Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014

Κονίτσης: ''Να προσέχουμε τους προδότες που προέρχονται μέσα από την Ελλάδα'' (ΒΙΝΤΕΟ)

Τελέστηκε τὴν Κυριακὴ 12/01/2014 τὸ καθιερωμένο μνημόσυνο εἰς μνήμην τῶν πεσόντων στρατιωτῶν κατὰ τὴν Μάχη τῆς Κονίτσης τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1947-48.
Προηγήθηκε ἀρχιερατικὴ θεία λειτουργία στὸν Μητροπολιτικὸ ναὸ Ἁγίου Νικολάου ἐνῶ μετὰ τὸ μνημόσυνο ἀκολούθησαν ὁμιλίες ἀπὸ τὸν κ. Τζιαφὰ Γεώργιο τ. ἐκδότη-δημοσιογράφο ποὺ μίλησε γιά τὰ δραματικὰ γεγονότα τῆς μάχης καὶ τοῦ Μητροπολίτη Κονίτσης Ἀνδρέα, ποὺ μὲ τὴν δυναμικότητα ποὺ τὸν χαρακτηρίζει, ἀναφέρθηκε σὲ σειρὰ ζητημάτων τῆς ἐπικαιρότητας.
Ὁ σεπτὸς ἱεράρχης τόνισε ἰδιαίτερα ὅτι τὴν περίοδο 1947-48 ἡ Ἑλλάδα ἀντιμετώπισε ἕναν ἐσωτερικὸ ἐχθρό, τὸν κομμουνισμό, ὁ ὁποῖος προκάλεσε περισσότερες συμφορὲς ἀπὸ τὴν κατοχή.
Αὐτὰ τότε, σήμερα ὅμως τὰ ἱστορικὰ γεγονότα ἔχουν ξεθωριάσει στὴν μνήμη τῶν μεγάλων καὶ οἱ νεότεροι τὰ ἀγνοοῦν.
Ἐμεῖς ὅμως διατηροῦμε τὶς ἐκδηλώσεις μνήμης γιατί εἶναι σήμερα περισσότερο ἀναγκαῖες ἀπὸ ποτέ.
Νὰ προσέχουμε τοὺς προδότες ποὺ προέρχονται μέσα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα διετύπωσε ὁ Σεβασμιώτατος.
Ἡ χώρα ἔχει γεμίσει ἀπὸ νέους ἐφιάλτες. Τοὺς βρίσκουμε στὸ κυβερνητικὸ στρατόπεδο καὶ στὴν ἀντιπολίτευση, στὶς δῆθεν κοινωνικὲς ὀργανώσεις, σὲ κοσμικὰ ἰσχυροὺς παράγοντες, στὸν τύπο…
Ὅλοι αὐτοὶ προπαγανδίζουν τό σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης, εἶναι αὐτοὶ ποὺ στέλνουν τοὺς πολυτέκνους στὸ ἰκρίωμα μὲ φόρους κλπ, εὐνοοῦν τοὺς ἀγάμους καὶ ἔχουν στὸ στόχαστρο τοὺς οἰκογενειάρχες.

Δὲν θὰ μποροῦσε νὰ μὴν ἀναφερθεῖ στήν πολιτικὴ τῆς κυβέρνησης πού εἶναι ἀντι-πολυτεκνική, ἀντι-οἰκογενειακὴ καὶ ἀντι-δημογραφική, καθὼς πλήττει ἀνελέητα τοὺς πολυτέκνους καὶ τοὺς τιμωρεῖ γιὰ ὅσα περισσότερα παιδιὰ ἔχουν!
Ἐπεσήμανε ἐπίσης, ὅτι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν νομοθετήσει δύο θανάσιμα ἁμαρτήματα, τὶς ἐκτρώσεις καὶ τὴν μοιχεία. Καὶ τώρα ἑτοιμάζονται νὰ νομιμοποιήσουν καὶ τοὺς γάμους τῶν ὁμοφυλοφίλων.
Εἶναι οἱ περιβόητοι συνδικαλιστὲς καὶ οἱ κομματικοποιημένοι καθηγητὲς ποὺ οὐσιαστικὰ ἔχουν διαλύσει τὴν μέση ἐκπαίδευση καὶ κυρίως τὴν ἀνωτάτη ἐκπαίδευση.
Ἐξέφρασε παράλληλα τὴν ὀργή του γιά ὅσους περιφρονώντας τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ καταστρατηγοῦν τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς, ἐπαναφέροντας τὴ δουλεία καὶ κάνοντας σκλάβους τοὺς Ἕλληνες.
Κι ἀκόμη, ὅσοι πολεμοῦν τὴν Ἐκκλησία θέλοντας νὰ ἁρπάξουν καὶ τὰ ἐλάχιστα ἀπομεινάρια τῆς λεγομένης ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας.

