Τρίτη 24 Αυγούστου 2021

Μηχανισμοί πολιτικοί και επιχειρηματικοί διαστρευλώνουν την πραγματικότητα. Τρομοκρατία στην επιστημονική κοινότητα, σε μηδενίζουν εάν διατυπωθεί η αλήθεια!

Συγκλονίζει με τις αποκαλύψεις
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: '' Απειλούσαν να με λιώσουν εάν μιλήσω''

 

Γ. Ιωαννίδης: Πολτοποίησαν την επιστήμη, τους επιστήμονες, εκβιάζουν και καταδιώκουν την αλήθεια. Η κοινωνία αδρανοποιήθηκε δεν αντιδρά μόνο παρακολουθεί!