Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

Η προετοιμασία για την Αφή του Αγίου Φωτός*