο Μαρτύρων».Με τη φράση «Εμείς εδώ στη Συρία δεν φοβόμαστε να δηλώσουμε ότι είμαστε χριστιανοί», ο Πατριάρχης Αντιοχείας, Ιγνάτιος Χαζίμ Δ’, υποδέχθηκε χθες το βράδυ στο κτίριο του Πατριαρχείου, στην παλιά πόλη της Δαμασκού, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια.Οι ορθόδοξοι χριστιανοί της Συρίας, που αποτελούν το 10% του πληθυσμού της χώρας (σε σύνολο 16 εκατ. κατοίκων), επιφύλαξαν θερμή υποδοχή στον κ. Παπούλια. Πολλοί εξ΄αυτών είχαν συγκεντρωθεί στην είσοδο του Πατριαρχείου και τον χειροκρότησαν, ενώ χορωδία αγοριών και κοριτσιών έψαλλε εκκλησιαστικά άσματα στην ελληνική γλώσσα.Ο κ. Παπούλιας υπογράμμισε ιδιαίτερα τη θρησκευτική ανοχή που υπάρχει στη Συρία και χαρακτήρισε του ορθόδοξους της χώρας αυτής μέρος της παγκόσμιας οικογένειας των ορθοδόξων.
«Είμαστε μαζί σας, είμαστε συγκινημένοι, αισθανόμαστε ότι βρισκόμαστε στο ίδιο σπίτι. Εκφράζω τον θαυμασμό μου για όσα κάνετε για την ενότητα της πίστης», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στον κ. Ιγνάτιο και πρόσθεσε: «Το πρωί είχα συνάντηση με τον πρόεδρο Άσαντ και με παρακάλεσε να σας διαβιβάσω την αγάπη και την μεγάλη εκτίμησή του για εσάς προσωπικά και το ποίμνιό σας. Αγαλλίασα γιατί άκουσα αυτά τα λόγια για έναν ιεράρχη της ορθόδοξης εκκλησίας εδώ στα βάθη της Ανατολής».Πρόεδρος και Πατριάρχης αντάλλαξαν δώρα, με τον κ. Ιγνάτιο να δωρίζει μια εικόνα της Παναγίας και τον κ. Παπούλια μια ασημένια πλακέτα με τους Δώδεκα Αποστόλους.Δείπνο Άσαντ προς τιμήν του κ. ΠαπούλιαΑργά το βράδυ, ο κ. Παπούλιας παρακάθισε σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο κ. Άσαντ και μεταξύ άλλων, αντιφωνώντας τον Σύριο Πρόεδρο, εξέφρασε μεταξύ άλλων τη χαρά του γιατί, επί των ημερών τους, «οι παραδοσιακοί δεσμοί μεταξύ των δύο λαών είναι τόσο στενοί όσο εξαίρετο είναι και το επίπεδο των διμερών σχέσεων».
Ο κ. Παπούλιας δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον πατέρα του σημερινού Προέδρου, ηγετική φυσιογνωμία στον αραβικό κόσμο Χαφέζ αλ Άσαντ, λέγοντας πως η ηγετική του φυσιογνωμία και διορατικότητα έβαλαν τη δική τους σφραγίδα στη σφυρηλάτηση των στενών δεσμών φιλίας που ενώνουν τους δύο λαούς. Στο ίδιο πνεύμα προσφώνησε τον κ. Παπούλια και ο κ. Άσαντ υπογραμμίζοντας τη θέληση των δύο πλευρών για την περαιτέρω βελτίωση των διμερών σχέσεων, ενώ επανέλαβε τις ευχαριστίες του προς την Ελλάδα για τις θέσεις της στο Μεσανατολικό.Ο κ. Παπούλιας συνεχίζει σήμερα το επίσημο πρόγραμμά του στη Δαμασκό με συναντήσεις που θα έχει με τον πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της Βουλής κ.α., ενώ αύριο θα μεταβεί στο Χαλέπι.
ΑΠΕ-ΜΠΕ-ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΚΑΙ Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ..............


