Σάββατο 27 Αυγούστου 2022

Ο Zelensky είναι για τη Ρωσία ένας αναξιόπιστος για διαπραγματεύσεις γιατί είναι άπειρος

 
“Ο Zelensky είναι για τη Ρωσία ένας αναξιόπιστος συνομιλητής στις διαπραγματεύσεις γιατί είναι άπειρος, εξαρτάται από άλλες χώρες και υπόκειται στην επιρροή ψυχότροπων ουσιών”

 δήλωσε ο τ. Πρόεδρος Ρωσίας και νυν Αντιπρόεδρος Συμβουλίου Ασφαλείας της Dmitry Medvedev..


dimpenews.com