Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010

Η πολιτική ανθελληνική ηγεσία ξεφτιλίζει κλήρο και λαό.Είμαστε προ του ηλεκτρονικού φακελώματος για όσους δεν το κατάλαβαν !

Ανησυχία Ι.Σ.Κ.Ε. για την απογραφή κληρικών
Τό Δ.Σ. του Ιερού Σύνδεσμου Κληρικών Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ε)., εξ αφορμής της Απογραφής προσωπικού του δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, πού θέσπισε η Κυβέρνηση, και υποχρεωτικά συμπεριλαμβάνει όλους τους Κληρικούς:
1ον) Εκφράζει την ανησυχία του και τον προβληματισμό του για την ως άνω Απογραφή των Κληρικών (μήπως είναι ένα σύγχρονο " διά της πλαγίας οδού " ηλεκτρονικό φακέλωμα και των Κληρικών) και εφιστά την προσοχή και την επαγρύπνηση όλων,
2ον) Ευσεβάστως παρακαλεί τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας της χώρας μας, να αναθέσουν σε εξειδικευμένους προς το αντικείμενο (ηλεκτρονικό διαδίκτυο) υπαλλήλους των Γραφείων των Ιερών Μητροπόλεων, Κληρικούς και λαϊκούς, την πλήρη διεκπαιρέωση της Απογραφής των Κληρικών τους (συγκέντρωση προσωπικών στοιχείων και αποστολή στο ειδικό Δημόσιο Φορέα), για την πιο άρτια και οργανωμένη εργασία αλλά και διά να αποφευχθούν τυχόν παραλείψεις ή λανθασμένες συμπληρώσεις του Δελτίου Αποστολής,
 αφού πολλοί εκ των συναδέλφων Συνεφημερίων μας, δεν γνωρίζουν την χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, με αποτέλεσμα δημιουργίας προβλημάτων στη κανονική καταβολή της μισθοδοσίας των.

3ον) Ενημερώνει όλους τους συνεφημερίους του ότι αναμένει την υλοποίηση του αιτήματος του από τον Υπουργό Οικονιμικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου γιά προσωπική συνάντηση μαζί του με σκοπό τη προβολή και την προώθηση των αιτημάτων διά το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό των Κληρικών.