Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2019

Σε μια επιστολή 75 λέξεων ο Γεώργιος Καραϊσκάκης απαριθμεί τους εχθρούς του έθνους,τον ρόλο που παίζουν....

...την επαναστατική  στάση απέναντί τους και εκφράζει με τρόπο απόλυτο την πλήρη απαξίωση στο πρόσωπό τους.
191 χρόνια μετά τον θάνατό του, οι εχθροί παραμένουν οι ίδιοι, οι κίνδυνοι μεγάλοι. Μόνο η αμφίεση του Εφιάλτη αλλάζει.