Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η ναύλωση πλοίων! Ξαφνικά βρέθηκαν πλοία για τους παράτυπους μετανάστες, πρόσφυγες και μαχητές της ISIS

Εκτός της τουριστικής περιόδου κάθε χρονιά...."Χωρίς πλοία κινδυνεύουν άμεσα να μείνουν τα νησιά των «άγονων» γραμμών"Ακτοπλοΐα: Κίνδυνος να μείνουν χωρίς καράβια τα νησιά. Όπως πάμε σε λίγο καιρό δεν θα μπορούμε να εκτελέσουμε ούτε τα προγραμματισμένα δρομολόγια».

Τα λόγια ανήκουν σε υψηλόβαθμο στέλεχος ακτοπλοϊκής επιχείρησης και αντικατοπτρίζουν τη σκληρή πραγματικότητα στις ελληνικές θαλάσσιες συγκοινωνίες οι οποίες διαδραματίζουν και ρόλο εθνικής σημασίας για μία  πολυνησιωτική χώρα όπως η Ελλάδα....

«Όπως πάμε σε λίγο καιρό δεν θα μπορούμε να εκτελέσουμε ούτε τα προγραμματισμένα δρομολόγια». Τα λόγια ανήκουν σε υψηλόβαθμο στέλεχος ακτοπλοϊκής επιχείρησης και αντικατοπτρίζουν τη σκληρή πραγματικότητα στις ελληνικές θαλάσσιες συγκοινωνίες οι οποίες διαδραματίζουν και ρόλο εθνικής σημασίας για μία  πολυνησιωτική χώρα όπως η Ελλάδα.

Την τραγική αυτή κατάσταση ήρθε να επισημοποιήσει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας. Πιο συγκεκριμένα το ΔΣ του ΣΕΕΝ συνεδρίασε σήμερα και  αποφάσισε να ενταθούν οι προσπάθειες ενημέρωσης της Κυβέρνησης σε κάθε επίπεδο, και την λήψη περαιτέρω αποφάσεων για την άμεση αντιμετώπιση του θέματος με κάθε πρόσφορο μέσο.

«Είναι βέβαιο ότι οδηγούμεθα αναπόφευκτα προς την σταδιακή αδυναμία εκτέλεσης των προγραμματισμένων δρομολογίων, με καταστροφικές συνέπειες για τα Εθνικά μας συμφέροντα και τον τουρισμό μας» επισημαίνει η διοίκηση του Συνδέσμου η οποία λαμβάνει μηνύματα από την πλειοψηφία των εταιρειών-μελών του οι οποίες  «προβληματίζονται για τη συνέχιση της λειτουργίας των πλοίων τους».

Σε ανακοίνωσή του ΔΣ του ΣΕΕΝ επισημαίνονται μεταξύ άλλων:

«Παρά την κρισιμότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Ακτοπλοϊκές εταιρείες και παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται  από τον αρμόδιο Υπουργό Ναυτιλίας κο Κ. Μουσουρούλη και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου,  δυστυχώς έως και σήμερα δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για την διασφάλιση της συνέχισης εκτέλεσης των αναγκαίων ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό 2013 αντί της αναμενόμενης ενίσχυσης, παρατηρείται πρόθεση περαιτέρω περικοπής των κονδυλίων που αφορούν την Ακτοπλοΐα. Σε συνδυασμό με την απροθυμία παροχής κάθε είδους οικονομικής διευκόλυνσης από Οργανισμούς και άλλους φορείς του Δημοσίου και την διαφαινόμενη εξάντληση όλων των δυνατοτήτων άμεσης βελτίωσης της ρευστότητάς των Εταιρειών από τις Τράπεζες, υφίσταται πλέον πραγματική αδυναμία καλύψεως του κόστους κινήσεως των πλοίων στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Παράλληλα οι διαδικασίες για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού μας πλαισίου έχουν δρομολογηθεί με χρονικό ορίζοντα τον Μάρτιο του 2013, ενώ άλλες αναγκαίες παρεμβάσεις που θα επιτρέψουν στην Ακτοπλοΐα μας να λειτουργεί έως τότε, όπως η μείωση του ΦΠΑ στα επίπεδα των ξενοδοχειακών υπηρεσιών και η κατάργηση των μη ανταποδοτικών κρατήσεων που επιβαρύνουν τα εισιτήρια, δεν προωθούνται με τον ρυθμό που υπαγορεύει η κρισιμότητα της κατάστασης.

Το ΔΣ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας στην συνεδρίαση της 15/11 αποφάσισε να ενταθούν οι προσπάθειες ενημέρωσης της Κυβέρνησης σε κάθε επίπεδο, και την λήψη περαιτέρω αποφάσεων για την άμεση αντιμετώπιση του θέματος με κάθε πρόσφορο μέσο».