Ρώμη - Τριμελής Αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου θα παρευρεθεί από 26 έως 29 Ιουνίου 2009 στο Βατικανό, για να συμμετάσχει σε εορταστικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.
Η Αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου θα αποτελείται από τον Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, Πρόεδρο της Συνόδου των Ορθοδόξων Επισκόπων της Γαλλίας και Διευθυντή του Γραφείου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ε.Ε., τον Βοηθό Επίσκοπο Σινώπης της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου κ. Αθηναγόρα, καθώς και τον Διάκονο Ιωακείμ Μπίλλη, Κωδικογράφο της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικ. Πατριαρχείου.
Να αναφερθεί πως ο Πάπας Βενέδικτος ο 16ος, θα δεχθεί την Αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Αποστολικό Μέγαρο σε ιδιαίτερη ακρόαση.Οι εκπρόσωποι του Οικουμενικού Θρόνου θα παραστούν στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, την κυριώνυμο ημέρα της Εορτής των Αγίων Προστατών της Εκκλησίας της Πρεσβυτέρας Ρώμης.
Τέλος, να σημειωθεί πως η παρουσία της Αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου πραγματοποιείται εδώ και δεκαετίες, μετά την άρση του αναθέματος μεταξύ Ρώμης και Κωνσταντινούπολης.
Επίσης περιλαμβάνει την αντίστοιχη αποστολή Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ρώμης στο Φανάρι κατά την Θρονική Εορτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, στις 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους, μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου.
Η απάντηση των Αγίων Πάτερων προς τα έργα του Πατριαρχείου.
Διαφυλάττουμε και ακολουθούμε ότι μας δίδαξαν οι Άγιοι Πατέρες.Διακηρύσσουμε ότι ό Παπισμός είναι μήτρα αιρέσε­ων καί πλανών· η διδασκαλία του Filioque, της εκπορεύσεως δηλαδή του Άγιου Πνεύματος και εκ του Υιού, είναι αντί­θετη προς όσα ο ίδιος ο Χριστός εδίδαξε περί του Αγίου Πνεύματος.
Σύνολος ο χορός των Πατέρων και σε συνόδους και ξεχωριστά θεωρούν τον Παπισμό ως αίρεση, διότι εκτός του Filioque παρήγαγε
πλήθος άλλων πλανών, όπως το πρωτείο και το αλάθητο του πάπα, τα άζυμα, το καθαρτήριο πυρ, την άσπιλο σύλληψη της Θεοτόκου, την κτιστή Χά­ρη, την εξαγορά των αφέσεων (indulgentiae)· άλλαξε όλη σχεδόν την διδασκαλία και πράξη για το Βάπτισμα, το Χρί­σμα, τη Θεία Ευχαριστία και τα άλλα μυστήρια και μετέ­τρεψε την Εκκλησία σε κοσμικό κράτος. Ο σημερινός Παπισμός παρεξέκλινε πολύ περισσότερο του μεσαιωνικού Παπισμού από την διδασκαλία της Εκκλη­σίας, ώστε δεν αποτελεί πλέον συνέχεια της αρχαίας Δυτικής Εκκλησίας. Εισήγαγε πλήθος νέων υπερβολών στην «Μαριολογία», όπως την διδασκαλία περί της Θεοτόκου ως «συλλυτρώτριας» (corredemptrix) του ανθρωπίνου γένους. Ενίσχυσε την «Χαρισματική Κίνηση» πεντηκοστιανικών ομάδων, δήθεν πνευματοκεντρικών.Για τον λόγο αυτό τον εκά­στοτε πάπα «ου μόνον ου κοινωνικόν έχομεν, αλλά καί αίρετικόν άποκαλούμεν». Λόγω της βλασφημίας εναντίον του Άγιου Πνεύματος με την διδασκαλία περί του Filioque έχασαν το Άγιο Πνεύμα, και όλα σ' αυτούς είναι αχαρίτωτα. Κανένα μυστήριο τους δεν είναι έγκυρο κατά τον Άγιο Συμεών. «Βλασφημούσιν άρα οί καινοτόμοι καί πόρρω του Πνεύματος είσι, βλασφημούντες κατά του Αγίου Πνεύματος, καί ουκ εν αύτοίς όλως τό Πνεύμα τό ‘Αγιον διό καί τά αυτών άχαρίτωτα, ώς τήν χάριν τον Πνεύματος άθετούντων καί υποβιβαζόντων αυτό... διό καί τό Πνεϋμα ουκ έν αύτοίς τό Άγιον, καί ουδέν πνευματικόν έν αύτοίς καί καινά πάντα καί έξηλλαγμένα τά έν αύτοίς καί παρά τήν Θείαν παράδοσιν». Για τον λόγο αυτό τον εκά­στοτε πάπα «ου μόνον ου κοινωνικόν έχομεν, αλλά καί αίρετικόν άποκαλούμεν».
Λόγω της βλασφημίας εναντίον του Άγιου Πνεύματος με την διδασκαλία περί του Filioque έχασαν το Άγιο Πνεύμα, και όλα σ' αυτούς είναι αχαρίτωτα. Κανένα μυστήριο τους δεν είναι έγκυρο κατά τον Άγιο Συμεών. «Βλασφημούσιν άρα οί καινοτόμοι καί πόρρω του Πνεύματος είσι, βλασφημούντες κατά του Αγίου Πνεύματος, καί ουκ εν αύτοίς όλως τό Πνεύμα τό ‘Αγιον διό καί τά αυτών άχαρίτωτα, ώς τήν χάριν τον Πνεύματος άθετούντων καί υποβιβαζόντων αυτό... διό καί τό Πνεϋμα ουκ έν αύτοίς τό Άγιον, καί ουδέν πνευματικόν έν αύτοίς καί καινά πάντα καί έξηλλαγμένα τά έν αύτοίς καί παρά τήν Θείαν παράδοσιν».

