Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019

Ὅταν δίνεις ὄνομα, ἐθνικότητα, γλώσσα, παραχωρεῖς ἔδαφος, ΠΡΟΔΙΔΕΙΣ! - Ἀθήνα στίς 20 Ἰανουαρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Τά 22 Συνεργαζόμενα Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης στηρίζουμε τό μεγάλο Πανεθνικό Συλλαλητήριο πού θά γίνει στήν Ἀθήνα στίς 20 Ἰανουαρίου 2019.
Συμμετέχουμε καί ἑνώνουμε τή φωνή μας μέ ὅλους τούς Ἕλληνες τοῦ ἐσωτερικοῦ καί τοῦ ἐξωτερικοῦ καί ἀπαιτοῦμε τήν ἀκύρωση τῆς κατάπτυστης συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν ἀπό τήν Ἑλληνική Βουλή.
Δίνουμε βροντερό τό «παρών» στό Σύνταγμα καί ἀντιτασσόμαστε σέ κάθε προδοτική ἐνέργεια πού ἐπιβουλεύεται τήν ἀκεραιότητα τῆς Πατρίδας μας.
Ὅταν δίνεις ὄνομα, ἐθνικότητα, γλώσσα, παραχωρεῖς ἔδαφος, ΠΡΟΔΙΔΕΙΣ!
ΟΣΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ - ΟΣΟΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ
ΟΛΟΙ στό ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Κυριακή 20 Ἰανουαρίου 2019 στίς 2:00 μ.μ.
Μᾶς καλεῖ ἡ Ἱστορία.
Μᾶς καλεῖ τό αἷμα τῶν προγόνων μας.
Μᾶς καλεῖ ἡ θυσία τοῦ Παύλου Μελᾶ.
Ἄς μήν ὑπολογίσει κανείς προσωπικό ἤ κομματικό κόστος.
Ἡ φωνή τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ θά ἀκουστεῖ δυνατά στό Σύνταγμα!
Τό ἐθνικό συμφέρον ἀπαιτεῖ τήν
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ.