Δευτέρα 21 Ιουνίου 2010

Πιέσεις για ηλεκτρονικό φακέλωμα των Ελλήνων πολιτών. Θέλουν την πλήρη υποταγή μας !

«Φρένο» στην ανεξέλεγκτη χρήση βιομετρικών δεδομένων των εργαζομένων βάζει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΠΔ). Παράλληλα, η Αρχή «μπλοκάρει» και τη δημιουργία από ιδιωτικό σχολείο αρχείου με στοιχεία μαθητών που παίρνουν εξαρτησιογόνες ουσίες (ναρκωτικά, αλκοόλ κ.λπ.), εφόσον οι σχετικές ιατρικές εξετάσεις δεν γίνονται με τη συναίνεση τη δική τους ή των γονέων τους.
Στην περίπτωση των βιομετρικών δεδομένων, ολοένα και πολλαπλασιάζονται τα αιτήματα χρήσης τους για λόγους ασφαλείας (π.χ. με τη μορφή των δακτυλικών αποτυπωμάτων, της γεωμετρίας χεριού, τhς ίριδας ματιού κ.λπ.), προκειμένου να γίνεται η ταυτοποίηση προσώπων που εισέρχονται σε κρίσιμες εγκαταστάσεις και χώρους.
Η ΑΠΠΔ, που έχει αποκρούσει πολλές φορές ανάλογα αιτήματα, δέχεται τη δυνατότητα αξιοποίησης αυτών των μεθόδων μόνο υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις και σε ιδιαίτερα ευαίσθητους χώρους, για να αποφευχθούν κίνδυνοι -για λόγους ασφαλείας- από την είσοδο άσχετων ατόμων.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Αρχή, υπό τον πρόεδρό της, Χρ. Γεραρή, συμφώνησε να χρησιμοποιηθεί πιλοτικά ένα σύστημα βιομετρικών ταυτοτήτων για εργαζομένους που είχαν ήδη δώσει τη συγκατάθεσή τους, προκειμένου να ελέγχεται η είσοδός τους σε εγκαταστάσεις ασφαλείας αεροδρομίου. Ωστόσο, έθεσε ιδιαίτερα αυστηρούς όρους για την αξιοποίηση του συστήματος, καθώς διαπίστωσε ότι η επεξεργασία των βιομετρικών δεδομένων που σχεδιαζόταν να γίνει παραβίαζε την ίδια την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων.

Το πιλοτικό πρόγραμμα προέβλεπε την εγγραφή σε βιομετρικό σύστημα ενός ή περισσοτέρων δακτυλικών αποτυπωμάτων εθελοντών εργαζομένων, από τα οποία παράγονται βιομετρικές ταυτότητες, που απαιτούνται για τη δυνατότητα πρόσβασης σε διάφορες ευαίσθητες εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

Οι ταυτότητες αυτές θα αποθηκεύονται σε «έξυπνες κάρτες» ή σε κεντρική βάση δεδομένων, με στοιχεία ταυτοποίησης των εργαζομένων (ονοματεπώνυμο, φωτογραφία κ.λπ.).

Η ΑΠΠΔ επέτρεψε τελικά την εγκατάσταση του βιομετρικού συστήματος αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς (στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος ασφαλείας) και με την προϋπόθεση ότι θα συνταχθεί πρώτα έντυπο ενημέρωσης για τη συγκατάθεση των εθελοντών εργαζομένων, τήρηση των δεδομένων και υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα θα καταστρέφονται σε έναν χρόνο.

Απερρίφθη αίτημα ιδιωτικού σχολείου
Μπλόκο σε δημιουργία αρχείου μαθητών
Η Αρχή απάντησε αρνητικά σε αίτημα ιδιωτικού σχολείου να δημιουργήσει αρχείο για μαθητές που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς η δημιουργία του προϋπέθετε την υποβολή τους σε σχετική ιατρική εξέταση, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η προηγούμενη συγκατάθεση των ιδίων ή των γονέων τους.

Στο αίτημα του σχολείου τονίζονταν οι επιβλαβείς συνέπειες -έως θανατηφόρες- για την υγεία των μαθητών από τη χρήση αλκοόλ, καπνού και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών (ναρκωτικών κ.λπ.) και η υποχρέωση ελέγχου της συμπεριφοράς τους εντός και εκτός σχολείου, σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία.

Ο σχετικός Κανονισμός Λειτουργίας προέβλεπε την υποχρέωση υποβολής σε ιατρικές εξετάσεις σε νοσοκομείο, όταν υπήρχαν σχετικές ενδείξεις με την παρουσία των γονέων, με την επισήμανση ότι τυχόν άρνηση (του μαθητή ή των γονέων) για εξέταση μπορεί να οδηγήσει σε απομάκρυνση του μαθητή από το σχολείο.

Η Αρχή έκρινε ότι η συλλογή δεδομένων υγείας των μαθητών είναι κατ’ αρχήν νόμιμη, ωστόσο απέρριψε το συγκεκριμένο σύστημα, θεωρώντας ότι δεν εξασφαλίζει την προηγούμενη συναίνεση για τις εξετάσεις.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