Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013

Με ή χωρίς τσιπάκι η νέα ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης; - video

α) Για το εάν θα έχει ή όχι τσιπάκι το νέο διπλωμα οδήγησης, θα αποφασίζει κάθε χώρα ξεχωριστά (1).
β) Οι ανταλλαγές προσωπικών δεδομένων των πολιτών μεταξύ των χωρών διευρύνονται, η "Ευρωπαϊκή ηλεκτρονική διακυβέρνηση" προχωράει, χωρίς να ερωτόμαστε καν, για το που και ποιά στοιχεία μας θα μοιράζονται μέσω του συστήματος REPSER (2) !!!
Διαβάστε κατωτέρω τα αποσπάσματα από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο δίπλωμα οδήγησης:
(1) " ............
Ταυτόχρονα, η επικοινωνία μεταξύ των εθνικών αρχών θα βελτιωθεί με τη δημιουργία δικτύου επικοινωνίας για τις άδειες οδήγησης μεταξύ τους.
Η τακτική επερώτηση του δικτύου αυτού, που ονομάζεται RESPER, θα επιτρέψει την εφαρμογή των νέων και αυστηρότερων κανόνων σχετικά με την απαγόρευση της έκδοσης άδειας σε οδηγούς των οποίων η άδεια έχει ανακληθεί, ανασταλεί ή περιορισθεί.
Η άδεια οδήγησης δεν παρέχει απλώς τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα είδη των οχημάτων σε πολλές χώρες της ΕΕ, αλλά μπορεί να χρησιμεύσει και ως έγγραφο ταυτότητας. Επομένως, η προστασία κατά της πλαστογράφησης αποτελεί μείζονα λόγο ανησυχίας. Οι νέες άδειες είναι σχεδόν αδύνατον να πλαστογραφηθούν. Η προστασία κατά της πλαστογράφησης υποστηρίζεται από ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής δεδομένων που θα διευκολύνει τη διαχείριση των αδειών οδήγησης από τις διοικήσεις και θα συμβάλει στον καλύτερο εντοπισμό της πλαστογράφησης όσον αφορά τις άδειες οδήγησης.
.............................."
(2) " .............................................
Επιπλέον, θα επιτρέπεται στα κράτη μέλη, εφόσον το επιθυμούν, να εισάγουν μικροκύκλωμα στην άδεια. Η αντιγραφή στο μικροκύκλωμα των στοιχείων που είναι τυπωμένα στην κάρτα αυξάνει την προστασία κατά της πλαστογράφησης και ταυτόχρονα εξασφαλίζει την προστασία των δεδομένων. Βεβαίως, η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να τηρείται.

............................................"
Τα ανωτέρω αποσπάσματα είναι από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
Ακόμη μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το ίδιο θέμα:
Η ιστοσελίδα του νέου Ευρωπαϊκού διπλώματος οδήγησης:
Δείτε κι ένα διαφημιστικό της νέας άδειας οδήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που το λιγότερο μπορεί να χαρακτηριστεί ως άτεχνο και κακόγουστο...
Οι ανωτέρω επισημάνσεις στις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι από το ιστολογιο http://ID-ont.blogspot.com