Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Μαρία Μαντουβάλου: «Τά διαχρονικά ὁλοκαυτώματα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ»

[[ΒΙΝΤΕΟ] Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν στά πλαίσια τῶν Φιλολογικῶν καί Θεολογικῶν μαθημάτων της διοργανάνωσε ὁμιλία μέ τήν Καθηγήτρια Νεώτερης καί Μεσαιωνικῆς Φιλολογίας στό Ἐθνικό καί Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν κ. Μαρία Μαντουβάλου στό Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου (στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων) στίς 15 Φεβρουαρίου 2017.
 

Τά διαχρονικά ὁλοκαυτώματα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ (ἀπόσπασμα) Ἡ 27η Ἰανουαρίου καθιερώθηκε ὡς ἡ διεθνής ἐπέτειος τοῦ ὁλοκαυτώματος τῶν Ἑβραίων. Γιά τά ὁλοκαυτώματα τῶν Ἑλλήνων οὐδείς λόγος; Πολιτικοί καί πανεπιστημιακοί ὑποτεταγμένοι. Ἐξαφάνισαν τήν ἑλληνική γῆ. Ἔχουμε καί στήν Ἑλλάδα ὁλοκαυτώματα. Μαρτύρων, Νεομαρτύρων, Ποντίων, Ἀρκαδίου…Πρόσφεραν τή ζωή τους στό βωμό τῆς πατρίδας/πίστεως. Ἑκούσια ὑποτεταγμένοι στή μοίρα τους οἱ ἥρωες. Ἔχουν ὑπάρξει ἀποκτηνωτικές συμπεριφορές ἐξόντωσης ἑλληνισμοῦ, μελῶν τοῦ ὀρθοδόξου γένους. Γράφει ὁ ποιητής Βερίτης στόν ¨ὕμνο τῶν Μαρτύρων¨,…
«Χαῖρε Νυμφίε, θυσία πικρή καμιά γιά σένα»... ¨Κουράγιο ἀδέλφια¨ ,… «Δέν ζοῦμε ἐμεῖς μέσα στό ψέμα καί τήν ἀπάτη τῶν ὀνείρων, τρέχει στίς φλέβες μας ἡρώων αἷμα, εἴμαστε ἀπόγονοι μαρτύρων». Καί ἀλλοῦ πάλι «Σφῖξε ἀδερφέ τόν σταυρό πού σοῦ χάρισα μέσα στά χέρια, πρίν ἀπό σένα τρυπήθηκα ἐγώ στήν καρδιά μέ μαχαίρια»! «Μέ τῆς καρδιᾶς τό πύρωμα καί τό αἷμα». Παντοῦ μάρτυρες και νεομάρτυρες…Ζάλογγο, Μεσολόγγι, Σοῦλι, Χῖος, Ράχες Ψαρῶν, Φεραῖοι, Διάκοι, Σχοινί Πατριάρχη, ἀμβρόσιος Μοσχονησίων, Πόντιοι, Καλάβρυτα, Μέγα Σπήλαιο, Ἀργυρόκαστρο, Κορυτσά, Πίνδος, Ἄθως, Κοῦγκι, φυλακισμένα μνήματα…βέβηλα χέρια δημίων…