Σάββατο 9 Ιουλίου 2022

Εμείς οι Ορθόδοξοι με το βάπτισμά μας ορκιστήκαμε ότι θα κρατήσουμε την πίστη μας, όπως μας την παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας.


 

Τι εστί ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ

(Μικρή συλλογή αποφθεγματικών περιγραφών του Οικουμενισμού,

από σύγχρονους Πατέρες και διδασκάλους)

Μία θρησκεία μόνο είναι, η Ορθόδοξος χριστιανική Θρησκεία. Και το πνεύμα αυτό το ορθόδοξον είναι το αληθές. Τα άλλα πνεύματα είναι πνεύματα πλάνης και οι διδασκαλίες τους είναι μπερδεμένες.

Πρέπει να δούμε πού είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια είναι στην Ορθοδοξία. Εγώ την έχω ζήσει και την ξέρω, με τη χάρη του Θεού. Και έχω ζήσει, μέσα σε αγίους ανθρώπους, που πέφτουν, στο πνεύμα αυτό της αληθείας. Υπάρχουν πολλά φώτα που βλέπει κανείς και εντυπωσιάζεται. Μα ένα είναι το Φως το Αληθινό. Πρέπει να τα σκεφτούμε αυτά.

(Άγιος Πορφύριος)

… ζητούμε την ένωση των ανθρώπων διά της Παγκοσμιοποιήσεως, στην κοινωνική ένωση, στην εμπορική ένωση, στην πολιτισμική ένωση και, προπαντώς, εις την θρησκευτική ένωση, αυτό που ακριβώς λέμε Οικουμενισμός. Στη χοάνη αυτή να ρίξουμε όλες τις θρησκείες, να βγάλουμε αυτό που λέμε Οικουμενισμός. Θέτουμε, λοιπόν, «εκ ποδών» τον Θεόν, που σταμάτησε την πυργοποιΐα, τότε, και μας έδωσε την Πεντηκοστή. Τον διώχνουμε τον Θεό, δεν τον χρειαζόμαστε τον Θεό. Αυτή η ενότητα είναι ακραιφνώς, ακραιφνώς δαιμονική.


(Από ομιλία π. Αθαν. Μυτιληναίου για την Πεντηκοστή-

Νέος Πύργος Βαβέλ ο Οικουμενισμός)

Ο Σατανάς, φθονών το μεγαλείον της Ορθοδοξίας, η οποία παρέμεινε παρθένος αγνή, άμικτος από τα μιάσματα πλανών και αιρέσεων, ετεχνούργησε το νέον τούτο σχήμα του Οικουμενισμού.


Υπό το πρόσχημα της αγάπης κρύβεται ο Απατεών, ο οποίος προτρέπει τους Ορθοδόξους ν’ ανοίξουν τας θύρας και να δεχθούν και να εναγκαλισθούν όλους τους αιρετικούς, και τους αλλοθρήσκους ακόμη, και να γίνουν όλοι μία συναλοιφή.

(† επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης)

Σε καμία περίπτωση όμως και για κανένα λόγο η Εκκλησία δεν αδικεί την αλήθεια για να εξυπηρετήσει δήθεν την αγάπη, διότι αποκομμένη από την αλήθεια η αγάπη εκφυλίζεται σε απάτη.

Αυτήν την απάτη προβάλλει εντυπωσιακά και φαντασμαγορικά η αίρεση του Οικουμενισμού. Αν μας ενοχλεί η μαζοποίηση και η χυλοποίηση των πάντων κάτω από τον οδοστρωτήρα της παγκοσμιοποίησης, δεν είναι λιγότερο επικίνδυνη η μετάλλαξη της οικουμενικότητας της Εκκλησίας στο πονηρό και διάτρητο οικουμενιστικό μοντέλο, που προωθεί ο Οικουμενισμός ανασταίνοντας τον σαρωτικά απέλπιδα συγκρητισμό. Αυτός θα αποτελεί τη βάση της προσχεδιασμένης και ήδη εκκολαπτόμενης νέας εκκλησίας.

(Στέργιος Ν. Σάκκος, καθηγητής Θεολογικής ΑΠΘ)

Υπάρχει ένα κίνημα που λέγεται «Οικουμενισμός». Πρόσεχε μη σε πλανήσει το δόλιο αυτό κίνημα. Είναι μια μεγάλη αίρεση, είναι «παναίρεση». Η αίρεση αυτή θέλει να ενώσει την αλήθεια της πίστης μας με τα ψέμματα των άλλων θρησκειών, για αγάπη τάχα, για ενότητα τάχα. 

Αλλά, όπως το καταλαβαίνεις, δεν μπορεί το ψέμα να ενωθεί με την αλήθεια, ούτε το φως να ενωθεί με το σκοτάδι. Εμείς οι Ορθόδοξοι με το βάπτισμά μας ορκιστήκαμε ότι θα κρατήσουμε την πίστη μας, όπως μας την παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Ακόμη, αγαπητέ μου, και αν έρθουν χρόνια που μας βάλουν το μαχαίρι στον λαιμό για την πίστη μας, εμείς να πούμε αυτό που έλεγαν οι άγιοι μάρτυρες: «Πιο βαθιά το μαχαίρι· δεν αρνούμαι την αγάπη μου στον Χριστό και την Ορθόδοξη Πίστη μου».

(Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας)

Επειδή βλέπω τον μεγάλον σάλον που γίνεται εις την Εκκλησίαν μας, εξ αιτίας των διαφόρων φιλενωτικών κινήσεων και των επαφών του Πατριάρχου μετά του Πάπα, επόνεσα και εγώ σαν τέκνον Της…

…Φαντάζομαι ότι θα με καταλάβουν όλοι, ότι τα γραφόμενά μου δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας βαθύς μου πόνος διά την γραμμήν και κοσμικήν αγάπην, δυστυχώς, του πατέρα μας κ. Αθηναγόρα. Όπως φαίνεται, αγάπησε μίαν άλλην γυναίκα μοντέρνα, που λέγεται Παπική Εκκλησία, διότι η Ορθόδοξος Μητέρα μας δεν του κάμνει καμμίαν εντύπωσι, επειδή είναι πολύ σεμνή.

Μετά λύπης μου, από όσους φιλενωτικούς έχω γνωρίσει, δεν είδα να έχουν ούτε ψίχα πνευματική ούτε φλοιό. Ξέρουν, όμως, να ομιλούν για αγάπη και ενότητα, ενώ οι ίδιοι δεν είναι ενωμένοι με τον Θεό, διότι δεν Τον έχουν αγαπήσει.

Επίσης, ας γνωρίσωμεν καλά ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία μας δεν έχει καμμίαν έλλειψιν. Η μόνη έλλειψις που παρουσιάζεται, είναι η έλλειψις σοβαρών Ιεραρχών και Ποιμένων με πατερικές αρχές. Είναι ολίγοι οι εκλεκτοί. Όμως, δεν είναι ανησυχητικόν. Η Εκκλησία είναι Εκκλησία του Χριστού και Αυτός την κυβερνάει.

(Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης)

Ο Οικουμενισμός είναι κοινόν όνομα διά τους ψευδοχριστιανισμούς, διά τας ψευδοεκκλησίας της Δυτικής Ευρώπης. Μέσα του ευρίσκεται η καρδία όλων των ευρωπαϊκών ουμανισμών (ανθρωπισμών), με επί κεφαλής τον Παπισμόν. Όλοι δε αυτοί οι φευδοχριστιανισμοί, όλαι οι ψευδοεκκλησίαι, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία αίρεσις παραπλεύρως εις την άλλην αίρεσιν. Το κοινόν ευαγγελικό όνομά των είναι η παναίρεσις.

(Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς)

Ο Οικουμενισμός έχει πνεύμα πονηρίας και κυριαρχείται από ακάθαρτα πνεύματα.

(Εφραίμ Κατουνακιώτης)

Η Ορθόδοξη ιεραποστολή είναι η απάντηση στην νοθεία της πίστεως. Μόνο αν η Ορθόδοξη Εκκλησία συνεχίζει ορθόδοξα την ιεραποστολή της προς τους ετερόδοξους, τότε μόνο υπάρχει ελπίδα να υπάρχει ανατροπή, όχι της ορθοδοξίας (!), αλλά της αιρέσεως του οικουμενισμού υπέρ της σωτηρίας των ετεροδόξων.

 

(π. Πέτρος Χηρς)

https://www.impantokratoros.gr/D4393A12.el.aspx