Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014

Ἑνότητα ὅλων πριν είναι αργά!!!

Ξεσηκωθεῖτε ὅλοι οἱ σοβαροί καί ἀπαιτεῖστε ἕνα καί μόνον. Ἑνότητα! Πρίν εἶναι ἀργά.
Του Σεβ. Μητροπολίτου Σιατίστης κ. Παύλου
Γιά μιἀ ἀκόμη φορἀ τό πολιτικό σύστημα ἀποδεικνύεται ἀνάξιο τῆς πατρίδας καί τῆς ἱστορίας της.
Ζύγισα πολύ μέσα μου αὐτή τήν φράση πρίν τήν καταγράψω, ἀλλά νομίζω ὅτι εἶναι ἀληθινή.
Στό παρελθόν ἡ πατρίδα μας πέρασε δύσκολες ὧρες, τώρα ὅμως αἰσθάνομαι, καί μακάρι νά κάνω λάθος, ὅτι ἔχουμε φθάσει σέ ἕνα ὁριακό σημεῖο.
Καἰ ἐνῶ ἐτούτη τήν ὥρα ἀπαιτεῖται ἡ κοινή συναίνεση ὅλων γιά τό σήμερα καί γιά τό αὕριο αὐτοῦ τοῦ τόπου, καί δέν ὑπάρχει ἄλλη λύση ἐκτός ἀπό τήν κοινή συναίνεση, καί ἐνῶ αὐτό τό ξἐρουν πολύ καλά, ὅλοι οι σοβαροί ἄνθρωποι ἀπό ὅλα τά κόμματα, κυριαρχοῦν δυστυχῶς οἱ ἀκραῖοι καί οἱ ἔξαλλοι καί οἱ τιποτένιοι σέ ὅλους τούς πολιτικούς χώρους.
Περνοῦν καθημερινά ἀπό τίς ὀθόνες τίς τηλεοπτικές άνθρωποι απίθανοι, πού πιστεύουν ὅτι εἶναι καί σπουδαῖοι, ἐνῶ ἐπί τῆς οὐσίας εἶναι κλόουν πού ὅμως δέν μᾶς διασκεδάζουν, ἀλλά μᾶς ἀνησυχοῦν γιατί ἡ γυμνότητα τους εἶναι πλέον ὁρατή.
Μιλοῦν γιά ἀξίες αὐτοί πού ἡ μοναδική τους ἀξία ἦταν τό χρῆμα καί μοναδική τους ἱκανότητα ἡ λεηλασία αὐτοῦ τοῦ τόπου.
Τούς ἀκοῦς νά μιλᾶνε καί διερωτᾶσαι ἀπό ποιά χώρα ἔρχονται. Παριστάνουν τούς σπουδαίους αὐτοί πού ἤδη ἔχουν δώσει ἐξετάσεις καί ἀποδείχθηκαν πολύ μικροί.
Αὐτός ὁ τόπος, ὅπως ἤδη εἴπαμε, ἔχει περάσει καί ἄλλοτε δύσκολες ὧρες καί ἄντεξε καί ἀνορθώθηκε.
Εἶναι σημαντικό ὅμως νά θυμόμαστε ὅτι πέρασε καί ἀμετάκλητες Ἐθνικές καταστροφές, καί σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σέ ἕνα τέτοιο ἐνδεχόμενο.
Ἕνα μικρό λάθος καί ἡ ἑπόμενη ἡμέρα ἴσως νά εἶναι πολύ διαφορετική. Πάρα πολύ σύντομα ξεχάσαμε τήν Ἐθνική τραγωδία τῆς Κύπρου, πού καί αὐτήν ἡ ἀφροσύνη μας δημιούργησε.
Αὐτό τό ξέρουν ὅλοι, αὐτό τούς τό φωνάζουν ὅλοι, αὐτό τούς τό παραγγέλουν ὅλοι ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος, ἀλλά αὐτοί κάνουν πῶς δέν τό βλέπουν καί δέν τό ἀκοῦν.
