Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014

Βλάσφημες και αιρετικές οι αναφορές του ανίερου κορανίου για την Υπεραγία Θεοτόκο

  Λύπη μεγάλη αισθάνεται ο Ορθόδοξος Χριστιανός
Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
Η βλάσφημη αναφορά του ανίερου κορανίου την Υπεραγία Θεοτόκο, λυπεί κάθε Χριστιανό.  Επειδή  «Ου μεν το γε της αληθείας φρόνημα δει σιωπάν, αλλά μάλιστα τούτο και μεγαληγορείν πρέπει», όπως αναφέρει   Άγιος Αθανάσιος, ας πούμε έστω και αυτά τα λίγα λόγια ως αντίδωρο προς την Παναγία μας.
Στις μέρες μας δυστυχώς η δαιμωνιώδης πλάνη του ανίερου κορανίου κουβαλά την αρειανική μάνητα και μάλιστα στην χειρίστη της μορφή. Ιδού τι λέει για τον Χριστό  το και την Παναγία μας το ανίερο κοράνι, κεφ. Ε, στιχ. 75 «Βλασφημούν όποιοι λένε ότι ‘’Ο Θεός είναι ο Χριστός ο γιός της Μαριάμ’’ ». «Τις επί τοιαύτας βλασφημίας ουκ εξίσταται;» ερωτά ο Άγιος Αθανάσιος.

