Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019

Ρωτάτε ακόμα αν βλάψει η κάρτα του πολίτη; Ρωτά τους πιστούς ο Γέρων Νίκων ξενοφωντινής, ''που είναι η αγωνιστικότητα σας'';*