Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021

Μεγαλειώδης συγκεντρώσεις κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού, κατά της διάκρισης των πολιτών σε κατηγορίες. ΌΧΙ στην καταπάτηση των ελευθεριών του Συντάγματος! Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες μεγαλουπόλεις της χώρας

*