Κυριακή 27 Ιουνίου 2010

Τί δεν πρέπει να ξεχνά η Θάλεια Δραγώνα

Η ΘΡΑΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ
Η άριστη εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας συμβάλει στην αμοιβαία κατανόηση στην ειρηνική συνύπαρξη και αποτελεί παράγοντα ένταξης της μειονότητας λειτουργώντας ως αντίδοτο στον ρατσισμό και την ξενοφοβία.
Να μην ξεχνά τι είναι Θράκη, άλλωστε η Θάλεια ήταν μια από τις εννέα μούσες, μούσα για την παραδοσιακή βουκολική ποίηση, κόρη της Μνημοσύνης και του Δία, άρα δεν δικαιολογείται ίχνος λήθης.
Να μην παραβλέπει ότι είναι υπεύθυνη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων της χώρας.
Να μην αγνοεί ότι σκοπός της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης είναι η εκπαίδευση και επιμόρφωση των Ελλήνων μουσουλμάνων δασκάλων της ελληνικής Θράκης
Γράφει η Μελαχροινή Μαρτίδου