Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΝ !!!

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΤΖΑΚΛΗΣ 7-2-16 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ''

**