Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

Ελλάδα -Σερβία συμμαχία, συνεκπαίδευση προσωπικού Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (Ζ’ ΜΑΚ – ΕΤΑ) και Σερβίας, στο πλαίσιο της άσκησης «FALCON-2018».*