Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013

Μονιμότητα τέλος και στο στρατό! "Απαντήστε κ.Κωσταράκο"!

  Έγγραφο-σοκ προς τον Α/ΓΕΕΘΑ Μιχαήλ Κωσταράκο με το οποίο ζητούνται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα που φέρνουν τα πάνω κάτω σ΄ όσα γνώριζαν μέχρι στιγμής οι στρατιωτικοί.
Το έγγραφο έχει τηνυπογραφή του ΣΥΣΜΕΔ, ο οποίος και σπάνια “μιλά” και δεν υπερβάλει.
 Συνεπώς τα όσα αναφέρονται σ΄ αυτό ως ερωτήματα προς τον κ.Κωσταράκο είναι ιδιαίτερα σημαντικά και πρέπει να απαντηθούν άμεσα.Ρωτά λοιπόν τον Α/ΓΕΕΘΑ ο ΣΥΣΜΕΔ:“Κε Αρχηγέ.

Δια του παρόντος σας μεταφέρουμε την έντονη δυσφορία και απογοήτευση των μελών μας, αλλά και πλήθους συναδέλφων μας, στη διαρροή πληροφοριών που φέρνει το Συμβούλιο των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) να συζήτησε και πολύ σύντομα να εισηγείται προς την αρμόδια πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών (δια του ΥΠΕΘΑ) τα κάτωθι:

- Κατάρτιση νέου μισθολογίου των Ελλήνων στρατιωτικών με κατάργηση των μισθολογικών προαγωγών και πληρωμή βασικού μισθού, και συνεπακόλουθα των όποιων εναπομεινάντων επιδομάτων, στο φέροντα βαθμό και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από 1-8-2012 καταργουμένου του επιδόματος εξομάλυνσης.

- Νομοθέτηση 40ετούς πραγματικής υπηρεσίας (χωρίς τον υπολογισμό πλασματικών ετών, ο οποίος καταργείται) για όλα τα στελέχη των
Ενόπλων Δυνάμεων ακόμη και αυτών που ήδη θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αιτήθηκαν αποστρατείας σύμφωνα, με τα νόμιμα, αλλά οι αιτήσεις τους δεν έχουν γίνει ακόμη (κατά το χρόνο δημοσιεύσεως του ως άνω φερόμενου νομοθετήματος) αποδεκτές ή δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.
- Αλλαγή του νομικού/θεσμικού πλαισίου εξελίξεως των Υπαξιωματικών εκ παραγωγικών σχολών προς τα χείρω, με κατάργηση της μονιμότητας των Υπαξιωματικών λοιπών θεσμών και την περιοδική κρίση τους (ανά 5ετία) με σύναψη σύμβασης εργασίας..
Κε Αρχηγέ.
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας και τη διάψευση ή επιβεβαίωση
των ανωτέρω πληροφοριών.
onalert.gr