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2009

Η ΑΠΑΘΕΙΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ


Η αυξημένη τουρκική επιθετικότητα. η συνεισφορά των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης και οι πρόσφατες εξαγγελίες περί μείωσης των αμυντικών δαπανών τέθηκαν επί τάπητος σήμερα στο Συμβούλιου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) που συνεδρίασε εκτάκτως στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας επί τρισήμιση ώρες.
Οι τέσσερις αρχηγοί (ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ) μελέτησαν τα στοιχεία των τουρκικών κινήσεων στο Αιγαίο, ιδιαίτερα τις συγκεντρώσεις δυνάμεων στην μικρασιατική ακτή, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ων τουρκικών εναέριων παραβιάσεων (αύξηση των εμπλοκών), τις μετακινήσεις μονάδων και αξιολόγησαν σειρά πληροφοριών της αρμόδιας διακλαδικής υπηρεσίας.
Οι επόμενοι τρεις μήνες θεωρούνται από τα Επιτελεία ως μήνες "αυξημένης ετοιμότητας", καθώς σε όλα τα επίπεδα η Άγκυρα όχι απλώς δεν δείχνει διατεθειμένη να προσφέρει προς την κατεύθυνση εμπέδωσης κλίματος ηρεμίας στο Αιγαίο, αλλά καθημερινά στέλνει δεκάδες μαχητικά που παραβιάζουν τον ΕΕΧ, προκαλούν τα ελληνικά που σπεύδουν να τα αναχαιτίσουν και εμπλέκονται εν συνεχεία σε αερομαχίες μαζί τους. Και βέβαια οι εικονικές προσβολές κατοικημένου ελληνικού εδάφους και οι υπερπτήσεις επάνω από ελληνικά νησιά, μόνο σποραδικό φαινόμενο δεν είναι: Μέχρι και τρεις φορές σε μία εβδομάδα!
Από την πλευρά της ηγεσίας του ΓΕΑ συνιστάται "ψυχραιμία" στους πιλότους των μαχητικών, αλλά ως πότε; Τα νεύρα είναι τεντωμένα, οι χειριστές σχετικά λίγοι και ο φόρτος εργασίας πολύς, οι Τούρκοι πολλές φορές επιμένουν δύο και τρεις φορές "να πάρουν την ουρά" των δικών μας σε μία εμπλοκή. Ο φόβος του ατυχήματος καραδοκεί και σήμερα όλοι αναγνωρίζουν ότι αρκεί μία σπίθα για να πάρει φωτιά το Αιγαίο. Χαρακτηριστικό είναι ότι το "κόκκινο τηλέφωνο" του ΑΤΑ στην Λάρισα έχει πολύ καιρό να χρησιμοποιηθεί, ενώ ποσοστιαία οι εμπλοκές επί τα παραβιάσεων κυμαίνονται σταθερά μεταξύ 25-50%...
Σε ότι αφορά την λαθρομετανάστευση, όσο και αν το ΓΕΕΘΑ υποστηρίζει ότι "Δεν αφορά ως επιχειρησιακό πρόβλημα τις Ένοπλες Δυνάμεις", γεγονός είναι ότι μόνο οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν τον μηχανισμό εκείνο που μπορεί να αναχαιτίσει εν μέρει το κύμα λαθρομετανάστευσης που απειλεί να "πνίξει" την χώρα. Εδώ έρχονται τα προβλήματα διαθεσιμότητας των συστημάτων επιτήρησης, καθώς τα περισσότερα από αυτά αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα έλλειψης ανταλλακτικών, όπως συμβαίνει με τα συτήματα BOR-A, όπου παρά τις διεβεβαιώσεις του ΓΕΕΘΑ ότι επιλύθηκαν τα προβλήματα επιτήρησης, εν τούτοις, αυτά παραμένουν.
Σε ότι αφορά τις μειώσεις στις αμυντικές δαπάνες που εξήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, τώρα καλείται η στρατιωτική ηγεσία να προχωρήσει σε επικαιροποίηση και κόψιμο μιάς σειράς προγραμμάτων, τουλάχιστον "στα χαρτιά" από το ΕΜΠΑΕ 2011-2015. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κανένα από τα μεγάλα προγράμματα φρεγατών, νέου μαχητικού αεροσκάφους, νέου εκπαιδευτικού και τροχοφόρων ΤΟΜΑ δεν θίγεται από την κατ'όνομα ετήσια μείωση κατά 10%. Το δε πρόγραμμα του νέου ΤΟΜΑ BMP-3HEL, οδεύει ταχύτατα προς υλοποίηση. Αντίθετα αρκετά δευτερεύοντα προγράμματα περικόπτονται, ενώ θα γίνει και προσπάθεια εξορθολογισμού των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στρατόπεδα εγκαταστάσεις κλπ.
ΠΗΓΗ http://www.defencenet.gr/defence/index.php?option=com_content&task=view&id=8099&Itemid=40

