Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020

Τό λογότυπο τοῦ Νταβός, ὁ κορωναϊός καί τό 666! (Βίντεο) - Γρηγορεῖτε, προσεύχεσθε, μετανοείτε!!!

 
Φέτος, στίς 20 Ἰανουαρίου 2020, διεξήχθη στό Νταβός τῆς Ἐλβετίας Παγκόσμιο Οἰκονομικό Φόρουμ, ἐπί τῇ συμπληρώσει 50ετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του,
 στό ὁποῖο συμμετεῖχαν Ἀρχηγοί Κρατῶν καί Κυβερνήσεων, καθώς καί διακεκριμένες προσωπικότητες τῆς πολιτικῆς, οἰκονομικῆς καί ἐπιχειρηματικῆς σκηνῆς τῆς ὑφηλίου.
Στό σημεῖο αὐτό, δέν πρέπει  νά παραλείψουμε νά ἐπισημάνουμε καί τήν συμμετοχή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου μέ τίς γνωστές «παγκόσμιες» καί «περιβαλλοντικές» ἀνησυχίες του!

Μετά τήν μετάφραση τοῦ βίντεο πού θά ἀκολουθήσει, ὁ καθένας ἄς κάνει ἐλεύθερα τούς συνειρμούς του ὅσον ἀφορᾶ αὐτήν τήν «ἐκκλησιαστική, Ὀρθόδοξη;… συμμετοχή» στά παγκόσμια δρώμενα καί σχέδια (τά φανερά καί κρυφά) τῆς  Παγκόσμιας Νέας Τάξης Πραγμάτων κι ἄς βγάλει τά συμπεράσματά του!...
 
Στό βίντεο πού ἀκολουθεῖ θά δεῖτε φρικτές δηλώ
σεις καί σενάρια παγκοσμίου τρόμου, καθώς καί ἕνα λογότυπο τοῦ ἐν λόγῳ Φόρουμ, τό ὁποῖο συμβολίζει τόν θανατηφόρο κορωναϊό μέ τρία ἀντεστραμμένα ἑξάρια (666) ἐπάνω σέ στεφάνη σέ σχῆμα κορῶνας, πού πιθανόν νά ὑπονοοῦν τί ἤδη ἐπικρατεῖ καί τί ἀκόμη χειρότερο θά ἐπικρατήσει κυρίαρχο ἐπάνω στήν Οἰκουμένη, εἰδικά ἀπό ἐδῶ καί πέρα! Ὁ φόβος, ἡ ἀπειλή, ὁ θάνατος καί ὁ ἀνθρωποκτόνος ἐπερχόμενος παγκόσμιος πολιτικός καί θρησκευτικός ἀπολυτάρχης Αντίχριστος!
Μετάφραση:
Αὐτό εἶναι κυριολεκτικά σοκαριστικό!
Ρίξτε μιά ματιά στό λογότυπο τοῦ Νταβός 2020 στό φόντο τοῦ Πρίγκηπα Κάρολου!
Τό λογότυπο τοῦ Νταβός καί συναφεῖς εἰκόνες μποροῦν νά βρεθοῦν στήν ἀναζήτηση εἰκόνων τοῦ Google.
Στό λογότυπο, προσέξτε τά τρία ἀντεστραμμένα ἑξάρια (666), μέ ἕξι κλωστές (στελέχη) σέ κάθε ἀριθμό. Κάτω ἀπό τά τρία ἑξάρια ὑπάρχει ἕνα δαχτυλίδι (στεφάνη). Ὅλα μαζί,  ἀναπαριστοῦν μία κορῶνα.
Ἀφῆστε με νά σᾶς ἐξηγήσω τί σημαίνει αὐτό.
Ὁ Φίλιππος, Δοῦκας τοῦ Ἐδινβούργου (πατέρας τοῦ Κάρολου) εἶπε:
«Ὁ ὑπερπληθυσμός τῶν ἀνθρώπων εἶναι πιθανόν ἡ μοναδική πιό σοβαρή μακροχρόνια ἀπειλή γιά τήν ἐπιβίωση.
Ἄν δέν ἐλεγχθεῖ ἐθελοντικά, θά ἐλεγχθεῖ ὑποχρεωτικά…».
«Ἄν μετενσαρκωνόμουν θά ἐπιθυμοῦσα νά ἐπέστρεφα ὡς δολοφονικός ἰός γιά νά ἐλαττώσω τά ἐπίπεδα τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ».
Σχετικά μέ τόν κορωναϊό.
Ἄν τρία μέλη τῆς ἴδιας οἰκογένειας εἶναι φορεῖς διαφορετικῶν στελεχῶν τοῦ ἴδιου ἰοῦ, γνωρίζεις πώς κανένα ἐμβόλιο δέν εἶναι δυνατόν. Ἴσως, πιθανόν, νά μποροῦσε νά φέρει ἀποτέλεσμα γιά μόνο ἕνα στέλεχος.
Tό θέμα εἶναι πώς τό RNA προσαρμόζεται τόσο γρήγορα, πού ἕνα ἐμβόλιο γιά ὅλα τά στελέχη (τοῦ ἰοῦ), εἶναι μᾶλλον ἀδύνατον!
Ὁ κορωναϊκός εἶναι ἐπίσης γνωστός ὡς ὁ ἰός τῆς κορῶνας (στεφάνης), γιατί μοιάζει μέ κορῶνα μέσα ἀπό ἕνα ἠλεκτρονικό μικροσκόπιο!
Ἄς τά δοῦμε ὅλα συγκεντρωτικά:
Ὁ κορωναϊός (γνωστός ὡς ἰός στεφάνης) εἶναι ἕνα βιολογικό ὅπλο.
Ὁ Δρ. Francis Boyle δημιουργός βιολογικῶν ὅπλων (Bio Weapons Act), λέει πώς ὁ κορωναϊός εἶναι βιολογικό ὅπλο πολέμου!
Σύμφωνα μέ τόν Guo Wengui (Κινέζος ἐπιχειρηματίας καί ἀκτιβιστής):
1.Ὑπάρχουν πάνω ἀπό 50.000 νεκροί πού μολύνθηκαν ἀπό τόν κορωναϊό.
2.Πάνω ἀπό 1,5 ἑκατομμύριο ἀνθρώπων πού νοσοῦν.
3.  Πάνω ἀπό 100 ἑκατομμύρια βρίσκονται ἀκούσια σέ καραντίνα.
4.Ἑκατοντάδες πτώματα ἀποτεφρώνονται καθημερινά.
5. Χρησιμοποιοῦνται drones γιά νά ἐντοπίσουν μολυσμένους ἀνθρώπους.
6.Ὑπάρχουν ἑκατοντάδες συνεργεῖα ἀπολύμανσης.
Κυριολεκτικά ἡ κατάσταση εἶναι ἐκτός ἐλέγχου!
Ποιός θά μποροῦσε νά εἶναι πίσω ἀπό τό ξέσπασμα τοῦ κορωναϊοῦ (ἰοῦ τῆς στεφάνης);

