Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

«Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος».

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ
Το πρώτο επαναστατικό κείμενο θα έπρεπε να γνωρίζουν και να μελετούν όλα τα σημερινά Ελληνόπουλα
Στις 24 Φεβρουαρίου 1821 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, γόνος πλουσίας οικογενείας και υπασπιστής του τσάρου της Ρωσίας, κήρυξε την εξέγερση των Ελλήνων στη Μολδοβλαχία.
 Ο τοπικός ρουμανικός πληθυσμός δεν έδειξε προθυμία για συμμετοχή και οι νεαροί Ελληνες που ακολούθησαν τον Υψηλάντη φονεύθηκαν ή αιχμαλωτίσθηκαν από τους Τούρκους στο Δραγατσάνι στις 7 Ιουνίου. Από την εξέγερση εκείνη, η οποία άνοιξε τον δρόμο για την κυρίως Επανάσταση στην Πελοπόννησο και στους άλλους ελληνικούς τόπους, είναι χρήσιμο να κρατήσουμε στη μνήμη μας την περίφημη προκήρυξη.

Στις 24/2/1821 από το γενικόν στρατόπεδον του Ιασίου ο Αλέξανδρος Υψηλάντης αποστέλλει προς τους Ελληνες του τότε -και του σήμερα- μία θαυμάσια προκήρυξη, υπό τον τίτλο: «Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος».
Οι ιδεολογικοί πυλώνες του πρώτου επαναστατικού κειμένου του 1821 είναι τρεις: Ο σεβασμός στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη, η διαχρονική συνέχεια του Ελληνισμού από την αρχαιότητα μέχρι το 1821 και η προσήλωση στα δημοκρατικά ιδανικά και στην ανάγκη απομακρύνσεως των πάσης φύσεως τυράννων.

Η Επανάσταση του 1821, όπως μαρτυρείται από το κείμενο του Υψηλάντη, αρχηγού της Φιλικής Εταιρείας, είναι η επανάσταση των Ελλήνων ορθοδόξων κατά των αλλοθρήσκων δυναστών. Είναι μία επανάσταση εθνική, απελευθερωτική, δημοκρατική, και όχι μία εξέγερση κοινωνική, ταξική ή εμφύλια. Ο Υψηλάντης αναφέρεται εμμέσως στην προηγηθείσα Γαλλική Επανάσταση, αλλά δεν γίνεται μιμητής της. Δημιουργεί μαζί με τους Φιλικούς, τον κλήρο και τον λαό μία νέα, καθαρώς ελληνορθόδοξη ιδεολογική σύνθεση.

Η προκήρυξη της 24ης Φεβρουαρίου δηλώνει: «Είναι καιρός να αποτινάξωμεν τον αφόρητον τούτον Ζυγόν, να ελευθερώσωμεν την Πατρίδα, να κρημνίσωμεν από τα νέφη την ημισέληνον, να υψώσωμεν το σημείον δι' ού πάντοτε νικώμεν! Λέγω τον Σταυρόν, και ούτω να εκδικήσωμεν την Πατρίδα και την Ορθόδοξον ημών Πίστιν από την ασεβή των ασεβών καταφρόνησιν». Η σημαία, κατά τον Υψηλάντη, πρέπει να φέρει το σημείο του χριστιανικού σταυρού, με τη βοήθεια του οποίου οι Ελληνες πάντοτε νικούν.

Η διαχρονική πορεία του Ελληνισμού είναι παρούσα: «Ας συγκροτήσωμεν μάχην μεταξύ του Μαραθώνος και των Θερμοπυλών... Το αίμα των τυράννων είναι δεκτόν εις την σκιάν του Επαμεινώνδου Θηβαίου και του Αθηναίου Θρασυβούλου».
Η πίστη στις δημοκρατικές αξίες καταγράφεται σαφώς: «Το Εθνος συναθροιζόμενον θέλει συνάξη τους Δημογέροντάς του και εις την Υψιστον ταύτην Βουλήν θέλουσι υπείκει όλαι μας αι πράξεις».

Το πρώτο επαναστατικό κείμενο θα έπρεπε να γνωρίζουν όλα τα σημερινά Ελληνόπουλα. Να μελετούν τον σεβασμό του Αλεξάνδρου Υψηλάντη προς την Ορθοδοξία και την Ελληνική Ιστορία. Να παίρνουν θάρρος και διδάγματα από το 1821 και να αντισταθούν στην προσπάθεια αποχριστιανοποιήσεως και αφελληνισμού της παιδείας μας.
Η προκήρυξη του Υψηλάντη είναι πάντα επίκαιρη.

Κωνσταντίνος Χολέβας
*Πολιτικός επιστήμων