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΣΡΕΤΕΝΣΚY ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ


Πολιτικοί με αγωνιά για την πορεία της ορθοδοξίας και τα δρώμενα που απασχολούν την χώρα τους.

«Η Ρωσία στηρίζει το έργο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας», τόνισε σήμερα από το Κάιρο ο Ρώσος Πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ κατά την συνάντηση που είχε με τον
Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο Β΄.
Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα συναντήθηκαν σήμερα το απόγευμα στο Κάιρο ο Ρώσος Πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο Β΄. Ο Προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αφρικής υποδέχτηκε τον Ρώσο Πρόεδρο στο ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στο παλαιό Κάιρο, στα πλαίσια της επίσημης επίσκεψης του Ρώσου ηγέτη, που πραγματοποιεί αυτές τις ημέρες στην Αίγυπτο.
Απευθυνόμενος στην ελληνική αλλά και την ρωσσική, ο Προκαθήμενος του Δευτερόθρονου Πατριαρχείου μίλησε στον υψηλό επισκέπτη για το ιεραποστολικό έργο της Αλεξανδρινής Εκκλησίας.Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αρμονική συμβίωση χριστιανών και μουσουλμάνων στην Αίγυπτο, αλλά και την υποστήριξη που απολαμβάνει το Παλαίφατο Πατριαρχείο από την Αίγυπτο και τον Πρόεδρο της χώρας κ. Χόσνι Μουμπάρακ.
Από την πλευρά του, ο κ. Μεντβέντεφ τόνισε προς τον κ. Θεόδωρο ότι «η Ρωσία στηρίζει το έργο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας», μην παραλείποντας να εκφράσει την ικανοποίησή του που και η Αίγυπτος βρίσκεται στο πλευρό της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αφρικής.Εξάλλου, ο Ρώσος Πρόεδρος κ. Μεντβέντεφ απηύθυνε πρόσκληση στον Αλεξανδρινό Προκαθήμενο να επισκεφθεί επίσημα το Κρεμλίνο.Λίγο πριν ξεκινήσει η ξενάγηση στους χώρους του ελληνορθόδοξου μοναστηριού, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας προσέφερε στον Ρώσο Πρόεδρο το παράσημο του Μεγαλόσταυρου μετ’ Αστέρος του Αποστόλου Μάρκου.
Ενώ, ο Ρώσος Πρόεδρος προσέφερε με τη σειρά του στον κ. Θεόδωρο μία πολύτιμη εικόνα που απεικονίζει τον σημαντικότερο ίσως άγιο της ρωσσικής εκκλησίας, τον Άγιο Σέργιο του Ραντονέζ, που θεωρείται ο προστάτης της ρωσσικής γης..
Ο κ. Μεντβέντεφ επισκέφθηκε την επιβλητική «ροτόντα» εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, προσκύνησε την εικόνα και τα άγια λείψανα που φυλάσσονται στο ναό, περπάτησε μέσα στο ελληνικό νεκροταφείο, φτάνοντας στην εκκλησία της Παναγίας, με το πηγάδι, που σύμφωνα με την παράδοση της εκκλησίας μας, η Αγία Οικογένεια έπινε νερό, την εποχή που είχε καταφύγει στην Αίγυπτο για να ξεφύγει από τα χέρια του Ηρώδη.
Στην συνάντηση του Πατριάρχη Αλεξανδρείας με τον Ρώσο Πρόεδρο, παραβρέθηκαν επίσης ο Έλληνας Πρέσβης στην Αίγυπτο κ. Ιωάννης Αλέξιος Ζέπος και ο Ρώσος Πρέσβης κ. Ιγκόρ Μπογκντάνωφ, ο Πατριαρχικός Επίτροπος Καΐρου Επίσκοπος Νιτρίας κ. Νικόδημος, ο Έξαρχος της Ρωσσικής Εκκλησίας στο Κάιρο π. Λεωνίδας Γκορμπατσώφ και ο Καθηγούμενος του μοναστηριού του Αγίου Γεωργίου π. Νήφωνας Τσαβαρής.