Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

Παίζουν με την υγεία των Ελλήνων κα των προσφύγων

Τις ΜΚΟ που παρέχουν φροντίδα στους πρόσφυγες ζητά να μάθει ο ΙΣΑ

Ενημέρωση για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που συμμετέχουν στην υγειονομική φροντίδα των προσφύγων και μεταναστών ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών,
με επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας Νικόλαο Παπαευσταθίου. Επίσης, ζητά να μάθει για τα προγράμματα πρόληψης που έχουν υλοποιηθεί για παιδιά και ενήλικες.
Στην επιστολή του ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι ουδέποτε εκλήθη να συνδράμει στο σχεδιασμό, παρά το γεγονός ότι έγκειται στις αρμοδιότητές του η προάσπιση της νόμιμης άσκησης της ιατρικής.

«Καθώς σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο η παροχή ιατρικής φροντίδας ή η υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής ή άλλων προγραμμάτων κοινωνικού ή φιλανθρωπικού χαρακτήρα από ιατρικούς ή άλλους φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, είναι νόμιμη μόνο μετά από έγγραφη έγκριση του οικείου τοπικού ιατρικού συλλόγου» υπογραμμίζεται στην επιστολή.

Για το λόγο αυτό ο ΙΣΑ ζητά από το ΕΚΕΠΥ να του γνωστοποιήσει ποιες ΜΚΟ μετέχουν στην υγειονομική φροντίδα των προσφύγων και μεταναστών, ποιοι γιατροί, ποιάς εθνικότητας και ποιάς ειδικότητας μετέχουν στα προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης, ποιος ελέγχει και πιστοποιεί τις παραπάνω ιδιότητές τους και ποια είναι τα προγράμματα πρόληψης που έχουν σχεδιάσει για ενήλικες και παιδιά και ποια από αυτά έχουν πράγματι υλοποιηθεί.