Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022

Ανοιχτή Επιστολή πρ. Καλαβρύτων σε Αρχιεπίσκοπο και ΜητροπολίτεςΕυχαριστώ τινάς εξ Υμών διά τον άμετρον ευτελισμόν του προσώπου μου!

Ο εν Χριστώ Αδελφός Σας Μητροπολίτης

+ Ο πρ. Καλαβρύτων & Αιγιαλείας Αμβρόσιος

Ο Λεπρός!

Ο Αδελφοκτόνος!

Ο Παρανοϊός και Παρανοϊκός!

Ο Σκοταδιστής και Οπισθοδρομικός!

Αίγιον, Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022

Μακαριώτατε,

και Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Άδελφοί,

Εκ προιμίου ζητώ και πάλιν την εκ μέρους Υμών κατανόησιν και συγκατάβασιν διά την παρούσαν ενόχλησιν! Καθώς φαίνεται, προϊούσης της ηλικίας, υπόκειμαι εις την απώλειαν της λογικής, του ορθώς σκέπτεσθαι και του ορθώς ενεργείν!

Απόδειξις;

Δεν κατώρθωσα να κατανοήσω την αναγκαιότητα ή και την σπουδαιότητα του μετ’ επιμονής συνιστωμένου εκ μέρους όλων Υμών εμβολίου, του Covid-19, διό και με έχετε κατατάξει στους Αντιεμβολιαστές!

Με όλως ιδιαιτέραν προσοχήν παρακολουθώ, ο ανάξιος εγώ, πολλούς εξ Υμών των Αδελφών Αρχιερέων της Ορθοδοξίας, να προβαίνουν συχνά-πυκνά σε χαρακτηρισμούς έναν-τίον εκείνων, οι οποίοι αρνούνται να δεχθούν το εμβόλιον, είτε διότι απλώς διστάζουν, είτε διότι φοβούνται τις καταστροφικές παρενέργειές του, είτε διότι θεωρούν το εμβόλιο του Κορωνοϊού τέχνασμα του Διαβόλου και δημιούργημα των σκοτεινών Δυνάμεων της Παγκοσμιοποιήσως διά την καταστροφήν της ανθρώπι-νης Κοινωνίας!

Ωρισμένοι, λοιπόν, εξ Υμών, Αδελφοί εν Κυρίω, μού έχουν απονείμει τίτλους…..αξιοζήλευτους! Δι’ αυτούς τυγχάνω «ο Λεπρός, ο Αδελφοκτόνος, ο Παρανοϊός και ο Παρανοϊκός, ο Σκοταδιστής και Οπισθοδρομικός»!!!!

Απορώ και εξίσταμαι πως δεν εσκέφθησαν να μου απονεί-μουν και τον τίτλον «ο Σαλός», δηλ. ο τρελλός!

Τον επιλέγω, λοιπόν, ο ίδιος διά τον εαυτόν μου και τον προσθέτω εις τον πίνα-κα των τιμητικών τίτλων μου, Σας δηλώνω δε, ότι θεωρώ όλως ιδιαιτέραν τιμήν και ευλογίαν να είμαι δι’ Υμάς «ο διά Χριστόν σαλός»!

Είναι, λοιπόν, προφανές, ότι το σεπτόν Σώμα της Ιεραρχίας εμέ τον ταλαίπωρον με έχει απορρίψει!

Παρά το γεγονός, ότι κατά τα πρεσβεία της Αρχιερωσύνης τυγχάνω ο 4ος εις την σχετικήν Επετηρίδα! Έτος χειροτονίας μου είναι το 1976, προηγούνται δε της ελαχιστότητός μου σήμερον οι Σεβ. Μητροπολίτες Καρυστίας κ. Σεραφείμ (1968), Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος (1974) και Παραμυθίας κ. Τίτος (1974).

Επαναλαμβάνω, ότι το σεπτόν Σώμα της Ιεραρχίας με έχει απορρίψει! Κάποιος μάλιστα εκ των νεωτέρων Αδελφών μας, ομιλών από της τηλεοράσεως περί της ελαχιστότητός μου, εμμέσως πλην σαφώς, είπε και τα εξής δολοφονικά λόγια: «Οι αντιεμβολιαστές είναι σκοταδιστές!

Οι λύσεις τους…. οδηγούν στον θάνατο! Είναι δυνατόν η ιατρική να δίνει λύσεις και αυτοί να τις παραβλέπουνε και να λένε: Μην ακούτε! Μας είπε ο διάβολος, ότι εγώ τους σφραγίζω!

Και να παρασύρουν τους ανθρώπους;… Είναι σκοταδιστές και οπισθοδρομικοί και οι λύσεις, που δίνουν, οδηγούν στον θάνατο…»

Συμπερασματικά, λοιπόν, λέγομεν, ότι ο υποσημειούμενος Αδελφός Σας, κατά την κρίσιν πολλών εξ Υμών, είναι απορ-ριπτέος! Ας είναι ευλογημένον το Όνομα του Κυρίου μας!

Θα μας επιτρέψετε να Σας υπομνήσωμεν τα λόγια του Αποστόλου Παύ-λου: « ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. Άχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνητεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσί· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα…» (Α΄Κορ. Κεφ. δ΄, 11-14)

Κατόπιν των ανωτέρω διασαφηνίσεων ως ο «διά Χριστόν σαλός», έχομεν το δικαίωμα να εκφράζωμεν προς Υμάς την «τρέλλαν» μας! Και μάλιστα με γλώσσαν σκληράν ως έχοντες το ακαταλόγιστον!

Και Σας ερωτώμεν:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/47903-anoixti-epistoli-pr-kalavryton-se-arxiepiskopo-kai-mitropolites