Ἄραγε οἱ ἡγέτες μας δέν ἔχουν συμβούλους ἤ περιμάζεψαν ἀνίκανους ἀνθρώπους, ὅπως δυστυχῶς συνήθως συμβαίνει σέ ὅλες τίς αὐλές, ὅπου συνήθως ἐπικρατοῦν οἱ ἀσήμαντοι πού πλειοδοτοῦν σέ ἐξαλλοσύνη καί ὄχι οἱ σοβαροί πού ἀποσύρονται στό περιθώριο;
Αὐτοί πού ἐνδιαφέρονται περί «πάρτης» καί ὄχι περί Πάτρης. Μήπως εἶμαι ὑπερβολικός ἤ κινδυνολόγος; Θά χαιρόμουν πρῶτος ἄν συνέβαινε κάτι τέτοιο.
Φοβοῦμαι ὅτι οἱ μεγάλοι μονομάχοι ἔχουν αὐτοεγκλωβιστεῖ μέ τούς ἑκατέρωθεν κομπάρσους γύρω τους.
Ὁ ἕνας μοιάζει νά βιάζεται νά παραδώσει τήν ἐξουσία καί ὁ ἄλλος προσπαθεῖ νά τήν ἀποφύγει.
Ἄν τό θῦμα αὐτῆς τῆς ὑπόθεσης ἦταν κάποιος ἀπό τούς δύο, δέν θά εἶχε ἰδιαίτερη σημασία.
Αὐτός ὅμως πού πραγματικά κινδυνεύει δέν εἶναι κάποιος ἀπό τούς δύο, ἀλλά ἡ Πατρίδα καί θά ἦταν τραγικό νά κινδυνεύσει ἀπό τήν ἀνικανότητα τους.
Τό μοναδικό πού αἰσθάνομαι νά προέχει εἶναι ἡ Ἑνότητα ὅλων! ἡ Ἑνότητα ὅλων! ἡ Ἑνότητα ὅλων!
Γνωρίζω ὅτι κάποιοι θά ἐνοχληθοῦν μέ τό κείμενο αύτό. Κάποιοι θά προσπαθήσουν νά τό διαστρέψουν. Τό ἔχουν ξανακάνει ἄλλωστε στό πρόσφατο παρελθόν.
Κάποιοι θά διερωτηθοῦν γιατί ὁμιλῶ. Κάποιοι θά μοῦ ἀμφισβητήσουν ἀκόμη καί τό δικαίωμα νά ὁμιλῶ, σάν νά μήν εἶμαι κανονικός πολίτης αὐτῆς τῆς χώρας.
Αὐτοί εἶναι τά φασιστοειδῆ πού τά συναντᾶ κανείς σέ ὅλους τούς χώρους, ἐνδεδυμένα βέβαια μέ ἔνδυμα δημοκρατικότητας καί πλεονάζοντος «προοδευτισμοῦ».
Δέν μέ ἐνδιαφέρουν ὅμως αὐτοί. Ἐγώ ἀναζητῶ ἐκείνους πού ἀκόμη σκέπτονται, προβληματίζονται καί ἀνησυχοῦν. Εὐτυχῶς καί αὐτοί ὑπάρχουν παντοῦ.
Παλεύετε, Κύριοι τοῦ πολιτικοῦ συστήματος, γιά τό ἐάν στίς 29 Δεκεμβρίου ἡ χώρα θά ἔχει ἤ δέν θά ἔχει Πρόεδρο καί δέν σᾶς ἀπασχολεῖ τό ἐάν, καί ἐξ αἰτίας τῆς ἀδιαλλαξίας σας, αὐτός ὁ τόπος δέν θά χρειάζεται πλέον Πρόεδρο!
Ξεσηκωθεῖτε ὅλοι οἱ σοβαροί καί ἀπαιτεῖστε ἕνα καί μόνον. Ἑνότητα! Πρίν εἶναι ἀργά.