Κυριακή, 9 Μαΐου 2021

Αντιπαράθεση για το νέας τεχνολογίας εμβόλιο - Ποιος γνωρίζει την τεχνολογία των συγκεκριμένων εμβολίων;