Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017

Χριστιανοὶ γονεῖς ἐπιστρέφουν στὸν ὑπουργὸ Παιδείας τὰ βιβλία τῶν θρησκευτικῶν, ὡς ἀπαράδεκτα, Ἀρχιερεῖς καί ἱερεῖς ἀντιδροῦν δυναμικά καί ἡ Ἱεραρχία συζητᾶ γιά τούς θεολογικούς διαλόγους μέ τούς Λατίνους καί γιά τίς σχέσεις Ἐκκλησίας –Πολιτείας!

 
Οἱ κυβερνῶντες ὑψώνουν τή σημαία τῆς ἀνηθικότητας καί προχωροῦν στήν ἀποχριστιανοποίηση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας!
 
Τοῦ Διονύση Μακρῆ,
Δημοσιογράφου- Θεολόγου
 
Ἀρκοῦν ἄραγε οἱ ἀνοικτὲς ἐπιστολές, τὰ ψηφίσματα, οἱ σκληρὲς ἀνακοινώσεις ἢ καὶ τὰ πύρινα κηρύγματα κληρικῶν καὶ λαϊκῶν γιὰ νὰ σταματήσουν τὴν ἠθικὴ κατρακύλα τοῦ εὐλογημένου αὐτοῦ τόπου; Ἀρκοῦν οἱ εὔλογες διαμαρτυρίες Ἱεραρχῶν, ἁπλῶν παπάδων καὶ χριστιανῶν γονέων γιὰ νὰ σταματήσουν τὴ μεθοδευμένη καὶ σχεδιασμένη ἀποστασία ἀπὸ τὶς χριστιανικὲς ἀξίες καὶ ἐν γένει τὴν σταδιακὴ ἀποχριστιανοποίηση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας;
ΟΧΙ, κατηγορηματικὰ ΟΧΙ! Ὁ καλὸς γεωργὸς θὰ φροντίσει γιὰ νὰ ἀποδώσει τὴν ἀνάλογη καρποφορία τὸ χωραφάκι του νὰ ἀποψιλώσει τὰ ἀγκάθια, νὰ καθαρίσει τὸν ἀγρό του γιὰ νὰ προστατεύσει τὴ σοδειά. Δὲν φθάνουν λοιπὸν τὰ βαρύγδουπα λόγια, τὰ ἐντυπωσιακὰ δελτία τύπου καὶ οἱ βαρυσήμαντες –πρὸς λαϊκὴ κατανάλωση- ἀρχιερατικὲς ὁμιλίες! Χρειάζονται πράξεις. Ἀπαιτοῦνται λήψεις ταχέων δραστικῶν μέτρων ἐὰν δὲν θέλουμε νὰ δοῦμε στὸν εὐλογημένο αὐτὸ τόπο τὴν ὑποβάθμιση καὶ τὸ ἀπόλυτο χάος ποὺ προκαλοῦν ἡ ἀνηθικότητα καὶ ἡ κατάργηση τῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν.
Πολλοὶ λένε πὼς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος σιωπᾶ σὲ σχέση μὲ τοὺς προκατόχους του! Ναί, σιωπᾶ γιατί δὲν μπορεῖ πλέον νὰ μιλήσει. Τοῦ σφράγισαν τὸ στόμα οἱ ἐκφραστὲς τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας μὲ τὰ εὐρωπαϊκὰ κονδύλια (ΕΣΠΑ) μὲ τὶς ὑποσχέσεις περὶ ἀξιοποίησης τῆς ἐναπομείνασας ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας καὶ δὲν ξέρω μὲ τί ἄλλο ἀκόμη! Κοινῶς, ὅπως λέγει ὁ σοφὸς  λαὸς τὸν ἐλέγχουν ἀπόλυτα, τὸν ἔχουν δηλαδὴ στὸ χέρι, τὸν χρησιμοποιοῦν κατὰ βούληση... Τὸν κάνουν νὰ σκύβει τὸ κεφάλι καὶ νὰ παραμένει στὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θῶκο μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ τοὺς ἐξυπηρετεῖ γιὰ νὰ βγάλει καμιὰ ὑποχρέωση... Τὸ αὐτὸ πιθανὸν νὰ συμβαίνει καὶ μὲ ἄλλους Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐνῶ ἔχουν ἰσχυρὰ ὅπλα καὶ ἀνίκητα καρυοφύλλια, τὰ κρατοῦν κρεμασμένα γιὰ νὰ σκουριάζουν καὶ νὰ σκονίζονται φοβούμενοι τὶς ἀντιδράσεις τῶν κατὰ κοινὴ ὁμολογία θρασύδειλων πολιτικάντηδων καὶ λοιπῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας. Ἐπιλέγουν καὶ προτιμοῦν νὰ τυλίγονται μὲ τὸ πέπλο διατήρησης μίας κοσμικῆς ἐξουσίας καὶ νὰ χαριεντίζονται μὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ συστηματικὰ τὰ τελευταῖα χρόνια ἐπιχειροῦν νὰ ἐπιβάλλουν στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, νόμους ποὺ καθιστοῦν τὴν καθημερινότητα μας κολαστήριο (βλ. ἀνηθικότητα, βλασφημίες, διωγμοὶ τῶν χριστιανῶν, ἠλεκτρονική φακελοποίηση πολιτῶν κ. ἄ ...)
