Κυριακή 20 Μαρτίου 2022

Δυστυχώς τον ασκό του πολέμου τον άνοιξαν οι Ευρωπαίοι!


Επερώτηση στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο: Θέμα: Μαχητές του ISIS με ευρωπαϊκά διαβατήρια

 Είναι διαπιστωμένο ότι Ευρωπαίοι υπήκοοι, κάτοχοι ταξιδιωτικών εγγράφων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν περάσει κατά το παρελθόν τράνζιτ (διαμετακομιστικά) μέσω Ελλάδας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής (Συρία), προκειμένου να πολεμήσουν στο πλευρό των δυνάμεων του λεγόμενου Ισλαμικού Κράτους ή ISIS. Μάλιστα, το 2015 είχε διαπιστωθεί ότι τουλάχιστον 5.000 τζιχαντιστές, κάτοχοι ευρωπαϊκών διαβατηρίων, είχαν ακολουθήσει αυτή την οδό, περνώντας στην εμπόλεμη ζώνη και παριστάνοντας διάφορες ιδιότητες, όπως τους γιατρούς ή νοσοκόμους για να παράσχουν δήθεν βοήθεια στα θύματα του πολέμου. Δήλωσε, άλλωστε, πρόσφατα ο κ. Παναγιώτης Χαρέλας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων, ότι ο κίνδυνος οι ως άνω τρομοκράτες να περάσουν εκ νέου στα ευρωπαϊκά εδάφη είναι ορατός.

Με βάση τα ανωτέρω ανησυχητικά στοιχεία για την ασφάλεια της Ελλάδας και ευρύτερα της ΕΕ, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Οι εν λόγω τρομοκράτες έχουν περάσει, ως «κόκκινη επισήμανση», στη βάση δεδομένων της Europol, από την ελληνική ή άλλη ευρωπαϊκή κυβέρνηση; Εάν ναι, πόσοι και ποιοι εξ αυτών;

2. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η ΕΕ προκειμένου να παράσχει αρωγή στην Ελλάδα, ώστε η τελευταία να μπορεί να διασφαλίσει περαιτέρω τα σύνορα της Ευρώπης από την είσοδο-έξοδο τέτοιων τρομοκρατικών και εγκληματικών στοιχείων;

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-003935_EL.html