Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2010

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τις αιρέσεις στην Ελλάδα.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΗ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ»
Την «Εκκλησία» ίδρυσε ο άγιος Ιωάννης Σμίθ το 1612. Την ονόμασε «Βαπτιστική ‘Εκκλησία» επειδή, λέει, οι οπαδοί της πιστεύουν στο «ενσυνείδητο Βάπτισμα».
‘Η διδασκαλία της είναι παρόμοια με όλες τις Ευαγγελικές, Προτεσταντικές, «‘Εκκλησίες». Δέχεται μόνο την ‘Αγία Γραφή, από την οποία απορρίπτει δέκα βιβλία τής Παλαιάς Διαθήκης. ‘Απορρίπτει την ‘Ιερά Παράδοση, την Ιεροσύνη, τα Μυστήρια, τις μνήμες άγιων και τής Παναγίας. Την ‘Αγία Γραφή μπορεί να την ερμηνεύει ο κάθ’ ένας, όπως αυτός Θέλει. Στη δε λατρεία χρησιμοποιεί: μουσική τζαζ.
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ποίος ψευδοπροφήτης ‘ίδρυσε αύτή την «‘Εκκλησία»; ‘Ο ‘Έλληνας βιομήχανος Θεόδωρος Λαναράς το 1911. Και ή διδασκαλία τής «‘Εκκλησίας» αυτής ποία είναι; “Ότι το δόγμα Περί τής ‘Αγίας Τριάδος είναι επινόηση των διεφθαρμένων και ανήθικων πατέρων τής Α’ ΟΙκουμενικής Συνόδου! ‘Ακούτε ύβρη;
‘Ο Χριστός δεν είναι Θεάνθρωπος. Θεός έγινε από το Θεό Πατέρα, μετά την ανάσταση του. Το ʼγιο Πνεύμα δεν είναι Θεός. ‘Η ψυχή πεθαίνει. Διάβολος δεν υπάρχει. Ή Δεύτερη Παρουσία τού Χριστού έγινε χωρίς να τη δουν οι άνθρωποι. ΟΙ Πρώτοι άνθρωποι πού δημιουργήθηκαν από το Θεό δεν είναι ο ‘Αδάμ και ή Εύα. ‘Απορρίπτει το βιβλίο τής Αποκαλύψεως. ‘Απορρίπτει όλα τα Μυστήρια. Δέχεται μόνο το Γάμο σαν απλή ευλογία πίστεως. Δεν έχει Ιερείς ούτε εορτές.

Η «Εκκλησία »του Θεού
Προχωρούμε σε άλλη. Την «‘Εκκλησία» τού Θεού. Αυτή την ‘ίδρυσε ο αμερικανός Δανιήλ Γουώρνερ το 1880. Στην ‘Ελλάδα την ‘ίδρυσε ο έλληνοαμερικανός Νικ. Ζαζάνης. Και μετά το θάνατό του, την ανέλαβε ο Παναγιώτης Δενδρινός.

Να σημειώσουμε και τη διδασκαλία της: ‘Ο Θεός φταίει για τα κακά πού μάς βρίσκουν. Όσους προσέρχονται στη δική τους «‘Εκκλησία» - αίρεση, από άλλες αιρέσεις, τούς αναβαπτίζουν, επειδή δεν θεωρούν έγκυρο το βάπτισμά τους, σαν να είναι το δικό τους βάπτισμα έγκυρο. Δεν έχουν Ιερείς και το βάπτισμα είναι απλή ανάμνηση. Το ίδιο και ή Θ. Ευχαριστία. Έχουν σαν υποχρεωτική Ιεροτελεστία την «ποδολουσία». Τη νίψη των ποδιών, σαν απόδειξη τής ταπεινοφροσύνης τους. ‘Η λοιπή διδασκαλία είναι όμοια με τις άλλες «‘Εκκλησίες». «Η Εκκλησία» των Ευαγγελιστών.

ʼλλος τώρα ‘ίδρυσε τούτη την «‘Εκκλησία» το 1937. Είναι ο Κωνσταντίνος Ξηροκώστας.
Ή «‘Εκκλησία» τού Ξηροκώστας απορρίπτει το δόγμα τής ‘Αγίας Τριάδος. ‘Ο Χριστός υπήρξε μόνον άνθρωπος. Ή Θεία φύση προστέθηκε στον άνθρωπο Χριστό μετά την ανάσταση του! Δεν τιμά την Παναγία και τούς ‘Αγίους. Το ʼγιο Πνεύμα δεν είναι πρόσωπο. Η ψυχή είναι θνητή. Πεθαίνει. Ό άνθρωπος δεν διαφέρει από το κτήνος. Πιστεύει στη χιλιετή βασιλεία τού Χριστού πάνω στη γη. Τι άλλο να προσθέσουμε; Δεν αρκούν αυτά.

