Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013

Νίκος Χουντής:"Υπάρχει κίνδυνος να κατασχεθούν Ελληνικά πολεμικά πλοία;"

 Ερώτηση που συσχετίζει την «περιπέτεια» του πολεμικού πλοίου της Αργεντινής, που κατασχέθηκε στην Γκάνα για χρέη της Αργεντινής σε hedge fund με την παραίτηση από το δικαίωμα της ασυλίας του ελληνικού κράτους που επικύρωσε η ελληνική Βουλή, κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής.
Στην ερώτησή του, ο Ν. Χουντής, αφού περιγράφει τα γεγονότα και τις νομικές πτυχές που αφορούν στο πλοίο της Αργεντινής:
«Η Γκάνα με βάση δικαστική απόφαση αμερικανικού δικαστηρίου υπέρ του hedge fund NML Capital Limited (το οποίο είχε αρνηθεί να υπαχθεί στην αναδιάρθρωση του χρέους της Αργεντινής το 2000) παρακράτησε πολεμικό πλοίο της Αργεντινής από τις 2/10/2012 ως τις 19/12/2012. Η Αργεντινή προσέφυγε στο Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο στις 15/12/2012 διέταξε, λόγω έκτακτων συνθηκών και πριν εξετάσει τα λοιπά επιχειρήματα των χωρών, την Γκάνα να απελευθερώσει το πλοίο δεδομένου ότι «σύμφωνα με το Γενικό Διεθνές Δίκαιο, ένα πολεμικό πλοίο απολαμβάνει ασυλίας» τονίζει ότι «Οι Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΤΧΣ και της Ελλάδας προβλέπουν ότι «το Ελληνικό κράτος, η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, παραιτούνται αμετάκλητα κι ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με την Σύμβαση Τροποποίησης σε σχέση με τους ίδιους και τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι κάθε άσκησης αγωγής, δικαστικής απόφασης…. Κατάσχεσης… στο μέτρο που τα ανωτέρω δεν απαγορεύονται από αναγκαστικό νόμο».
Καταλήγοντας την ερώτηση του, ο Ν. Χουντής, καλεί την Κομισιόν να απαντήσει στα εξής:
«1. Με δεδομένο ότι κατά τη διάρκεια του PSI της Ελλάδας, υπήρξαν hedge funds που αρνήθηκαν να υπαχθούν στη ρύθμιση κι ότι το ελληνικό δημόσιο έχει δικαίωμα να αρνηθεί την πλήρη αποπληρωμή τους, η απόφαση του Αμερικανικού δικαστηρίου για την Αργεντινή μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο για κατάσχεση ελληνικών περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή, που απολαμβάνουν ασυλίας με βάση το Διεθνές Δίκαιο; Η επίκληση του Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας ότι «σύμφωνα με το Γενικό Διεθνές Δίκαιο, ένα πολεμικό πλοίο απολαμβάνει ασυλίας» προστατεύει την Ελλάδα σε μια ανάλογη περίπτωση διεκδικήσεων από ένα hedge fund;
2. Ως προς την Σύμβαση ΕΤΧΣ και Ελλάδας, κατά την οποία εφαρμοστέο είναι το Αγγλικό Δίκαιο και η Ελλάδα παραιτείται αμετάκλητα κι ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας
α) επιτρέπεται η επίκληση εκ μέρους της Ελλάδας ασυλίας σύμφωνα με το Γενικό Διεθνές Δίκαιο αν επιχειρηθεί η κατάσχεση από το ΕΤΧΣ πολεμικού πλοίου στην αλλοδαπή ή άλλου περιουσιακού στοιχείου εκτός της επικράτειάς της;
β) Θα μπορούσε κράτος μέτοχος του ΕΤΧΣ να επικαλεστεί την παραίτηση από το δικαίωμα ασυλίας της Ελλάδας προκειμένου να διεκδικήσει περιουσιακό στοιχείο της»;