Παρασκευή 26 Μαΐου 2023

Η πόρνη η Βαβυλώνα! Πολιτικά κόμματα που ενστερνίζονται ανώμαλες και διαστροφικές απόψεις συνεχίζουν να υπάρχουν και να συμμετέχουν των εκλογών

 

Το νέο κόμμα συνεχίζει να ασκεί την πολιτική του δραστηριότητα 

Γνωρίζουμε ότι στις 31 Μαΐου 2006 ιδρύθηκε στις Κάτω Χώρες το κόμμα που ονομάζεται «Κόμμα Αδελφικής Αγάπης, Ελευθερίας και Διαφορετικότητας» (στα ολλανδικά, PNVD). Το πρόγραμμά του προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη μείωση από τα 16 στα 12 έτη της νόμιμης ηλικίας στην οποία επιτρέπονται οι σεξουαλικές σχέσεις, τη νομιμοποίηση της παιδικής πορνογραφίας και της παιδικής πορνείας και τη νομιμοποίηση των σεξουαλικών σχέσεων μεταξύ ενηλίκων και παιδιών, καθώς και του σεξ με ζώα. 

Το κόμμα αυτό δεν κατάφερε να συλλέξει επαρκή αριθμό υπογραφών για να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές της 22ας Νοεμβρίου. Ωστόσο, έως τώρα δυστυχώς, το νέο κόμμα συνεχίζει να ασκεί την πολιτική του δραστηριότητα παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιο συγκεκριμένα ο Επίτροπος Frattini επέμειναν ότι είναι ανάγκη να απαγορευθεί ένα κόμμα τέτοιου είδους, εκτιμώντας ότι πρόκειται για ένα ανησυχητικό προηγούμενο.

 Από τη στιγμή που τα κοινοτικά θεσμικά όργανα είχαν ανέκαθεν ως στόχο τους την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και, κυρίως, των ανηλίκων και εκτιμώντας ότι σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η παιδεραστία και η παιδική πορνογραφία θεωρούνται αδικήματα και, συνεπώς, διώκονται ποινικώς στα διάφορα κράτη, ενώ επιπλέον αντιβαίνουν και στις θεμελιώδεις αρχές που ορίζει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού,


θα μπορούσε η Επιτροπή:


1. να αναφέρει αν, εκτός από τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε υψηλό επίπεδο, προβλέπονται και άλλες ενέργειες προκειμένου να αμφισβητηθεί η νομιμότητα του κόμματος PNVD στις Κάτω Χώρες∙

2. να παρουσιάσει ένα γενικό πλαίσιο της κατάστασης;

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-5344/06
υποβολή: Roberta Angelilli (UEN)
προς την Επιτροπή

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-6-2006-5344_EL.html?redirect


ΕΕ: Η παιδοφιλία αυξάνεται και η Κομισιόν «χτενίζεται»