Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

Αυτός είναι ο πλανητάρχης για πολλούς Έλληνες και όχι μόνο...Δεν μας ρώτησαν(!) αλλα μας ανάγκασαν να βλέπουμε και να ανήκουμε πάντα στους Δυτικούς

Vladimir Putin's presidential
*