Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

Γρηγορείτε, Μετανοείτε, Προσεύχεσθε!