Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2010

Πως συνδυάζονται τα λεγόμενα στα «Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών» με το χάραγμα του αντιχρίστου και το 666.

Η περιβόητη «Κάρτα του Πολίτη» αποτελεί το πρώτο και βασικό στοιχείο για να αποδεχθούμε, αμέσως στη συνέχεια, το φοβερό χάραγμα «666» στο μέτωπο ή το χέρι. Ήτοι την εμφύτευσι του ύποπτου καθ’ όλα μικροτσίπ στο σώμα μας ακόμη και η βιολογική μας εξόντωσις, ενώ επίσης θα καταστεί δυνατόν να προσβληθούμε (προηγουμένως) από φοβερές ασθένειες οι οποίες ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ ότι διά του μικροτσίπ αυτού μπορούν να προσβάλλουν τον άνθρωπο.
Αυτό για όσους δεν πειθαρχήσουν τα κελεύσματα της Παγκόσμιας Κυβερνήσεώς «μας».
Τούτο θα έλθει σε συνδυασμό με την οικονομική εξαθλίωσι των λαών, ώστε οι σχετικές αντιστάσεις να ατονίσουν, καθώς ο κάθε άνθρωπος πρώτ’ απ’ όλα θα έχει εστραμένη την προσοχή του στην στοιχειώδη επιβίωσι. Στα περιβόητα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών, μάλιστα (1897) τονίζεται επί τούτου: «Όταν δι’ όλων των αποκρύφων μέσων τα οποία διαθέτουμε, δυνάμει του ΧΡΥΣΙΟΥ, το οποίο θα είναι ολόκληρο πλέον στην διάθεσι ημών των Εβραίων, θα δημιουργήσουμε μία ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΙ, θα εξαπολύσουμε ανά τας οδούς πλήθη εργατών και έτσι μέσα από την οικονομική εξαθλίωσι και τις ταραχές θα υποτάξουμε τους πάντες, αφού τους αριθμήσουμε και τους ελέγξουμε».
Σε συνδυασμό με το επερχόμενο κακό, ο Αναγνώστης ας προσέξει τώρα τι αναφέρεται στο κεφάλαιο ΙΓ’ της Αποκαλύψεως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου: «…Και ποιεί πάντας τους μικρούς και τους μεγάλους, τους πλούσιους και τους πτωχούς, τους ελεύθερους και τους δούλους ίνα δώσουν αυτοίς ΧΑΡΑΓΜΑ επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών και ίνα μη τις δύναται αγοράσαι ή πωλήσαι ειμή ο έχων το ΧΑΡΑΓΜΑ, το όνομα του Θηρίου ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού. Ώδε η σοφία έστιν. Ο έχων νουν μη ψηφισάτω τον αριθμόν του Θηρίου. Και ο αριθμός αυτού χξς’=666»!..

Ας επιστρέψουμε, για λίγο, στα Πρωτόκολλα της Σιών (Κεφάλαιο Η’) για να δούμε, τώρα, και μία παράγραφο που χρήζει ιδιαιτέρας προσοχής, από την στιγμήν που, κάλλιστα, μπορεί να συσχετισθεί με τα επισυμβαίνοντα, σήμερα, στην Ελλάδα. «Για λίγο χρόνο, ώσπου να φθάσει η ώρα ώστε όλες οι Κυβερνήσεις του Κόσμου να υποταχθούν στην δική μας βούλησι θα εμπιστευόμεθα την διακυβέρνησι μίας εκάστης χώρας σε άτομα που ούτε η ποιότης ούτε ο χαρακτήρας τους θα αξίζει.

Έτσι, θα ανοίγουμε μία ΑΒΥΣΣΟ μεταξύ Κυβερνητών και Λαού, με παρεπόμενο αποτέλεσμα το ΧΑΟΣ. Εάν οι Κυβερνήτες αυτοί μας παρακούσουν σε κάτι, να περιμένουν την εξορία ή την φυσική τους εξόντωσι. Έτσι θα μας τρέμουν (λέγουν στα Πρωτόκολλα της Σιών οι Σιωνιστές (Εβραίοι) και θα μας υπακούουν μέχρι της τελευταίας τους πνοής, μέχρι να φθάσει η ώρα να παραδοθούν οι διακυβερνήσεις όλων των κρατών στους δικούς μας – εννοείται τους Εβραίους».

