Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

Εδώ είναι το πραγματικό SURVIVOR! Να φυλάς τα σύνορα με ύψιστη επικινδυνότητα σε ακραίες καιρικές συνθήκες και να εφαρμόζεις την ειρήνη σε όλη την επικράτεια


Ανακοίνωση του ΓΕΣ διαπιστώθηκε το άριστο επίπεδο ετοιμότητας και εκπαίδευσης του προσωπικού και η υψηλή αξιοπιστία των μέσων.


 


 

 
 
 

 


 

 
 
*