Μὲ τὴν καραμέλα λοιπὸν ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν πολιτικολογεῖ καὶ τὴν προτροπὴ μείνετε στὴν προσευχὴ καὶ θὰ βρεθεῖ λύση ἔχουν βαλθεῖ νὰ ἀποκοιμίζουν τοὺς πιστοὺς, γιατί στὴν οὐσία δὲν θέλουν νὰ ἀναλάβουν τὶς εὐθύνες ποὺ τοὺς ἀναλογοῦν. Συνθηκολογοῦν κατὰ τὸ παράδειγμα τῶν Φαρισαίων μὲ τὸν Σατανᾶ ἐπειδὴ θέλουν νὰ διατηρήσουν τὴν ἡσυχία τους καὶ ὡς ἀντάλλαγμα σ’ αὐτὴ τοῦ ἀφήνουν ἐλεύθερο τὸ πεδίο δράσης, ἔτσι ὥστε ὁ μισόκαλος ἀνεξέλεγκτα νὰ ἁρπάζει καὶ νὰ καταστρέφει ἀνθρώπινες ψυχές... Κωφεύουν ἀκόμη καὶ ὅταν ἀπὸ ἀρχιερατικὰ χείλη ξεστομίζονται βλασφημίες κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, (λ.χ. προεκλογικὲς δηλώσεις στήριξης ὑποψηφίων σὲ Καλαμπάκα καὶ Καβάλα διὰ στόματος τοῦ ἰδίου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου) ὑπερασπιζόμενοι τὸ «φιλάδελφον» καὶ τὴ φαρισαϊκὴ ὑποκρισία. Κάνουν πὼς δὲν βλέπουν πὼς ρημάζει ὁ τόπος, δὲν αἰσθάνονται τὴν τραγικὴ περιπέτεια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τὶς οἰκονομικὲς δυσκολίες ποὺ τοῦ ἐπέβαλλαν γιὰ νὰ τὸν ἀπελπίσουν, νὰ τὸν διαπομπεύσουν καὶ διεθνῶς  νὰ τὸν ξευτελίσουν! Καὶ τὸ πιὸ τραγικὸ στὸ ὄνομα τῆς δῆθεν ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητας ἀρνοῦνται νὰ ὑπερασπιστοῦν τοὺς ὅρκους ποὺ οἱ ἴδιοι ἔδωσαν ὅτι θὰ τηροῦν ἀπαρασάλευτα τὰ δόγματα τῆς Ὀρθόδοξης πίστης, δικαιολογώντας τὶς αἱρετικὲς δοξασίες καὶ τὴν ὅλη στάση τους ὡς μεταπατερικὲς θεολογικὲς σύγχρονες προσεγγίσεις ἐνῶ στὴν κυριολεξία πρόκειται γιὰ ὀπισθοδρόμηση σὲ δοξασίες ποὺ ἀπασχόλησαν καὶ ἔλυσαν μεγάλοι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας στοὺς πρώτους αἰῶνες.
