Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022

Η Εποχή της Αστραπής .. όλα θα γίνουν αστραπιαία!!! Η Εποχή της Αστραπής .. όλα θα γίνουν αστραπιαία!!! ”τη αστραπή της Θεότητας”.

”ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ὑπ᾿ οὐρανὸν εἰς τὴν ὑπ᾿ οὐρανὸν λάμπει, οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ.” Αυτά προαναγγέλει ο Ιωάννης ο Θεολόγος που λόγω του σπάνιου αυθορμητισμού του επονομάστηκε από τον Κύριο Βοαναργές (= υιός βροντής). Ο υιός της βροντής που προαναγγέλει την Αστραπή. όλα θα γίνουν αστραπιαία…

”και έγιναν φωναί και βρονταί και αστραπαί και έγινε σεισμός μέγας” κεφ 16.18

Αστραπή από αστραπή διαφέρει.. Η καλή αστραπή έχει γλαύκο φως ….δεν καίει είναι σαν το Άγιο Φως… Φως άκτιστο είναι παρεμβολή θεότητας θεία εκκένωση φωτοπληξία φωτοχυσία από το πνευματικό κύκλωμα της θείας ενέργειας… Φως ιλαρόν και ανέσπερον ουρανομήκες αλλά και περιχωρούμενο εσωτερικό φως ταπεινό, ουράνιο επί γης Φως εκ Φωτός φως γαλαζωπό φως αστέρος άσβεστου  ”ἐγώ εἰμι ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ πρωϊνός…” ”καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτά”..

Βροντή ήταν ο Λόγος Του Αστραπή θα είναι η Κρίση Του.

dimpenews.com