Γιατί ὁ Bill Gates καί σώματα στρατοῦ σήκωσαν 4,3 δισεκατομμύρια γιά νά ἐμβολιάσουν 80 ἑκατομμύρια παιδιά στίς Χῶρες τοῦ Τρίτου Κόσμου;
Δέν θά ἔπρεπε τό φαγητό καί τό καθαρό πόσιμο νερό νά εἶναι ἡ πρώτη προτεραιότητα; Τί καλό θά κάνει ἕνα ἐμβόλιο ἄν ἕνα παιδί πεθάνει ἀπό ἀσιτία ἤ μολυσμένο νερό;
Ἡ πραγματική ἀτζέντα πίσω ἀπό τόν Bill Gates καί τήν καμπάνια ἐμβολίων ἔχει ἀποκαλυφθεῖ. Τά ἐμβόλια ἔχουν κηλιδωθεῖ μέ ἀποστειρωτικούς παράγοντες, πού θά ἐμποδίσουν τά ἐμβολιασμένα παιδιά νά τεκνοποιήσουν στό μέλλον (Σχόλιο: ὅσα ζήσουν!).
Δέν πρόκειται λοιπόν περί προστασίας ἀνηλίκων στίς Χῶρες τοῦ Τρίτου Κόσμου.
Πρόκειται γιά τόν ἔλεγχο τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ!
Bill Gates ἐμπλέκεται στά ἐμβόλια γιά τόν κορωναϊό, γιά τά μοντέλα μετάδοσης τοῦ κοροναϊοῦ καί τήν χρηματοδότησή τους!
Πιστεύω πώς ὁ ὑψηλοῦ κινδύνου κορωναϊός (ἱός τῆς στεφάνης) ἐσκεμμένα ἐξαπλώθηκε στήν Γουχάν. Tό ἐργαστήριο τῆς Γουχάν προβάλλει εὔλογη δισπιστία.
Οἱ Κινέζοι ἔγιναν κυριολεκτικά ἀποδιοπομπαῖοι τράγοι γιά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ ἰοῦ.
Ὁ κορωναϊός (ἰός τῆς στεφάνης) θά ἐξαπλωθεῖ καί θά σκοτώσει πολλούς ἀκόμη. Ὄχι ἐξαιτίας τῆς ἀκατάλληλης μόλυνσης καί τῶν στρατηγικῶν καραντίνας, ἀλλά γιατί χειραγωγικῶς ἐξαπλώνουν τόν ἰό. Ἕνας αὐξανόμενος ἀριθμός περιπτώσεων μέ καμμία σχέση μέ τήν Γουχάν καί μέ τήν Κίνα, ἤδη τώρα ἀναφέρεται.
Τί μπορεῖτε νά κάνετε γιά νά προετοιμασθεῖτε.
Ἄν ἡ τοπική κοινότητά σας μολυνθεῖ ἤ ἄν ἔλθετε σέ ἐπαφή μέ μολυσμένο ἀσθενῆ.
1.Φαράγγι μέ φρέσκο τζίντζερ.
2.Πίνετε ὅσο πιό πολύ φρέσκο νερό μπορεῖτε.
ΤΕΛΟΣ ΒΙΝΤΕΟ
Τελικός σχολιασμός:
Δέν ὑιοθετῶ τίς τελευταῖες πρόχειρες «ἰατρικές» συμβουλές στό τέλος τοῦ βίντεο γιατί δέν εἶμαι εἰδικός, οὔτε τίς προτείνω. Ἁπλῶς μετέφρασα.
Ὅσον ἀφορᾶ ὅλα τά ὑπόλοιπα «συμπτωματικά», μέ προβληματίζουν καί τά ὑιοθετῶ.
Πρόσωπα, πράγματα, συμβολισμοί καί σχέδια, ὅλα μέσα στό εὐρύτερο πάζλ τοῦ παγκόσμιου γίγνεσθαι τῶν τελευταίων δεκαετιῶν εἰδικά, ταιριάζουν γάντι μέ τό ἀνθρωποκτόνο «πνεῦμα» τῆς Παγκόσμιας Νέας Τάξης Πραγμάτων τοῦ Ἀντιχρίστου!
Γρηγορεῖτε, προσεύχεσθε, μετανοείτε.