Προστίθεται δε η αξιοσημείωτη αυτή παράγραφος (στο κεφάλαιο Η’ των πρωτοκόλλων της Σιών): «Θα έχουμε, εν τέλει, στην Παγκόσμια Κυβέρνησί μας ολόκληρο κόσμο οικονομολόγων και τραπεζιτών, γιατί τα πάντα θα κινούνται με Αριθμούς (δηλαδή, Υπολογιστές), ούτως ώστε οι ΧΑΡΑΓΜΕΝΟΙ να μην μπορούν να αντιδράσουν σε τίποτε»!..

Πράγματι, όπως αναφέρεται σε άλλη παράγραφο των Πρωτοκόλλων της Σιών, «Δεν θα υπάρχουν πλέον εμπόδια στον δρόμο μας. Η Υπερκυβέρνησίς μας θα είναι δυνατή, εμείς θα είμεθα οι Νομοθέτες του Κόσμου. Εμείς θα καταδικάζουμε σε Θάνατο, εμείς θα δίδουμε Χάρι. Είμεθα ο Αρχιστράτηγος της Ανθρωπότητος. Εμείς θα είμεθα εκείνοι που εφεξής θα προκαλούμε τον ΤΡΟΜΟ, οι τρομοκράτες, δηλαδή, της Γης που θα έχουμε τα πάντα στην εξουσία μας». Πολύ περισσότερο από την στιγμή που με το ΧΑΡΑΓΜΑ (πρώτα διά της «Κάρτας» και στην συνέχεια στο μέτωπο ή στο χέρι) θα έχουμε την δυνατότητα ζωής και θανάτου στην Ανθρωπότητα»!..

Υπό μορφήν υποσημειώσεως: Τα «Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών» είναι σύγγραμμα Εβραϊκό που αποτελείται από 24 βιβλία. Μέσα στα 24 αυτά βιβλία περιέχονται τα σχέδια εκστρατείας των Εβραίων για την παγκόσμια κατάκτησι των Λαών. Υλική και πνευματική. Μία υποδούλωσι του Σύμπαντος Κόσμου, ιδίως των Χριστιανών, (αυτοί συνιστούν το καρφί στα θολά μάτια τους) για την υποδοχή του Ηγεμόνος τον οποίο θα ανακηρύξουν… Μεσσία και Θεό. Αυτός, κατά τους Προφήτες και την Αγία Γραφή, πρόκειται να είναι ο Αντίχριστος. Οι Εβραϊκές εταιρείες προέβησαν σε ένα Συνέδριο στην BALE, κατά το 1897, και με πρωτοπόρους τους μεγάλους Ραββίνους συνέταξαν τους κανόνες για μία ολοκληρωτική επίθεσι κατά των Χριστιανικών Κρατών – και όχι μόνον. Κατά τις συνεδριάσεις των Εβραίων αυτών συνετάχθησαν τα «Πρακτικά» που περιέχουν ολόκληρο το σχέδιο, την μέθοδο, με την οποία σκοπεύουν να υποδουλώσουν τα Έθνη. Αυτά τα πρακτικά ονόμασαν «Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών»!..

Εν κατακλείδι, πάντως, θεωρείται άκρως απαραίτητο να υπενθυμισθεί προς πάσα κατεύθυνσι – και λόγω των Χριστουγέννων – αυτό που προ χιλιάδων ετών ελέχθη από τους Αρχαίους Έλληνες: Τι ωραίος που είναι ο άνθρωπος, όταν είναι Άνθρωπος. Εμείς οι Έλληνες, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αυτό – τούτο προτάσσουμε μπροστά στην επίθεσι που δεχόμεθα.

Σωτήρης Ζαφειρακόπουλος

ΠΗΓΗ