Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019

ΒΟΜΒΑ για τη ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ! Μογγόλοι στην καταγωγή…

 

Το σημερινό Γερμανικό έθνος είναι ένα συνονθύλευμα τριών φυλών: Γότθοι, Βάνδαλοι και Ούννοι. Ποια είναι η ιστορία των τριών φυλών αυτών;
Κι από πού προέρχονται;
Οι Ούνοι, μαζί με πολλά άλλα φύλα (όπως οι Βούλγαροι, οι Ούγγροι κλπ), έχουν Μογγολική καταγωγή, και ήρθαν στην Ευρώπη τον 4ο αιώνα από τα βάθη της Ασίας.
Οι Ούνοι όταν έφτασαν στην Ευρώπη, συγκρούστηκαν με τους Γότθους (Βησιγότθοι και Οστρογότθοι). Οι Νησιγότθοι ζήτησαν άσυλο από το Βυζάντιο, καθώς είχαν ασπαστεί ήδη τον Χριστιανισμό, και ο τότε βασιλιάς Ουάλης, τους επέτρεψε να εγκατασταθούν στο εσωτερικό της Αυτοκρατορίας. Μετά από δύο χρόνια, όμως, συμμάχησαν με τους Οστρογότθους, ο Ούαλης δολοφονείται στην μάχη της Ανδριανουπόλεως, και οι Γότθοι φτάνουν μέχρι την Πόλη. Έπρεπε να έρθει ο Θεοδόσιος, για να διωχθούν οι Γότθοι, τελικώς, από την περιοχή, χωρίς βέβαια να λείψουν οι συνεχείς επιδρομές με καθαρά λεηλατικό χαρακτήρα, από τους Γότθους.
Οι Ούννοι, από την άλλη, εγκατεστημένοι πλέον στα βόρεια, με αρχηγό τον Αττίλα, κάνουν συνεχείς επιδρομές (440-450) σε επαρχίες του Βυζαντίου, και τελικώς στρέφεται στην Δύση και στην Ιταλία. Λίγο μετά, οι Οστρογότθοι κατακλύζουν, επίσης, την Ιταλία και ιδρύονται τα πρώτα γερμανικά φέουδα. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες από το Βυζάντιο (από τον Ιουστινιανό), τελικώς η Ιταλία και όλη η Δύση θα πέσει στα χέρια των βαρβάρων.
Τέλος, οι Βάνδαλοι, το τελευταίο Γερμανικό φύλο, ήρθαν από την Ισπανία τον 5ο αιώνα, και με πάμπολλες πειρατικές επιδρομές ερημώνουν τεράστιες εκτάσεις της Βυζαντινής κοσμοπολιτείας. Παρά τις μάχες από τους Βυζαντινούς, οι Βάνδαλοι επικράτησαν. Από τις καταστροφές που προξένησαν, προέρχεται και ο χαρακτηρισμός «βάνδαλος» για όποιον καταστρέφει σήμερα…