Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

Βομβαρδίζει, και καταδιώκει με 6g ελιγμούς, κατανάλωση έως 50.000 λίτρα την ώρα και ώση πάνω απο 20 τόνους!* *