Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2016

Ο αγαπημένος αρχιτεκτονικός ρυθμός κτιρίων των Η.Π.Α του ΝΑΤΟ και λοιπών συμμαχικών δυνάμεων(Vid)*