Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010

Νέα καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οι καταδίκες είναι πολλές, αλλα έργο δεν βλέπουμε…..

Άλλη μια απόφαση κατά τη Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που αφορά στα κληρονομικά δικαιώματα των Ελλήνων της Πόλης. Αυτή τη φορά, η προσφυγή είχε γίνει από τον Αγνίδη κατά της Τουρκίας, καθώς είχε παραβιαστεί το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ (δικαίωμα στην περιουσία). Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών Γρηγόρη Δελαβέκουρα, «επιβεβαιώνεται λοιπόν και πάλι το κληρονομικό δικαίωμα Ελλήνων πολιτών σε ακίνητες περιουσίες στην Κωνσταντινούπολη και ενισχύεται η βάση για την θετική έκβαση και άλλων αντίστοιχων υποθέσεων διεκδίκησης ακίνητης περιουσίας στην Κωνσταντινούπολη...

 Η Τουρκία οφείλει να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου και να σεβαστεί τα κληρονομικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών, κάτι που έχει κατ' επανάληψη αναδειχθεί και από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Σύμφωνα με το ανακοινωθέν του ΥΠΕΞ, «η υπόθεση Αγνίδη κατά Τουρκίας αφορά την αμφισβήτηση του κληρονομικού δικαιώματος των προσφευγουσών επί ακινήτων κείμενων στην Τουρκία, λόγω της ελληνικής υπηκοότητας του δικαιοπαρόχου τους, κατ' επίκληση της αρχής της αμοιβαιότητας, η οποία μάλιστα έγινε 50 χρόνια μετά το θάνατο του κληρονομουμένου και ενόσω για μισό αιώνα η οικογένεια πλήρωνε φόρο ακίνητης περιουσίας στο τουρκικό κράτος».

Όπως ξεκαθαρίζει το ελληνικό ΥΠΕΞ, η απόφαση ήταν αναμενόμενη, καθώς εντάσσεται στην πάγια, πλέον, νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με το δικαίωμα στην περιουσία Ελλήνων επί ακίνητης περιουσίας στην Τουρκία. Μάλιστα, υπενθυμίζονται σχετικές αποφάσεις του 2007, του 2008 και του 2009.