Κυριακή, 8 Ιουλίου 2018

Ενωμένοι και πειθαρχημένοι οι Έλληνες έδωσαν την καθοριστική μάχη της Σαλαμίνας για όλη την Ευρώπη*