Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014

Παρ'όλα αυτά συνεργάζονται στρατιωτικά οι μεγαλύτερες δυνάμεις

  Η Αλβανία η πιο επικίνδυνη χώρα στην Ευρώπη
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει εκδώσει μία έκθεση στην οποία αναφέρεται  ο αριθμός των δολοφονιών στις βαλκανικές χώρες και με βάση την κατάσταση αυτή, πρώτη χώρα έρχεται η Αλβανία, στην οποία δρουν συμμορίες οργανωμένου εγκλήματος.
Δεύτερη χώρα σε δολοφονίες από το οργανωμένο έγκλημα είναι το Μαυροβούνιο και τρίτη το νοτιοσλαβικό κράτος των Σκοπίων- FYROM.
 Η έκθεση αναφέρεται στο έτος 2012. Στο έτος αυτό δολοφονήθηκαν στις βαλκανικές χώρες 896 άτομα.
Το ποσοστό των δολοφονιών στην Αλβανία είναι 5 προς 100 χιλιάδες, στο Μαυροβούνιο 3,5 προς 100 χιλιάδες και στα Σκόπια, 1,8 στις εκατό χιλιάδες κατοίκους.
Τα μεγαλύτερα ποσοστά δολοφονιών στον κόσμο, βρίσκονται στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, σημειώνει το  αλβανικό δημοσίευμα.