 Ως Νέα Ιερουσαλήμ, Κεχαριτωμένη, Αγνή Παρθένος, αναφέρεται η Θεοτόκος στην Πασχάλιο Ακολουθία.  Εις δε την Ακολουθία της Κυριακής του Θωμά, το ποίημα του Ιωσήφ Μοναχού εξαίρει την Θεοτόκον ως εξής : «Σε την φαεινήν  λαμπάδα και Μητέρα του Θεού». Εις την Εσπερινή Ακολουθία της εορτής της Συνάξεως της Θεοτόκου ψάλλομε «Ο τεχθείς εκ Παρθένου Θεός, ελέησον ημάς». 
Το βλάσφημο κοράνι, κεφ. Δ, στιχ. 171 γράφει «Ο Χριστός Ιησούς, ο γυιός της Μαριάμ, δεν είναι περισσότερο από Απόστολος του Θεού». «Τις επί τοιαύτας βλασφημίας ουκ εξίσταται;» ερωτά ο Άγιος Αθανάσιος.
Εις την Κυριακή των Μυροφόρων, σε ποίημα του Ανδρέου Κρήτης, ψάλλομε «Την υπερφυώς σαρκί, συλλαβούσαν εν γαστρί, τον εκ Πατρός αχρόνως προεκλάμψαντα Λόγον, εν ύμνοις ασιγήτοις μεγαλύνομεν πιστοί». Εις την Εσπερινή Ακολουθία της εορτής της Συνάξεως της Θεοτόκου ψάλλομε «Ο σαρκωθείς εκ Πνεύματος Αγίου, και εκ της αειπαρθένου Μαρίας ενανθρωπίσας»
Το ανίερο κοράνι, κεφ. Ε, στιχ. 75 γράφει «Βλασφημούν όποιοι λένε ότι ‘’Ο Θεός είναι ο Χριστός ο γιός της Μαριάμ’’ ». «Τις επί τοιαύτας βλασφημίας ουκ εξίσταται;» ερωτά ο Άγιος Αθανάσιος.
Την Κυριακή του τυφλού σε ποίημα Ιωσήφ Θεσσαλονίκης ψάλλομε «ως τεκούσαν ασπόρως τον εαυτής ποιητήν· διο σε, Θεοτόκε μεγαλύνομεν».  Εις τον Πασχάλιον κανόνα ψάλομε «Θεόν ον εκύησας σαρκί».  Εις την Εσπερινή Ακολουθία της εορτής της Συνάξεως της Θεοτόκου ψάλλομε «Ο τεχθείς εκ Παρθένου Θεός, ελέησον ημάς».
Άλλη πάλι πλάνη στο κοράνι (κεφ. ΙΘ, στιχ. 88-92)  αναφέρει «Και είπαν ‘’Ο Φιλάνθρωπος (Θεός) επήρε (γέννησε) ένα γιο!  Πραγματικά προσφέρατε κάτι το τερατώδες!  Λίγο έλειψε κι οι ουρανοί ήταν έτοιμοι να εκραγούν, η γη να χωριστεί στα δύο και τα βουνά να πέσουν κάτω σε ερείπια.  Κι αυτό γιατί είχαν επικαλεστεί ένα γιο για τον  Φιλάνθρωπο (Θεό).  Και δεν μπορεί να διευκρινιστεί πως η (μεγαλειότητα) του Φιλάνθρωπου (Θεού) ήταν δυνατό να πάρει (να γεννήσει) ένα γιο! » «Τις επί τοιαύτας βλασφημίας ουκ εξίσταται;» ερωτά ο Άγιος Αθανάσιος.
Εις την Εορτήν της Ζωοδόχου Πηγής στα Προσόμοια του Εσπερινού ψάλλομε «Ξένα και παράδοξα των ουρανών ο Δεσπότης επί σοι τετέλεκεν κατ’ αρχάς, Πανάμωμε».  Εις την Εσπερινή Ακολουθία της εορτής της Συνάξεως της Θεοτόκου, εις τα Στιχηρά Ιδιόμελα  το ποίημα Ιωάννου Μοναχού αναφέρει «Παράδοξον Μυστήριον, οικονομείται σήμερον.  Καινοτομούνται φύσεις, και Θεός άνθρωπος γίνεται».
Λύπη μεγάλη αισθάνεται ο Ορθόδοξος Χριστιανός γι’ αυτό που γράφει το κοράνι (κεφ. Ε, στιχ. 119)  «Και πρόσεξε, όταν ο Θεός είπε : Ω! Ιησού, γιέ της Μαριάμ! Μήπως είπες στους ανθρώπους : ‘’Λατρεύετε εμένα και την μητέρα μου σαν Θεούς’’, μειώνοντας έτσι το Θεό;».  «Τις επί τοιαύτας βλασφημίας ουκ εξίσταται;» ερωτά ο Άγιος Αθανάσιος.
«Ει δε αγνοούντες ούτω χειμάζονται και τοιαύτα βαττολογούσι, μαθέτωσαν από των Γραφών, ότι και ο τας αιρέσεις επινοήσας διάβολος δια την ιδίαν της κακίας δυσωδίαν κιχράται τας λέξεις των Γραφών, ίνα αυτάς έχων επικάλυμμα, τον ίδιον ιόν επισπείρας, απατήση τους ακεραίους», λέγει χαρακτηριστικά ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας (Κατά Αρειανών Α΄).
Σε λίγες μέρες θα εορτάσομε την Σύναξιν της Υπεραγίας Θεοτόκου.  Αντίδωρο στην Παναγία μας ας είναι η απόσυρση της συνέντευξης που μας λύπησε, που είναι αναρτημένη σε ιστοσελίδα Ιεράς Μητροπόλεως στην Κύπρο, στην οποία υποδεικνύεται η μελέτη και από τους Έλληνες της Κύπρου του ανίερου κορανίου, με την καταληκτική παρατήρηση-υπόδειξη  «Πολύ σπουδαία πράγματα αυτά αλλά δεν τα ξέρουν…».
Κάποιοι Ιεράρχες της Εκκλησίας μας δώρισαν και δωρίζουν ανίερα κοράνια. Aς πάψουν το ατόπημα τούτο, ως αντίδωρο στην Παναγία μας.
Οι  Ιεράρχες που το ανίερο και βλάσφημο κοράνι, ιερό το καλούν, ας πάψουν να το καλούν τοιουτοτρόπως, και τούτη η ενέργειά τους ας λογισθεί ως αντίδωρο στην Παναγία μας.
* Τα εντός εισαγωγικών κορανικά εδάφια είναι παρμένα από το κοράνι των εκδόσεων Λάτση
http://aktines.blogspot.gr/2014/12/blog-post_234.html#more