Αποστολική « Εκκλησία» του Χριστού
Αύτή την «‘Εκκλησία» δεν τη δημιούργησε άνδρας, άλλά μία γυναίκα. Το όνομά της Αίμέ Σέμπλ Μακφέρ σον, από το Οντάριο τού Καναδά.

Ό Θεός, λέει, τής ανέθεσε να κηρύττει το θείο λόγο από νεαρή ηλικία. Τής έδωσε μάλιστα το χάρισμα τής γλωσσολαλίας και τής θεραπείας. Και το άλλο: Να είναι αντιπρόσωπος τού Θεού στη γη. Έτσι, σαν άντιπρόσωπος τού Θεού, άρχισε περιοδείες στην ‘Αγγλία, Αυστραλία, Κίνα. Παντού κήρυττε το λόγο τού Θεού με μουσική υπόκρουση και με φαντασμαγορικούς φωτισμούς.

Και το 1927, σε ηλικία 37 χρόνων, ‘ίδρυσε την «‘Εκκλησία» της, πού αρχικά ονόμασε «Εκκλησία τού τετραπλεύρου Ευαγγελίου». ‘Ο διάδοχός της Ράλφ Μακφέρ σον, γιος της από τον πρώτο της γάμο, έδωσε στην «‘Εκκλησία» τη σημερινή ονομασία.

‘Η ιδρύτρια τής «‘Εκκλησίας» αυτής συνέταξε δικό τη σύμβολο πίστεως με 21 παραγράφους. Έχει Κοινή διδασκαλία με τούς Πεντηκοστιανούς για τη γλωσσολαλίας, τις ίασης, τις προφητείες, τη χιλιετία και την ερμηνεία τής ‘Αγίας Γραφής.

Στην πατρίδα μας την αίρεση ‘ίδρυσε ο έλληνοαμερικανος Θεόδωρος Νταίβις το 1951, πού ήλθε για το σκοπό αυτό και με εντολή τού κέντρου. Στην αίρεση αύτή εντάχθηκαν και τα μέλη τής Πεντηκοστιανής «‘Εκκλησίας».

Μαρτυρες του ‘Ιεχωβα
ΤΙ είναι οι «Μάρτυρες τού Ιαχωβά»; Είναι «‘Εκκλησία»; Είναι αίρεση; Είναι μία ‘Οργάνωση; Ή είναι μία μεγάλη ‘Εταιρεία, ή «‘Εταιρεία Σκοπία» Είναι κάτι απ’ όλα. Μάλλον το τελευταίο. Ωστόσο, ότι κι αν είναι, αποτελεί την πιο μεγάλη απειλή όχι μόνο κατά τής ‘Εκκλησίας τού Χριστού, άλλά και κατά τής Πατρίδος. ‘Έτσι, οι λεγόμενοι κοινώς Μάρτυρες τού Ιαχωβά, είναι και αντίχριστοι αφού αρνούνται τη θεότητα τού Χριστού, και ανθέλληνες, αφού αρνούνται να υπερασπισθούν την Ελλάδα. Μισούν και αποφεύγουν Κάθε τι το χριστιανικό και εθνικό.

Η Χ.Ο.Ε.
Τι σημαίνει Χ.Ο.Ε.; Σημαίνει Χριστιανική Όργανο της Ειρήνης. Είναι κι αύτή «‘Εκκλησία»; “Όχι ακόμη επίσημα. ΟΙ κακοδοξίες της όμως πρέπει να καταστήσουν κάθε χριστιανό ορθόδοξο προσεκτικό απέναντι στη Χ.Ο.Ε.

Αρχηγός είναι ο υπερήλικας Στυλιανός Γιαννετάκης, στον οποίο φανερώθηκε δήθεν ο Χριστός και τού είπε:
«Πήγαινε να εγκατασταθείς στην ‘Αθήνα και εκεί να δημιουργήσεις μία ‘Οργάνωση, πού θα είναι γέφυρα τού λαού προς την ‘Εκκλησία». Και με βοηθούς το γαμβρό του Ν. Μουτσάκη και τον κουμπάρο του Α. Χασιώτη, άρχισε το έργο τον, το 1959, όταν ‘ίδρυσε τη ΧΟΕ.