Ἄφησαν ἀκατήχητο τὸ λαό, στερώντας του τὴν πρόσβαση στοὺς θησαυροὺς τῆς πίστης ἐνῶ ταυτόχρονα τοῦ καλλιεργοῦσαν θρησκοληψίες καὶ ἀντιλήψεις παντελῶς ξένες μὲ τὴν χριστιανικὴ ἀλήθεια ἀλλὰ οἰκεῖες μὲ τὸν ... Μαμμωνά, δηλαδὴ τὴν τσέπη τους! Ναί, ἡ θρησκευτική μας ἡγεσία σήμερα, ὅσο σκληρὸ κι ἂν ἀκούγεται σὲ κάποιους, ἔρχεται νὰ ἐπιβεβαιώσει τὴν προφητεία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ γιὰ τὸν κλῆρο τῶν ὕστατων χρόνων!
Θὰ μποροῦσαν οἱ σύγχρονοι Ἱεράρχες, μαζὶ μὲ τοὺς ἱερεῖς νὰ ξεσηκώσουν τὸ λαὸ σὲ μία εἰρηνικὴ ἐπανάσταση. Νὰ τοὺς ζητήσουν λ.χ. κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ Γκάντι νὰ παραμείνουν σπίτια τους γιὰ ὅσο διάστημα χρειαστεῖ μέχρι ἡ κυβέρνηση νὰ ἀποσύρει τὸ ἀπαράδεκτο νομοσχέδιο ἀλλαγῆς φύλου. Θὰ μποροῦσαν κατὰ τόπους καὶ κατὰ ἐνορίες νὰ μπλοκάρουν τὶς τράπεζες, ποὺ λειτουργοῦν σήμερα ὡς ἀπόλυτα μετερίζια τῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας, λεηλατώντας κόπους καὶ μόχθους δεκαετιῶν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἄλλωστε τὸ μεγαλύτερο δημόσιο χρέος δημιουργήθηκε ἀπὸ τὴ δῆθεν ἀνακεφαλαίωση τῶν τραπεζῶν!!! Θὰ μποροῦσαν νὰ συστήσουν στοὺς χριστιανοὺς γονεῖς νὰ ἐπιτρέψουν στὸν ὑπουργὸ Παιδείας ὅσα βιβλία διαστρεβλώνουν τὴν ἱστορία μας, γκρεμίζουν τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς φυλῆς μας καὶ ἀποδομοῦν τὴν ἑλληνοχριστιανικὴ πορεία τοῦ τόπου μας. Θὰ μποροῦσαν νὰ ἀπαγορεύσουν στοὺς ὄψιμους νεκροθάφτες τοῦ νοσηροῦ κατευθυνόμενου πολιτικοῦ συστήματος τὴν εἴσοδο σὲ ναοὺς καὶ λοιποὺς ἐκκλησιαστικοὺς χώρους. Νὰ σταματήσουν κάθε συνεργασία μαζί τους. Νὰ χτυπᾶνε πένθιμα τὶς καμπάνες πρωὶ καὶ βράδυ... Νά, νά, νά!
Καὶ ὄχι νὰ θεωροῦν, ὅπως λ.χ. ὁ μακαριώτατος παιχνιδίσματα τοὺς νόμους ποὺ καταστοῦν τὴν ἀνηθικότητα καὶ τὴν ἀνωμαλία τρόπο ζωῆς. Οὔτε νὰ τρέχουν νὰ ἐξαγιάζουν τὸ «χαμαιτυπεῖο» ποὺ κάκιστα ὀνομάζουμε σήμερα ἑλληνικὸ κοινοβούλιο... Μᾶλλον ὁ μακαριώτατος ζεῖ σὲ ἕνα ἄλλο κόσμο καὶ δὲν δύναται νὰ ἀντιληφθεῖ τὴν στυγνὴ πραγματικότητα. Ὡς ἐκ τούτου ἀπὸ τὴν ὅλη πολιτικὴ συμπεριφορὰ του ἀποδεικνύεται ὅτι ἔχει καταστεῖ μέρος τοῦ συστήματος ἢ καλύτερα ἔχει ταυτιστεῖ ἀπολύτως μὲ ὅτι αὐτὸ σήμερα πρεσβεύει καὶ πολιτεύεται γιὰ λογαριασμὸ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Καὶ ἀπὸ τὴν ὅλη ποιμαντικὴ διαδρομὴ του διαπιστώνεται πὼς λειτουργεῖ πυροσβεστικὰ στὶς φωτιὲς ποὺ ἀνάβουν οἱ ὑποτελεῖς κυβερνῶντες στὴν κοινωνία ὑπνωτίζοντας καὶ καθησυχάζοντας τὸν πιστὸ λαὸ νὰ ὑπομένει καρτερικὰ τὴν μπότα τοῦ κατακτητῆ! Καὶ ὅταν μιλήσει κάποιος Ἀρχιερέας καὶ ἐκφράσει τὶς θέσεις του φωναχτὰ, ἐκεῖνος εἴτε σφυρίζει ἀδιάφορα εἴτε μὲ συγκεκριμένες ἐνέργειες καὶ πράξεις ὑποβαθμίζει τὶς ὅποιες ἀντιδράσεις... Δὲν θὰ λησμονήσω ἄλλωστε ποτὲ τὸ πῶς λειτούργησε στὶς ἀλλαγὲς τῶν βιβλίων τῶν θρησκευτικῶν. Δύο ἄμεσοι συνεργάτες του καὶ σύμβουλοι του οἱ κ.κ. Μάριος Μπέγζος καὶ Γιαγκάζογλου υἱοθέτησαν, συμφώνησαν  καὶ ὑπερασπίστηκαν τὶς ἀλλαγὲς τῶν βιβλίων γιὰ τὶς ὁποῖες ἦταν, ὅπως ἀποκάλυψε ὁ πρῶτος σὲ δηλώσεις του, ἐνήμερος καὶ σύμφωνος καὶ ὁ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος. Ἐνόψει ὅμως συνεδρίασης τῆς Ἱεραρχίας πέρυσι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἄρχισε νὰ ἀντιδρᾶ –ἴσως γιὰ τὰ μάτια τοῦ κόσμου καὶ τῶν Ἱεραρχῶν-  συμβάλλοντας στὴν ἐκδίωξη τοῦ Νίκου Φίλη ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας. Καὶ τώρα ποὺ ξεσηκώθηκαν οἱ γονεῖς, οἱ χριστιανικοὶ σύλλογοι καὶ οἱ δάσκαλοι ἐπιδεικνύει μία πρωτοφανῆ ἀδιαφορία. Μάλιστα ὁ κ. Γιαγκάζογλου ἐπιβραβεύτηκε γιὰ τὸ οἰκουμενιστικὸ –διαβρωτικὸ κατ’ ἐμᾶς- ρόλο του ἀναλαμβάνοντας πλέον τὴν ἕδρα τῆς Δογματικῆς, ὡς καθηγητὴς πλέον τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν!!!
Κι ἐνῶ ὁ κόσμος καίγεται ἀπὸ τὸ ἀντιεκκλησιαστικὸ μένος τῶν κυβερνώντων καὶ λοιπῶν τσαρλατάνων τῆς πολιτικῆς σκηνῆς συνέρχεται ἡ Ἱεραρχία γιὰ νὰ ἐξετάσει τὸ θέμα τοῦ διαλόγου μὲ τοὺς Λατίνους καὶ τὸ ζήτημα τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας!!! Καυτὰ θέματα ποὺ καῖνε τὸ λαὸ καὶ ἀγγίζουν προβλήματα τῆς καθημερινότητάς του... Καημένη Ὀρθοδοξία! Καημένη Ἑλλάδα! Ἡ ἀποστασία ἀπὸ τὸ Θεὸ ἔφερε ἡγέτες ἀκατάλληλους νὰ ἀνταπεξέλθουν στὴν βαριὰ ἱστορία τοῦ τόπου μας, ἡγέτες ποὺ συνηθίζουν νά σκύβουν τὸ κεφάλι, ἡγέτες πού δὲν θυμίζουν σὲ τίποτε τὶς προσωπικότητες τοῦ ἑλληνισμοῦ κατὰ τὸ παρελθόν. Ἔχουν ἀποδεχθεῖ τὴν ἰδιότυπη σκλαβιὰ καὶ τὴν ὑποτέλεια ποὺ ἐπέβαλλαν οἱ δανειστὲς μὲ ἀντάλλαγμα νὰ διατηρηθοῦν στοὺς κοσμικοὺς θρόνους ἐξουσίας ποὺ ἤδη κατέχουν...
Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ σημαντικὲς παρεμβάσεις, ὅπως αὐτὴ τῆς ἱερατικῆς Συνάξεως τῆς Μητροπόλεως Κυθήρων, τῆς ἀνοικτῆς ἐπιστολῆς τοῦ Μητροπολίτη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶ, τῆς ἐπίσημης θέσης ποὺ ἀπὸ ἄμβωνος πρόβαλαν οἱ Μητροπολίτες Γόρτυνος Ἱερεμίας, Περιστερίου Χρυσόστομος καὶ Φθιώτιδος Νικόλαος, τὶς βαρυσήμαντες ἀνακοινώσεις τῶν Μητροπολιτῶν Καλαβρύτων Ἀμβροσίου, Λαρίσης Ἰγνατίου καὶ Πειραιῶς Σεραφεὶμ ἀλλὰ καὶ τὴν πρωτοβουλία τοῦ Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου Μακαρίου ἐπιστροφῆς ἀπὸ τοὺς γονεῖς τῶν βιβλίων τῶν θρησκευτικῶν ὑποβαθμίστηκαν παντελῶς ἀπὸ τὶς δηλώσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου ποὺ χαρακτήρισε ὡς παιχνιδίσματα τὸ νομοσχέδιο τῆς κυβέρνησης γιὰ τὴν ἀλλαγὴ φύλου!!!
Τὸ δυστύχημα εἶναι ὅτι κανεὶς ἀπὸ τούς Ἀρχιερεῖς δὲν τολμᾶ νὰ τοῦ δείξει τὴν πόρτα τῆς ἐξόδου, ζητώντας του νὰ παραιτηθεῖ. Καὶ δὲν τολμᾶ γιατί ὅλοι λίγο πολὺ εἶναι βολεμένοι καὶ ἐφησυχασμένοι. Ὅλοι, μὰ ὅλοι, προτιμοῦν τὸ ρόλο τοῦ παρατηρητῆ στὴν συστηματικὴ ἀποχριστιανοποίηση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ἀρνούμενοι νὰ κάνουν ἕνα καὶ μόνο βῆμα, γιατί τὰ ὑπόλοιπα θὰ τὰ κάνει ὁ ἴδιος ὁ Θεός.
Τί κι ἂν οἱ Μητροπολίτες Κυθήρων Σεραφεὶμ καὶ Φθιώτιδος Νικόλαος ἔκλεισαν ὁριστικὰ τὴν πόρτα στοὺς βουλευτὲς ποὺ ψηφίζουν καὶ νομοθετοῦν καὶ ὑψώνουν τὴ σημαία τῆς ἀνηθικότητας στόν τόπο μας; Δὲν «ἀνοίγει μύτη», ὅπως λέγει ὁ λαὸς γιατί τὴν ἴδια στιγμὴ ἀνοίγει τὴν ἀγκαλιὰ καὶ τὶς πόρτες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ὁ ἴδιος ὁ μακαριώτατος. Τί κι ἂν φωνάζουν οἱ Ἀρχιερεῖς γιὰ τὰ ἔκτροπα τοῦ Κολυμπαρίου καὶ τὰ βιβλία τῶν θρησκευτικῶν ποὺ διαφημίζουν τὸ Ἰσλὰμ καὶ τὸν οἰκουμενισμό; Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος συμφώνησε καὶ μὲ τὰ δύο, ἀλλάζοντας  πρῶτα στὸ Κολυμπάρι τὴν ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας καὶ ἐπιβραβεύοντας, δεύτερο ἐμμέσως αὐτοὺς ποὺ συμμετεῖχαν ἐνεργὰ στὸ σχεδιασμὸ τῶν ἀπαράδεκτων αὐτῶν ἐγχειριδίων.
Τὸ μόνο παρήγορο εἶναι ὅτι ὁ οὐρανός καί ὁ καλὸς Θεὸς σύντομα, ὡς λένε, οἱ ἅγιοι γέροντές μας θὰ φροντίσει νὰ ἐκβάλει τὰ ἀγκάθια ἀπὸ τὸν Ἀμπελώνα Του. Καὶ τότε κάθε κατεργάρης θὰ μπεῖ στὴ θέση του..., ὅπως λέγει ὁ σοφὸς λαός! 
ΠΗΓΗ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017


Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ, Θεολόγος, Δημοσιογράφος
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (ΤΕΥΧ. 192) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017