Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

Άγιος Λάζαρος ``ο τετραήμερος και φίλος Χριστού ΄΄ ( εκκλησία - τάφος ) στην Λάρνακα - Βηθανία ο τάφος του Λαζάρου


*