Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

Δέος στο όρος Θαβώρ, ένα θαύμα που συντελείτε κάθε χρόνο
Η εμφάνιση της Αγίας Νεφέλης κάθε χρόνο στην Ιερά Αγρυπνία στο Όρος Θαβώρ κατά την εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Το 2015 η Αγία Νεφέλη εμφανίστηκε δύο φορές με συνολική διάρκεια περίπου 3 ώρες.