Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

Σοβαρά οπλικά συστήματα, για Έβρο-Αιγαίο και λοιπά σύνορα 'Made in Russia'*