Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Αφιερωμένο στους στρατιώτες της παγκοσμιοποίησης..που δεν μας ρώτησαν ποτέ!*