Δὲν ἔχουν ὅμως σκεφτεῖ ποῦ θὰ βρισκόταν σήμερα ἡ κοινωνία καὶ σὲ ποιὲς συνθῆκες ἐξαθλιώσεως θὰ ζοῦσαν πολλοὶ συμπατριῶτες μας, ἂν ἡ Ἐκκλησία σὰν φιλόστοργη Μητέρα δὲν πρόσφερε πλούσια τὴν ἀγάπη της μὲ τὰ συσσίτια καὶ τὸ πολύμορφο φιλανθρωπικό της ἔργο.

Ὅσον ἀφορᾶ αὐτοὺς ποὺ διαχειρίζονται τὶς τύχες τοῦ Ἔθνους καὶ τῶν Ἐθνικῶν μας θεμάτων, δήλωσε τὰ ἑξῆς. Ἡ ἐπαρχία συνεχῶς συρρικνώνεται καὶ κινδυνεύει μὲ ἀφανισμό.
Ἐδῶ θηριομαχοῦμε, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ κρατήσουμε ὅ,τι εἶναι δυνατὸν νὰ κρατηθεῖ στὴν ἀκριτικὴ ἐπαρχία. Τί θὰ μείνει σ΄ αὐτὸν τὸν τόπο;

Δὲν λησμόνησε τήν Βόρειο Ἤπειρο, πού βρίσκεται σὲ κρίσιμο σταυροδρόμι, ἀφοῦ καὶ οἱ Βορειοηπειρῶτες ὑφίστανται ποικίλους διωγμούς, ὑπογείως ἢ φανερά, καὶ οἱ τσάμηδες βυσσοδομοῦν κατὰ τῶν Ἑλλήνων, ἐνῶ τὰ ὀστᾶ τῶν ἡρώων τοῦ ἔπους 40-41 δὲν ἔχουν ἀκόμη περισυλεγεῖ, γεγονὸς ποὺ προκαλεῖ ἐθνικὴ ντροπὴ στὴν Ἑλλάδα.

Τέλος ἔκλεισε τὴν σύντομη ὁμιλία του τονίζοντας ὅτι ὅσα δὲν πέτυχε ὁ κομμουνισμὸς μὲ τὴ Μάχη τῆς Κονίτσης καὶ γενικότερα μὲ τὴν ἀνταρσία ἐναντίον τοῦ Ἔθνους, γίνονται σήμερα κατορθωτά.
Γιατί ὁ κομμουνισμὸς ἔχει εἰσχωρήσει παντοῦ, βρίσκοντας πάντοτε πρόθυμους τοὺς θλιβεροὺς συνοδοιπόρους. Αὐτοὶ εἶναι οἱ χειρότεροι, οἱ συνοδοιπόροι, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀπὸ τὸν δεξιὸ χῶρο.

Ἀδελφοί, ὅσοι ἀγαποῦμε τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα, ὅσοι πονοῦμε σκεπτόμενοι τὸ ποῦ εἴμασταν καὶ ποὺ βρισκόμαστε σήμερα καὶ ποὺ ἔχουμε φτάσει, ἔχουμε χρέος νὰ ἀντιστεκόμαστε, νὰ δίνουμε τὸ ἀγωνιστικὸ παρρόν, ὅπου οἱ συνθῆκες τὸ ἀπαιτοῦν.

Ὅσο κι ἂν κάποιοι θέλουν, ἂς τὸ ἀκούσουν, ὅτι τὸ ἄστρο τῆς Μάχης τῆς Κονίτσης δὲν ἔσβησε, δὲν χάθηκε, ἐξακολουθεῖ νὰ ρίχνει τὸ φῶς του ἐπάνω στὴν μαρτυρική μας Πατρίδα.

Δόξα καὶ Τιμὴ σὲ ὅλους ὅσοι ἀγωνίσθηκαν καὶ ἔπεσαν ἠρωϊκῶς μαχόμενοι, καὶ ἡ μνήμη τους μνήμη Ἡρώων ἂς εἶναι αἰώνια χαραγμένη στὴν μνήμη τοῦ Ἔθνους. Ἀμήν.