Και ή διδασκαλία του; Τα στελέχη δεν πρέπει να προέρχονται από την ‘Εκκλησία, άλλά από άλλους και αγράμματους ανθρώπους. Οι πιστοί τής ‘Οργανώσεως ειναι. 144.000, πού αναφέρει ή Αποκάλυψη. ‘Όλα τα ανώτατα στελέχη τής ΧΟΕ δεν θα πεθάνουν. Το μήνυμα αυτό τής αφθαρσίας το έλαβε ο Ιδρυτής τής ΧΟΕ από το Θεό. Πιστεύει στη χιλιετία, όπως και οι χιλιαστές. ‘Έχει και ή ΧΟΕ τη «γλωσσολαλίας», όπως πολλές άλλες πρώτεστατικές «‘Εκκλησίες». ‘Αναφέρει το όνομα τού ‘Αντίχριστού και αυτό είναι ο Γουλιέλμος Β’. ΟΙ δύο προφήτες που θα παρουσιαστούν στον καιρό τού Αντίχριστου, είναι ο Ιδρυτής τής ΧΟΕ και δεύτερος, πιθανόν, ο γαμβρός τον Ν. Μουτσάκης.

- Για να παραπλανήσουν τούς ορθοδόξους χριστιανούς και να αποφύγουν τις κατηγορίες, εκκλησιάζονται. ‘Επίσης, για εντυπωσιασμό, κοινωνούν 80 φορές το χρόνο! Ακόμη, εξομολογούνται στο πρώτο στάδιο, για νά «έξωμολογούνται» Κατόπιν με την προσευχή. Και παίρνουν αντίδωρο επιδεικτικά. Αυτές κι άλλες «Εκκλησίες» - αιρέσεις, δρουν στην πατρίδα μας ασκώντας άμεσα ή έμμεσα προσηλυτισμό στο χριστεπώνυμο πλήρωμα τής ‘Αγίας Εκκλησίας μας, την οποία ίδρυσε ο Χριστός και ή όποία διατηρεί άνωθύτη και ακέραιη τη διδασκαλία του και εγγυάται τη σωτηρία τού άνθρώπου. Και κοντά στις παραπάνω «Εκκλησίες» - αιρέσεις, πρέπει νά προστεθούν και οι παρά θρησκευτικές οργανώσεις, με αποκορύφωμα αύτή των Σατανιστών!!!

Αγαπητοί,
Προσέχετε από τούς ψευδοπροφήτες των ήμερών μας, από τούς όποίους ο ένας κατόπιν τού άλλου, ιδρύει και τη δική του «‘Εκκλησία» - αίρεση, για νά μάς παγιδεύουν στην πλάνη. ‘Αλλά και από κάθε παραθρησκευτική οργάνωση, ή οποία απειλεί όχι μόνο την ψυχή μας, άλλά και τη ζωή μας, όπως το ίδιο νά προσέχουμε και από τα περιοδικά τους, με τούς εντυπωσιακούς τίτλους:

«ΣΚΟΠΙΑ». «ΞΥΠΝΑ». «ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ». «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ». «ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ». «Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ». «Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ ΑΡΤΟΣ». «Ο ΔΡΟΜΟΣ». «ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ». «ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ». «Η ΜΑΧΑΙΡΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ». «Η ΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΣ». «ΛΟΓΟ ΖΩΗΣ». «ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ».«ΝΕΑ ΠΝΟΗ». «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ». «ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ». «ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ - ΦΩΣ». «ΛΥΤΡΩΜΕΝΑ ΝΕΙΑΤΑ». «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

‘Από το Βιβλιοπωλείο «Ο ΛΟΓΟΣ» ‘Από την TV «62 ΕΛΛΑΣ». Και από τα τηλεφωνικά μηνύματα στις πόλεις: ‘Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Χανιά, Δράμα, Κατερίνη,Ζάκυνθο, ‘Αμαλιάδα, ‘Αλεξανδρούπολη, Βέροια, ‘Ιωάννινα, Λάρισα, Μαλεσίνα, Νικολέικα.

Με όλα αυτά επιδιώκουν νά πνίξουν, σαν αράχνη, την ορθόδοξη πίστη μας και νά μάς απομακρύνουν από τη Μία, ‘Αγία, Καθολική καί Αποστολική Εκκλησία τού Χριστού, Η ‘Ορθόδοξη ‘Εκκλησία μας.